DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1961 str. 45     <-- 45 -->        PDF

bivanje smole dolaze u obzir vrsta P. lei-


o p h y_ 11 a, P. 1 a w s o n i, P. p r i n g 1 e i,
P. t e o c o t e, P. m i c h oa c a n a, P. oocarpa.
G. Naučno istraživački rad
S obzirom na veliko prostranstvo zemlje,
bogatstvo šuma i vrsta drveća u šumama,
na veoma raznolike ekološke prilike,
koje variraju čak i na malim udaljenostima,
na neispitana biološko-ekološka i
tehnološka svojstva pojedinih vrsta, naučne
radnike u Meksiku čekaju ogromni
zadaci. Problem se sastoji u organizaciji
laboratorija i stvaranja naučnog kadra.
Dosadanji naučno istraživački rad pokazao
je izvjesne rezultate, ali taj rad nalazi
se u svom početku. Prije svega treba
riješiti .pitanje vrsta, rasa i njihovih biološko
ekoloških te tehnoloških problema.
Zatim treba utvrditi najbolji način gospodarenja
tim šumama, jer će brzi razvoj
drvne i kemijske industrije zahtijevati sve
više sirovina, pa će se i produktivnost šuma
postaviti kao važan problem. U nekim
šumskim uredima (Oaxaca) započeli su radovima,
koji će predstavljati značajan
prilog u naučno istraživačkom radu. To
su u prvom redu radovi inventarizacije,
određivanja dominantnih vrsta, odnosa intenziteta
sječe, regeneracije itd.


U Nacionalnom Institutu za šumarska
istraživanja u Meksiku isoituju kvalitet
sjemena, priređuju uzorke pojedinih vrsta
borova radi ispitivanja tehnoloških svojstava,
ispituju ekološke zahtjeve pojedinih
vrsta, bolesti i insekte koje ih napadaju
itd. Sve to daje uvjerenje da će ovaj
Institut odigrati važnu ulogu u daljnjem
unapređenju šumarstva Meksika.


IV. Prijedlozi
Naša zemlja ima veliku potrebu upravo
za mekim drvom kamo spadaju drva
četinjača. Stoga je u našem perspektivnom
planu .predviđeno da se u našim prirodnim
šumama gdje je god to -moguće introduciraju
četinjače, a osim toga da se osnivaju
nove kulture. Potrebe na tom drvu
su upravo obrnute sa njihovim fondom u
našoj zemlji. Jer dok je omjer četinjača
i listača u našim šumama 30:70, potrebe
su upravo obrnute. U NR Hrvatskoj osnovan
je Zavod za četinjače u Jaski (kod
Karlovca )koji ima za svrhu da na naučnoj
osnovi rješava pitanje osnivanja kul
tura četinjača i njihove introdukcije u šume
lišćara. Iako su prilike u našoj zemlji
različite od onih u Meksiku ipak je vrijedno
pokušati, da li bi se neke od vrsta
bora iz šuma Meksika mogle s uspjehom
uzgajati kod nas. Mi već imamo iskustvo


da se neke strane vrste vrlo lako prilagođuju
našim prilikama i imamo vrlo dobre
rezultate sa tim vrstama (P. Strobus,
Pseudotsuga).


Stoga sam iz Meksika donio sjeme oko
10 vrsta borova i stavio ga na raspolaganje
Zavodu za četinjače u Jaski radi ispitivanja
mogućnosti uzgoja tih vrsta u našim
uslovima. Donio sam također i uzorke
oko 12 vrsta da hi se anatomski i tehnološki
ispitali. Te uzorke dao sam Zavodu
za anatomiju šumarskog fakulteta u
Zagrebu.


LITERATURA:


Vila senior A. Les forets coniferes du
Mexique (Za učesnike seminara).


JEDAN OD PRVffl ISTRAŽIVAČA


HRVATSKOG PRIMORSKOG KRŠA


Josef Roman Lorenz
(1825.—1911.)


Bachovo doba u svojoj germanizatorskoj
osnovi dovede na riječku gimnaziju
dosta učitelja-germanizatora, ali među njima
i vrsnih nastavnika. Među njima isticao
se Josef R. Lorenz. Rođen u Linzu
1825. god., polazio u svom rodnom gradu
gimnaziju, a prirodoslovne nauke u Beču
gdje je promoviran na doktora. Iza službovanja
u Salzburgu bude 1855: god. premješten
na riječku gimnaziju gdje je službovao
sve do god. I860, kad je riječka
gimnazija pohrvaćena.


Već je u Salzburgu naučno radio,
a na Rijeci istraživao naš Kvarner, pa je
god. 1863. izašla njegova rasprava: »Physikalische
Verhältnisse und Vertheilung
der Organismen im Quarnerischen Golfe«.
Njegov znanstveni rad na Rijeci bio je namijenjen
izučavanju primorskoga krša riječkoga
»Comitata«, a plod tog izučavanja
bilo je izvješće: »Bericht über die Bedingungen
der Aufforstung und Cultivierung
des kroatischen Karstgebirges«. Iza god.
1860. morao je Lorenz ostaviti Rijeku, a
njegova osnova o pošumljenju krša riječke
županije nije se provela i pada u zaborav.
Kasnije bude pozvan u Beč u Ministarstvo
trgovine i narodnog gospodarstva, a iza
dvije godine premješten je u Ministarstvo
za poljodjelstvo te osnuje poljodjelske škole
i prvu Šumarsku pokusnu stanicu u Mariabrunnu.
God. 1860. izdao je po drugi puta
svoju radnju o kršu no donekle skraćenu
i revidiranu pod naslovom: »Topografie
von Fiume und Umgebung«. Neko
je vrijeme službovao u Ministarstvu poljodjelstva
s Wessely-em koji je napisao poznatu
knjigu o našem krajiškom kršu —