DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1961 str. 43     <-- 43 -->        PDF

Oborinska područja Mexika


nja u podizanje (kvalitetnije mase i zahvate
u mladim sastojinama nema, i na
primjedbe nekih stručnjaka zašto se to ne
čini, dobiven je odgovor da im to nije rentabilno.
U stvari gospodarenje šumama
vrši se na originalni način. Država je propisala
intenzitet sječe (35"/o), koja se onda
ne smije preći. I to je sve. Šumarski stručnjak
ima dužnost da vrši nadzor o vršenju
toga propisa. No kod toga dolazi do
jedne činjenice za naše prilike neshvatljive.
Toga, naime, stručnjaka ne plaća država
već firma. On ujedno vrši sve stručne
poslove među ostalima i doznaku stabala.
Pa iako nema potrebe da se intenzitet
prelazi, ipak je u takovoj situaciji razumljivo
da se za sječu biraju stabla koja
su najkvalitetnija. Radi utvrđivanja površina,
sklopa, mase i reljefa služe se fotogrametrijskom
metodom, koju upotpunjuju
samo najpotrebnijim mjerenjima sa zemlje.
Poslije sječe na jednoj površini u
pravilu se vraćaju na tu površinu nakon


18 godina. Nismo mogli dobiti objašnjenje
na koji način su do toga došli.


Gospodarenje u šumama u kojima ima
više vrsta borova vrši se kao u slučaju da
se radi o jednoj vrsti. Nema nikakovih
mjera da bi se jedna vrsta forsirala ili da
bi se tako vodila sječa da se omjer vrsta
poboljša u korist one vrste koja ima bolji


rast i bolji kvalitet. To je donekle shvatljivo
s obzirom na to da su biološka i tehnološka
svojstva tek sada u toku istraživanja.
Zato je osnovan Institut za šumarska
istraživanja u Meksiku.


Način sječe u šumama bi okarakterizirali
kao prelaz između preborne sječe odnosno
o plodne na grupe. Sijeku se stabla
promjera iznad 4´5 cm, tj. dominantna stabla
i u pravilu defektna stabla. Čista sječa
se ne primjenjuje.


Interesantno tumače meksički stručnjaci
strukturu borovih sastojina sa stablima
različitih diametara, koju oni nazivaju neregularne
visoke šume. Prema njihovu
mišljenju nakon sječe stabla dobivaju razne
dimenzije, jer se radi o vrstama sa
različitim tokom i različitim svojistvima
prirašćivanja. Iako jednako stare, nakon
izvjesnog vremena dobiju sastojine strukturu
neregularne visoke šume.


C. Umjetno pošumljavanje
U Meksiku nema mnogo potrebe za
ovakove akcije. Zato čitava površina
umjetno pošumljena ne prelazi više od
500 ha. Najvažnije akcije izvršene su na
zapadu Meksika u pustinji Delos Leones.
Klima je izražena godišnjim oborinama
1281 mm, minimalna temperatura —7*,