DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1961 str. 42     <-- 42 -->        PDF

subtropske vrste nemamo dovoljno podataka,
niti smo bili za to pripremljeni. A
to nije bio ni zadatak ovoga seminara.


U nekoj tipologiji šuma, dakle, ne može
se zasada govoriti. Meksički stručnjaci
misle da će zaštita od požara dovesti do
povratka vegetacije prvobitnom klimaksu
tj. listačama. Mi nismo u to uvjereni jer
u nekim predjelima borove šume postoje
na velikim površinama, a u njima nije bilo
ili je bilo veoma malo intervencija čovjeka.


B. Gospodarenje šumama
Od ukupne površine šuma otpada na
iskorištene šume 4,000.000 ha, nepotpuno
iskorištene 3,500.000 ha, prašume 3,000.000
ha.


Iskorištene šume


One su zasada van mogućnosti eksploatacije
u vremenu od 20 do 30 godina. Sve
mjere u tim šumama svode se na povremene
manje sječe uglavnom uzgojne, male
ekonomske vrijednosti zatim na brižljivo
čuvanje, zabranu paše i nomadske agrikulture.


Nedovoljno
iskorištene šume
Poprečni godišnji prirast 2,4 m3. Može
biti dozvoljena sječa od 1,6 m3 po ha.


Prašume


sadrže zrele mase koje moraju biti iskorištene
u najkraće vrijeme. U njima je
prirast 3,5 ms u godini a dozvoljava se
sječa 5 ms po ha. Totalni godišnji posibilitet
10,000.000 m3.


Uikuipno sve šume mogu dati godišnji
etat od 20,000.000 m3, a nakon normalizacije
predviđa se na 10,500.000 ha prirast
od 4 m3 pa će se moći sječi 42,000.000 m*.
Za potrebe Meksika dovoljno je zasada
4,000.000 m3.


Gospodarenje u šumama Meksika zaslužuje
da se o njemu kaže par riječi. Ova
zemlja je bogata šumama. Najvažnije su
konifere i to borovi od kojih ima više od
12 ekonomskih važnih vrsta u prirodnim
šumama. Među poduzećima za mehaničku,
kemijsku i finalnu preradu koja smo
posjetili, ima veoma dobro organiziranih i
moderniziranih, sa punorn mehanizacijom
i automatizacijom. Međutim sva ta poduzeća
nemaju toliki kapacitet da bi mogli
iskoristiti godišnji prirast (etat). Uslijed
toga i nema potrebe kod sadašnjeg stanja
da se ulaže u šumama u povećanje produktivnosti,
već se sve ograničuje na prirodne
faktore, koji su ovdje zaista za rast
šuma povoljni. Regeneracija šuma u većini
slučajeva uspijeva odlično. Ali ulaga


Područja crnogoričnih šuma u Mexiku