DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1961 str. 41     <-- 41 -->        PDF

Pojasi Mirne


Tropski
Suptropski


Toplo-um j ereni


Umjereni


Srednja


Približna


god^temp. VJB>metara Vrste


iznad 24° do najviše P. strobus var. chiapensis P. oocarpa
900 m


od 19* do 24* od 900 do P. douglasiana (s), P. herreirai, P. lawsoni,
1650 m P. leiophylla, P. micoacana, P. montezumae,
y var. P. oocarpa, P. pringlei, P. pseudostrobus,
P. strobus var. chiapensis, p.
tenuifolia


od 17* do 19» od 1950 do P. douglasiana, P. herrerai, P. lawsoni, P.


2000 m


od 10* do 17* od 2000 do
3100 m


ayacahuite, P. ayacahuite var. veitchii, P.
leiophylla, P. rumholtzii, P. michoacana, y
var., P. montezumae var. lindleyi, P.
oocarpa, P. patula, P. pringlei, P. pseudostrobus,
P. tenuifolia, P. teocote, Juniperus
sp. Taxodium mucronatum


P. arizonica, P. ayacahuite var brachyptera,
P. cambroides, P. chihuahuana, P. duranguensis,
P. engelmanni, P. flexilis, P.
greggii, P. hartwegii, P. leiophylla, P. lumholtzii,
P. cooperi, P. michoacana y var.
P. montezumae, P. nelsoni, P. oocarpa var.
trifoliata, P. patula, P. pinceana, P. pseudostrobus
P. rudis, T. teocote, Taxodium
mucronatum, Juniperus sp.
Umjereno-hladni ispod 10* iznad 3100 mP. hartwegii, P. rudis


Botanički su vrste četinjača u Meksiku
nedovoljno ispitane. Meksički stručnjaci
nabrajaju više od 3® vrsta borova i 25 varijeta
ili forma, ali misle da ih ima još
više, što bi trebalo ispitati.


Osim borova u šumi su zastupane, no
u mnogo manjem opsegu, i druge vrste
četinjača: oko 8 vrsta jela, 6 vrsta čempresa,
4 vrste pseudotsuge, 12 vrsta borovica,
Taxodium, smreka i libocedrus (samo
po 1 vrsta). Meksičke borove je dosada
najbolje opisao Martinez u svojoj knjizi
»Los pinos mexicanos«. Sekcija za botaniku
u kojoj Je radio i američki dendrolog
Littl i Argentinac Barret, izvršili su
neke korekcije no materijal iziskuje daljnja
istraživanja koja će dulje trajati.


Četinjače dolaze u predjele između 14»
i 30° sjeverne geografske širine, u zoni u
kojoj oborine variraju od 400—2000 mim
temperatura od —2 do +34° C i na visini
od 800—3500 m i čak 4000 m.


Spominjemo da su oborine u Meksiku
raspoređene uglavnom ljeti: juni-oktobar.
Na nekim mjestima na sjeveru ima kiše i
nešto malo snijega od decembra do februara.


Zemljišta na kojima se nalaze su veoma
različitog geološkog porijekla. Ima tu zemljišta
na granitnoj podlozi, lavi, vulkanskim
stijenama, vapnencu, koja su u raznim
uslovima dostigli i razne stepene evolucije.
Površina na kojoj dolaze četinjače
nije točno utvrđena, ali se misli da ona
iznosi 10—15 milijuna ha što iznosi 5°/«—
7,5areal četinjača je mnogo veći i iznosi
oko 50 milijuna ha (1/4 površine Meksika).
Na studijskom putovanju izrađena je skica
rasprostranjen ja četinjača prema visini
koja dokazuje da bi se dosadanji podaci
o rasprostranjenju trebali mnogo
upotpuniti jer su oni veoma uopćeni. Tu
skicu izradio je Golfari (Argentina).


Kako smo spomenuli listačama se ne
poklanja pažnja i ne smatra ih se ekonomskim
vrstama. Zato su one relativno
manje istraživane. Zna se da ima na svim
visinama veliki broj vrsta hrasta od kojih
je jedna Quercus Hartwegii. Na nižim položajima
dolaze Acacia sp., Proso-
pis juliflora i Arbutus sp. Još niže
ima eukaliptusa i johe. Za tropske i


287