DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1961 str. 39     <-- 39 -->        PDF

Plan gutovs-ja učesnika teminara "fc M nroucayanie četinjača Latinske Amerike


/


Tr 1


M>L tUH»««S »ICH T~ 1 1 ´l;


LBI -OU´IO» MtCH---* -p 4-i 44--5


EJC*CUt»IT.DB MIC»--
»?J &«*. «ICH


-+h4


r-|


-
-
r-i´VSž^—


üiniiuH IM


-, " -itnr


i*


´.*;.´* CHMI ´ s 11


M i
i-...


MJAO.0.S -rcitcott.Mi u


B*NCKO IIUEVO, rm -" r i*" ´

CICnCM M .; t> CMS - M*


-) ...


?gpt» vr$tA ge


proučavan« na


flüM i iiu; i i;


tima ta vrikr.i^


P. chihuahua.na, P. ayacahuite
var. b r a c h y p t e r a i t. d., da bi se
8. X. na večer vratili sa avionima u Chihuahua,
a odavde u grad Meksiko.
11. X. krenuli amo iz Meksika u Oaxaca
(država Oaxaca) 547 km. Prolazimo
kroz polupustinjske predjele i upoznajemo
neke kserofitoe biljke tipične za aridne
zone Meksika (Phytocelliurn, Pytecolobium
dulce, Wigandia, Myrtillocactus
i dr.).
12. X. Posjet ogromnom primjerku stabla
Taxodium mucronatum. Ovo
stablo ima promjer 12 m, opseg 36 m a kubaturu
900 m3. Staro je oko 2.000 godina.
Istoga dana posjetili smo i neke spomenike
staroindijanske kulture (ruine Mitla i Monte
Alban).
U gradu Oaxaca u šumarskom uredu
dati su nam svi podaci o objektima koje
ćemo slijedećih dana obići.


13. X. Put u Tuxtepec (220 km). U šumama
koje se penju i do 3000 m n. v. dolaze
vrste P. pseudostrobus o a x acana,
P. teocote, P. ayacahuite,
P. pa tu la, Abies sp. U mjestu Tuxtepec
posjetili smo tvornicu papira. Tvornica
se nalazi na 60 m iznad mora.
14. X. vratili stmo se u Oaxacu, a 15. X.
otputovali u Tuxtla Gutierrez (560 km).
16. X. nastavili put za San Cristobol (202
km) gdje smo u šumi imali prilike da se
upoznamo sa još jednom vrsti bora P.
oocarpa ochoterenai, pored već
poznatih P. pseudostrobus, P. ayacahuite
i P. montesumae.


17. X. bio je posljednji dan boravka u
državi Chiapas. Posjetili smo Cienega de
Leon (102 km) a zatim odavle borove šume
(70 km) sa vrstama P. michoacana
P. oocarpa, p. montezumae, P.
strobus chiapensis. Ove šume 6U
relativno na niskoj nadmorskoj visini
(1000 m) i nalaze se u predjelu koji čini
prelaz od subtropske k tropskoj zoni.
18. X. vratili smo se u grad Oaxaca, a
19. X. avionom otputovali u Acapulco (400
km). 20. X. iz Acapulca autobusom preko
Sjera Madre u Mexiko grad.
Seminar u Nac. Institutu za šumarska
istraživanja započeo je 24. X. i odvijao se
po slijedećem programu.


24. X. sjeme, rasadnici, sadnja, fertilizacija
i metoda uzgoja.
25. X. mehanizacija u pošumljavanju,
zaštita šuma, iskorištavanje pulpe i papira,
finalni produkti.
26. X. smola otpaci i drugi produkti.
27. X. trgovina, šum. istraživanja i tehnološka
istraživanja.
Na priloženoj skici prikazan je put koji
amo prešli prema gornjem programu, sa
vrstama borova koje smo na tom putu u
šumama nalazili.