DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1961 str. 38     <-- 38 -->        PDF

koji tu na visinama od 2500 m dolazi stablimično
i u grupama. Dobivamo sve podatke
ikoji se odnose na tlo, klimu, dendrofloru,
uzgoj, eksploataciju i zaštitu šuma.
Na putu se zaustavljamo da upoznamo
interesantne sastojine P. lumholt z
i i i P. lutea na visini od 2.550 m. U
Sumama konifera dolaze i listače vrsta A1nus,
Quercus, Arbutus. Zanimljivo
je da u tim šumama ima vel:ki broj vrsta
hrasta (oko 200) te ni tamošnji stručnjaci
ne poznaju sve vrste. U ovim šumama prirodna
regeneracija šuma usoi-eva vrlo dobro.
Ima mnogo šteta od požera a donekle
i od insekata (Dendroctonus sp.).
Stižemo u El Salto gdje se n-lazila veM´ka
pilana. Najviše zastupana vrsta u ovim šumama
je P. dura ngen sis. Ima i nekoliko
primjeraka Pseudotsuge na visini
od 2300—2400 m n. v. Ova vrsta je ovdje
zaštićena.


1. X. avionom smo po grupama otputovali
u St. Miguele (150 km). Tu smo pogledali
pilanu, fabriku furnira i ploča i tvornicu
ambalaže i" razumije se, šumski predjel
u čijem centru se nalpzi ovo ind"S*rnako
mjestance. Slijedećeg dana u šumama
smo vidjeli veoma lijepe prinjerke P. 1 u-
tea, P. teocota iP. ayaeahuite.
Primjećujemo ipak da poslije eksp-oa´aciie
u šumi ostaje veliki nered što često ima za
posljedice i šumske požare.
Na ovom područ´u vidjeli smo nekoliko
pilana i tvornica ambalaže. Poma´o s´ič-mo
sliku ogromnih prostranstva meksičkih


šuma, koje za ovu zemlju predstavka ju
pravo bogatstvo. Nakon dvodnevnog boravka
u ovom kraju vratili smo se avionom
u Durango gdje smo održali sastanak
na kome smo rezimirali sve ono što smo
dosada vidjeli.


4. X. napustili smo Durango i otputovali
autobusom za Parral (410 km). Svagdje uz
put imali smo mogućnost da promatramo
tipične seimidesertne pejsaže te da se upoznajemo
sa nekim veoma rijetkim vrstama
drveća. Odmah po dolasku u Parral posjetili
smo tamošnje drvno-industrijske pogone
(tvornica ambalaže, furnira i dr.).
5. X. u malim grupama turističkim
avionima tipa Chessna (po 3 u jednom
avionu) otišli smo u šumski prediel El Vergel
i upoznali nove tipove borovih šuma
sa vrstama P. ponderosa, P. ayaeahuite
i P. a r i z o n i c a. Istoga dana
vratili se u Parral da bi poslije podne avionima
otišli u grad Chihuahua (država
Chihuahua) 200 km od Parral. Slijedećeg
dana (6. X.) posjetili smo ogromni industrijski
pogon (tvornica celuloze i viskoze)
u Cd. Cuauhtemoc 100 km od Chihuahua.
7. X. ponovo turističkim avionima letimo
za San Huanifco. Na putu smo se spustili
na jednu livadu kod mjesta Baranca
del Čabre 2250 m gdje nam se pružio vidik
na ogromni kanjon i gdje smo razgledi1
i jednu borovu sastoünu. Istoga dana
stigli smo avionima u El Largo na čijem
smo području obišli rasadnike, šume sa vrstama
P. a r i z o n i c a, P. 1 e y o p h y 11 a,
Učesnici seminara i studijskog putovanja u Mexiku