DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1961 str. 36     <-- 36 -->        PDF

Uslijed takovog stanja, mnogi radnici nisu u mogućnosti da i pored svesrdnog
zalaganja pri radu postignu poželjnu i moguću zaradu. Pored toga se
fizički nepotrebno i prekomjerno iscrpljuju, čime si samo otežavaju ionako težak
posao.


4. Omogućavanjem radnicima obnavljanje i stručno održavanje šumskog
alata. Za prvi početak trebalo bi svako šumsko gospoadrstvo imati bar jednu
eolidno opremljenu radionicu za onbovu i uređenje alata. Trebalo bi spriječiti
uređenje pila po seoskim nadrimajstorima, kojima radnici za loše i nestručno
obavljeni posao još i plaćaju. Isto tako je nestručno isjecanje pila pomoću brusnih
ploča.
5. Prevoženje radnika na posao i sa posla, gdje god to dozvoljavaju saobraćajne
prilike.
6. Nabavkom iz uvoza kvalitetnog ručnog alata i pribora za njegovo stručno
održavanje, kao na primjer: švedske 1-ručne pile sa pojačanim zubima, poljske
Jyri-pile, mjerila za poravnanje i razvraćanje zubaca pile itd.
7. Formiranje, bar u republičkim centrima, specijaliraznih radnji za nabavu
i prodaju priznatih i kvalitetnih alata, pribora, zaštitnih sredstava pri radu i
svega ostalog za potrebe operative u šumarstvu.
Sprovođenjem navedenih mjera iskoristile bi se postojeće rezerve i vlastite
mogućnosti za olakšanje rada i povećanje učinka, odnosno zarade šumskog radnika,
što bi imalo za posljedicu priliv novih i mlađih radnika čime bi prestala
potreba za zavođenje motornih pila pod svaku cijenu.


LITERATURA:


Ing. S. Šurić : Upotreba motornih testera u eksploataciji šuma (Drvarski glasnik
br. a/54).


Dr. Gläser: Die Ernte des Holzes.


Dr. Kaminsky : Grundlagen ges Arbeits- und Zeitstudiums.


Dr. G 1 a ä e r: Wo stehen wir heute in der forstlichen Arbeitslehere? (Der Forstend
Holzwirt).


ZUSAMMENFASSUNG


Im Forstwirtschaft sind immer weniger Arbeitskräfte vorhanden. Einige Forstleute
möchten dieser Mangel mit Verwendung der Motorsägen ersetzen. Stundenlöhne
und technische Waldarbeiterausbildung sehr niedrig sind. Motorsägen teuer
und deshalb unekonomisch. Eine Leistungssteigerung der Waldarbeiter und Ausbildung
des Waldarbeiterstandes kann man mit folgenden Massnahmen erreichen:


1. Waldarbeiterfachausbildungen über richtige Arbeitsweise, Gerätepflege und
Geräteinstandsetzung.
2. Bessere und richtigere Entlohnung.
3. Versorgung der Waldabeiter mit mustergültigem Handarbeitsgerät und
Werkzeug.
4. Gründung der Werkstädte für Gerätepflege und Geräteinstandsetzung.
5. Transport der Waldabeiter nach der Arbeitstädte und zurück, wo die Möglichkeit
besteht.
Erst dann kann die Motorsäge in Vordergrund treten, weil der richtige Weg zur
Motorsägenarbeit über richtige Handarbeit führt.


282