DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1961 str. 34     <-- 34 -->        PDF

3. da još do danas nismo iskoristili sve mogućnosti povećanja učinka i olakšanja
rada radnika sa ručnim alatom,
4. da motora pila iziskuje veće opterećenje i veći utrošak energije od ručne
pile po radnom satu,
5. da tehnička izobrazba naših šumskih radnika nije na nivou, koji iziskuje
rad sa motornom pilom,
6. da motorna pila nije univerzalni šumski alat, koji zamjenjuje uvijek
ručnu pilu,
7. da se motorne pile trebaju zavoditi više radi sticanja iskustva, nego radi
polučivanja ozbiljnijeg efekta.
Nije na odmet, ako se podsjetimo na period prije 13 godina, kada su se
motorne pile (tada 2-ručne) smatrale najsavremenijim i ključnim oruđem za
povećanjem produktivnosti i zamjenom radne snage na poslovima sječe. Još
nam je svježa uspomena na njihovu uporabljivost i njihov loš svršetak. Mnogi
uzroci tadanjem neuspjehu postoje još i danas u nepromijenjenom obimu i
obliku, bez obzira na sadanje 1-ručne pile.


Tačno prije 7 godina pisao je u Drvarskom glasniku naš uvaženi stručnjak
ing. Surić: »U našoj zemlji ne postoje uslovi za rentabilno uvođenje motornih
testera. Radničke nadnice su niže nego u razvijenijim zemljama, a naši šumski
radnici su vesti u rukovanju sa ručnim alatom. Nabavna cena, kao uvozna roba,
nerazmerno je visoka, a znatne su teškoće u održavanju i nabavi rezervnih delova.
Tereni su redovito teški, jer ae najveći deo seča vrši u planinskim krajevima.
Pretežno se obavlja preborna seča, pa je drvna masa po 1 ha malena-».


Ekonomičnost motornih pila treba motriti u odnosu na ručnu pilu i donju
granicu debljine stabla koje se pili. Stupanj ekonomičnosit različit je za razne
zemlie, kao i uslove rada.


Prema stranim naučnim podacima obična pila učestvuje pri izradi 1 kub. m
oblovine prosječno sa 25% od ukupno utrošenog vremena. Primjenom motorne
pile. piljenje se uspijeva racionalizirati, odnosno učinak povećati za 4 puta (ali
ne i drugih operacija kao što su: klaštrenje, koranje, nepredviđena danguba itd.)
ukoliko je sve drugo u redu, tj. kvarovi, nepovoljan teren, oštrenje lanca itd.
Neki podaci govore o uštedi ukupnog vremena tek za 46% po 1 ms.


Rad sa motornom pilom nije ekonomičan na tanjim promjerima stabala ili
grana i to: u Poljskoj ispod 12 cm, u Danskoj ispod 15 cm, u Engleskoj´ ispod
20 cm, u Austriji ispod 25 cm.


O stupnju ekonomičnosti u našim uslovima, naša se operativa još nije izjasnila.


Uslijed visoke nabavne cijene, skupog pogona i održavanja moglo bi se
govoriti o ekonomičnosti rada sa motornom pilom samo u uslovima visokih radničkih
nadnica ili u uslovima punog i kontinuiranog rada motora bez prenošenja
sa jednog mjesta na drugo. U protivnom se više stimulira rad tuđe radne
snage, tj. one na izradi motorne pile negoli vlastite na sječi šume.


Motorna pila se sastoji od 250 raznolikih dijelova. Njihova zamjena i uvoz
je moguć samo onda, ako se na upotrebi nalazi veća količina takovih pila. Njihovo
usavršavanje i pojednostavnjenje bit će i u budućnosti isto toliko kao i dosadanje.