DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1961 str. 33     <-- 33 -->        PDF

OSVRT NA UVOĐENJE MOTORNIH PILA U ŠUMARSTVO


Ing. IVAN OŠTRJC


ČINJENICA JE da se iz godine u godinu osjeća sve veće pomanjkanje kvalitetne
radne snage na svim poslovima u šumarstvu, napose na poslovima sječe.
Prestankom rada postarijih radnika, koji se iz bilo kojih razloga nisu dosada
uspjeli zaposliti u povoljnijim uslovima nego Sto su šumski, proređivanjem sezonskih
radnika iz dosada tzv. pasivnih područja, pomanjkanje bilo kakvih
radnika za obavljanje šumskih poslova osjetit će se u budućnosti još više. Ovo
pomanjkanje bilo bi očigledno i tada, kada bi potrebe postojale u današnjem
opsegu. Međutim, s obzirom na obim poslova i sve veću primjenu živog ljudskog
rada u šiimarstvu, s obzirom na proširenje i povećanje proizvodnje u šumarstvu,
očekuje se i pored sve veće mehanizacije na širokom planu, da će
potrebe i u budućnosti biti ako ne veće, a ono bar jednake. Normalno je da se
već danas traži izlaz iz predviđene situacije. Jedan od načina je i zavođenje
motornih pila u šfamarstvo.


Realniju sliku o današnjem stanju šumskih radnika dala bi takva evidencija
iz koje bi bio vidljiv priliv u stnuku mlađih radnika. Za potpunije sagledavanje
tretirane problematike ne bi bila na odmet ni usporedba prosječnih
zarada šumskih radnika sa prosječnim zaradama radnika slične težine rada u
ostalim privrednim granama. Istina, s obzirom na još uvijek neevidentirano
stvarno radno vrijeme i nerealne norme u šumarstvu, takvi podaci ne bi dali
željenih rezultata, ali bi nas bar ponukali na sređenje stanja na tom polju.
Uslijed pomanjkanja navedenih podataka otežano je voditi realnu diskusiju i
uspješnu personalnu politiku za buduće razdoblje.


Izlaz iz već danas ponegdje kritičnog stanja, odnosno pomanjkanja radnika
traži svatko na svoj način.. Oni sa većim sječivim masama oduševljavaju se sa
mehanizacijom sječe zavođenjem savremenih i za oko privlačivih motornih pila.
Drugi opet sa većim površinama za podizanje novih nasada nadaju se riješiti
svoj problem zavođenjem strojeva za sadnju. Svi zajedno opet, traže izlaz u stabilizaciji
radne snage.


Stručna literatura ukazuje na činjenicu, da je najdjelotvornija i najekonomičnija
mehanizacija u šumarstvu moguća na poslovima izgradnje putova i
obrade zemljišta na uzgajanju šume. Osim toga, tehnika rada sa strojevima na
ovim poslovima nije tako komplicirana, kao što je slučaj sa strojevima za rušenje
stabala. Radi komplicirane tehnike rada sa motornim pilama valja imati
u vidu:


1. da put do rada sa motornom pilom vodi preko ručne pile,
2. da je radni sat motorne pile osjetljivo skuplji od radnog sata našega radnika,
279