DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1961 str. 16     <-- 16 -->        PDF

KO DA GRADI ŠUMSKE SAOBEACAJNICE I KAKO DA SE ŠKOLUJE?
Prof. in*. IVAN KLEMENClC, Ljubljana


a) Uvod


VEĆ NEKOLIKO GODINA vrši se na naučnim univerzitetima vrlo živa
reorganizacija. Zbog raznih faktora studij na univerzitetima produžavao se, broj
apsolvenata zabrinjavajuće rastao, a zajednica nije dobivala onoliko diploma-
nata koliko ih je trebala.


Vršile su se brojne rasprave u zakonodavnim tijelima i na fakultetima u
cilju boljeg prilagođivanja nastave novim potrebama. Postavio se princip da
studij mora, skoro na svim fakultetima, trajati samo osam semestara.


Prijašnji savezni Opći zakon o univerzitetima izašao je 1954., a onda i
republički zakoni, kao i nastavni planovi i nastavni programi, svi sa zadatkom,
da se studij reducira na propisno vrijeme.


Jasno je bilo, da će novi propisi biti realizirani samo onda, ako studentima
olakšamo studij (odgovarajuće stipendije, stanovi, menze, učione, asistenti, knjige,
medicinska njega) i sa reduciranjem manje važnih predmeta i još nekim
drugim mjerama.


Prošle godine početkom juna primila je Savezna narodna skupština novi
Opći zakon o fakultetima i univerzitetima, koji nastavu vrlo diferencira uvađanjem
triju stepena stručnosti. Pa ne samo to. Zakon predviđa znatno proširenje
vanrednog studija. Uvađa se inverzni studij. Nekoja dosadašnja veća
područja nauke i nastave dijele se u horizontalnom pravcu na manja, stvara
se nove odsjeke. Zakon hoće novom organizacijom ubrzati nastavu, da bi dobila
zemlja brže i više raznovrsnih stručnjaka.


Kod ovih revolucionarnih promjena, koje je donio zakon o univerzitetima od
1954, a još više novi zakon od 1960. godine, predlažu šum. stručnjaci najraznovrsnije
načine kako uskladiti potrebe šumarstva s novim propisima.


Dosadašnji nastavni planovi na šumarskim fakultetima obuhvaćaju vise
ili manje skraćenu materiju biološkog, ekonomskog i tehničkog fakulteta.


Zbog te raznolikosti materije moguće su mnoge varijacije nastave. Prvi
predloži išli su zatim, da se više manje linearno skraćuju predavanja i vježbe
svih predmeta. Padaju predloži, da se svi tehnički predmeti prenesu u postdiplomski
studij ili čak da se ovo područje prepusti isključivo građevinarima.
Ima i predloga, da ekonomske probleme šumarstva ne rješavaju šumari nego
ekonomisti.


Još ekstremniji diskutanti vele neka bude rukovodilac šumarske proizvodnje
samo dobar organizator, eventuelno i jurista. Njemu će biti dodijeljeni biološki,
građevinski i drugi stručnjaci, a šumarskih fakulteta u tome slučaju ne treba.


I podjela jednog fakulteta na više odsjeka — na pr. šumarski odsjek, odsjek
za eroziju i bujice itd. — znatno olakšava i ubrzava nastavu. Kako vidi


»