DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1961 str. 73     <-- 73 -->        PDF

ografskim kartama. Jednom kartom prikazao
je areal bijelog bora za cijelu
FNRJ.


Bijeli bor u Bosni i Hercegovini većim
dijelom se proteže centralnim planinama.
Sjeverna mu je granica: Kotor Varoš —
Teslić — Doboj — Tuzla — Kladanj. Istok


— Drina. Od gornjeg toka Drine bijeli bor
se povezuje s nalazištima u Srbiji, Južna
granica se nalazi jugoistočno od Sarajeva
— gornji Vrbas. Zapadna je granica Gornji
Vakuf — Bugojno — Jajce — Kupreska
i Hrbljinska visoravan — Staretina
planina — Šator i Jadovnik — Drvar —
Bosansko Grahovo.
Areal bijelog bora u Bosni i Hercegovini
je disjunciran tj. iskidan s tri otoka:


1. Gornja Bosna,
2. Sliv Ukrine i Usore, i
3. Na liniji Doboj — Maglaj — Zenica
— prema Drini.
Bijeli bor u Bosni i Hercegovini je rasipan
u područjima s uticajima kontinentalne
klime, a na jugozapadu su mediteranski
uticaji. Staništa pod bijelim borom
su na raznim geološkim substratima: serpentini,
trijas, jura, kreda, verfenski škri-


STRANA STRUČNA LITERATURA


Die Waldwirtschaft unđ Holzindustrie
der Sowjetunion. Von Forstmeister a. d.
Dr forest. Erwin Buchholz, Hamburg
—Refhbek. X, 232 Seiten, 66 Abbildungen,
Format 10,8X24,5 cm. RLV Verlagsgesellschaft—
Miinchen, Bonn, Wien—1961.


Ovu je izvrsnu knjigu napisao E.


Buchholz, eminentan´stručnjak i vjerovat


no (iza dorevolucionog Arthura K>uedne~


ra) danas najbolji inostrani poznavalac


šumarskih prilika u Rusiji. Donijeti tako


obiman materijal na tako malo stranica


nije lak posao. Izgleda da je upravo autor


bio pozvan da ga obavi — čovjek koji je


1911—1914 studirao šumarstvo u Petrogra


du, bio neko vrijeme u službi te zemlje,


a nakon toga sve do danas pomno pratio
njezin razvitak. /
Mnogom je od nas šumara poznato iz
vlastitog iskustva, kako se ponekad zaplete
u kučine protuslovnih podataka crpljenih
iz sovjetskih knjiga, brošura i časopisa.
Velikom trudu i snalažljivosti
autorovoj dužni smo odati priznanje što
je uspio ukloniti i tu kaotičnu smetnju.


Pisac je ponosan već prvom svojom


-


studijom: Šumoprivreda i drvarska indu-


Ijevci, lapori, krečnjaci itd. Bijeli bor dolazi
u pojasu 300—1200 m na svim ekspozicijama.
U višim položajima ipak mu odgovaraju
toplije ekspozicije (W SW, S,
SO).


Dr J. Kovačević


FUKAREK, P.: Planinski bor — klekovina
(Pinus mugo Turra) i njegovo značenje
za zaštitu tla i vegetacije naših planina.
Naše starine. VI pp. 203 — 218. Sarajevo,
1959.


Autor na monografski način, a opet sažeto,
iznosi sveukupnu problematiku o klekovini
bora (Pinus mugo Turra). Nakon
kraćeg taksonomičnog izlaganja iznosi
pregledno sadanje stanje rasprostranjenosti
´klekovine bora na bosansko-hercegovačkim
planinama. U ovome izlaganju historijskim
redom iznosi floristička i vegetacijska
proučavanja klekovine bora za
bosansko-hercegovačke planine. U podacima
iznosi lokalitete i ekološke prilike staništa
pod klekovinom bora. Na kraju ra-s
da predlaže, da se klekovina bora zaštiti,
budući da je ona izvrsni fconservator tj.
čuvar naših planina pred razornom stihijom
erozije.


Kovačević dr Josip


strija Sovjetskog Saveza, jer su se progno


ze koje je tu postavio još pred 30 godina


pokazale pravilnim.


Razumije se da ovako obiman materijal


donesen vrlo zbijeno, ne zanemarivši ni


jednu granu šumarstva nije moguć ni naj


sažetije epitomirati. Zato ćemo ukazati sa


mo na poglavlja u koje je knjiga razdije


ljena:


1. Historijski razvitak (počeci
ruskog šumarstva do Petra I., zatim 18.
vijek; drvarska industrija od početka 19.
vijeka do Prvog svjetskog rata i konačno
razvitak pod sovjetskom vlašću). II Pri rodna
osnovica šumoprivrede
i drvarske industrije (područja
šuma; vegetacijske zone: polarne pustinje,
tundre, močvare, šume: tajga, smjenjivanje
bora omorikom, šumske štete, glavne vrste
drveća itd.). III Izmjena p e j z až a poš
u m 1 j av a n j e m i melioracijom
osobine ruskog uzgajanja šuma; postupak
u bešumnim područjima; šumoprivreda na
sjeveru; zaštita prirode). IV Statisti čki
podaci o šumskim površinama
i drvnim masama (šume u
SSSR; površine i mase; dobni razredi i
239