DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1961 str. 70     <-- 70 -->        PDF

zove Uniiu da bi se slijedeći Kongres
održao 1963 godine u Najrobiju.


— Na koncu se zaključilo da bi se rad
Unije trebao aktivirati između Kongresa,
prvenstveno održavanjem savjetovanja po
specijalnim predmetima uz budno praćenje
rezultata i iskustava stečenih kod pojedinih
zemalja. Da bi se udovoljilo potrebama
naroda za odmor i reakciju treba
posvetiti naročitu pažnju njegovanju zdravog
pejsažnog areala i nedozvoliti nagrđivanje
prirodnih pejsaža vještačkim građevinama.
Za vrijeme zasjedanja u Varšavi, organizovana
je izložba objekata zaštite prirode
na kojoj se vidjelo svo bogatstvo
Poljske u raznim prirodnim dobrima i ljepotama.


Ing Viktor Ržehak


NOVI ZELAND


Taj dominion od 1907. g. malo je veći od
Jugoslavije, sastoji se iz dva otoka. Sjeverni
je pun vulkana (još djelatnih) s najvišim
vrhom Ruapehu (280O m), a južni je
brdovit sa golemim novozelandskim alpa-


S´H,


ma (Mount Cook 3763 m). Ta je zemlja već
120 g. organizirana naseobina u kojoj većinu
čine Englezi, dok su urođenici Mauri
prilično prorijeđeni još iz doba borbe s
invazijom Engleza.


Biljni svijet pokazuje znatne kontraste
između bujnih kišnih šuma (pluviisilvae)
sjevera i zapada i stepa u zavjetrini
planinskih lanaca naročito južnog otoka.
Biljke sjevernog otoka subtropskog su karaktera.
Tu je Elaeocarpus Hinan (rod lipa),
Knightia excelsa (bujna puzavica),
Muehlenbeckia australis i Agathis australis
(vrst omorike koja naraste do 30 m visine
i 4 m debljine, daje kauri-smolu, veoma cijenjeno
tvrdo drvo za građu i popločavanje,
pa je zato skoro ponestalo. (Do 1847.
je bilo 11 mil. ha šuma, a već 1951. pala
je ta površina na 6,8 mil. ha). Radi pradavne
odvojenosti od kopna, Novi je Zeland
bogat endemitima, a to se očituje i u
faun i (pomanjkanje sisavaca, obilje
ptičjih vrsta; od 133 su 73 endemičke, a
od njih su dvije bez krila). Tu je živjela,
sada već izumrla, najveća ptica na Zemlji:
moa (Dionormis). Taj gigant (visina 0 metara)
bio se održao sve do XIX vijeka.
Rijeke su bogate ribom.