DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1961 str. 69     <-- 69 -->        PDF

Na granici Između Poljske i Cehoslovačke
u Jura planini nalazi se pienin ski
nacionalni park, kroz koji protiče
vanredno interesantna i kanjonima bogata
rijeka Dunajec, koja je jednim dijelom
granica između ove dvije zemlje. Vožnja
divljim zapjenušanim valovima ove rijeke
kroz romantične klisure sa prekrasnim
okolnim pejsažima Sokoliće i Crvenih
stijena, predstavljala je za sve nas jedan
od najatraktivnijih događaja .


Oko 40 km udaljen od Krakova nalazi
se O j c o v s k i nacionalni park u kome su
glavne vrste drveća bukva, jala, javor,
breza i ariš. Park je veoma bogat pećinama
kojih ima više od 150. Područje je interesantno
i sa svojim spomenicima kulture
kao starim dvorcima i sličnim objektima,
te privlači veliki broj turista.


U Krakovu smo posjetili Institut za
zaštitu prirode.


Unija je završila svoje zasjedanje u
Krakovu gdje je donesen završni dio zaključka,
pa ću neke od najznačajnijih navesti:


Sedma generalna skupština odlučila je
da uspostavi vezu sa svim zainteresovanim
međunarodnim organizacijama, prvenstveno
FAO i UNESCO te da će ih upoznati
sa afričkim projektom u bliskoj budućnosti.
Ovaj plan bi trebao informirati i
uvjeriti javno mijenje putem odgovornih
upravljača i vladinih organa da će primjena
zaštitnih mjera koje se baziraju na
poznavanju ekologije, najbolje poslužiti
interesima svih afričkih zemalja.


— Razmatrajući izvanredno brze promjene
koje ugrožavaju budućnosti faune
i flore u prirodnim staništima Afrike, prima
se sa velikim zadovoljstvom inicijativa
UNESC-a i FAO u cilju jačanja odgoja
za odrasle i specijalno u oblasti zaštite i
problema u vezi s njom sa željom da se
upotrebe najefikasnije mjere z;a zaštitu
zemljišta, faune i flore i drugih prirodnih
izvora u Africi.
— Na osnovu izmjene mišljenja između
Unije i Akademije nauka u Švedskoj
potpomoći će se napori na proizvodnji
energije u Švedskoj, Norveškoj i Finskoj,
s tim da se sačuvaju rijeke i jezera u njihovom
dosadašnjem stanju. Ovo naročito
kod rijeka Tome i Kalix koje sa gledišta
naučnog, pedagoškog, turističkog i estetskog,
predstavljaju neprocjenjivu vrijednost
za sadašnje i buduće generacije i to
ne samo za Skandinavske zemlje, nego za
naučne radnike i posjetioce iz čitavog
svijeta.
— Naročito se podupire rezolucija međunarodnog
Savjeta za zaštitu ptica u Tokiu
1960, da se zaštiti fauna u zonama za
ovu jedinstvenu polarnu faunu i njihova
prirodna staništa.


— Bilježe se sa zadovoljstvom mjere
provedene u izvjesnim zemljama da se
obezbjedi nastava iz oblasti zaštite i
upravljanja prirodnim izvorima, specijalno
osnivanjem univerzitetskih katedri i
tečajeva za diplomirane studente i saradnike
instituta.
— Na osnovu pomnjivo istraženog utjecaja
čovjeka na prirodu i njene izvore
Unija će obratiti pažnju na teške posljedice
koje proizlaze od izvanrednog povećanja
ljudskih bića. U prkos porastu
svjetske produkcije živežnih namirnica
nije moguće podmiriti sve potrebe u skladu
sa povećanjem ljudi na zemlji. Uprkos
nastojanjima tehnike dolazi do osiromašenja
zemlji šta i voda, uništenja šuma i
najzad do pojave erozije koja se prostire
na velikim površinama zemlje. U vezi sa
prednjim nastojanja Unije ići će
za tim da se uspostavi racionalna
ravnoteža između potrošnje
pojedinih prirodnih dobara
i porasta stanovništva.
— Unija preporučuje da se preduzmu
ekološka istraživanja u nacionalnim parkovima
i drugim prirodnim regionima
arktičkih šuma radi boljeg shvaćanja međusobnih
odnosa koji postoje između klime,
zemljišta, vegetacije i faune tih područja.
Slične studije trebalo bi poduzeti
i u ostalim regionima.
— Unija izražava želju da ubuduće
stimulira razmjenu iskustva između naučnih
radnika koji se bave proučavanjem
kemijskog i biološkog suzbijanja štetočina
s jedne strane i onih koji se interesuju za
zaštitu prirode s druge strane.
— Duboko impresionirani krasotama
veličanstvenog kanjona Dunajca u pieninskom
nacionalnom parku učesnici su se
saglasili da su ovi klanci jedna od najvećih
botaničkih i prirodnih interesantnosti.
u Evropi. Pružajući se sa obadvije strane
kanjona ovaj granični nacionalni park je
plod zajedničkih napora Poljske i Čehoslovačke
te je postao tipičan primjer međunarodne
saradnje između pojedinih zemalja.
— Skupština izražava svoje priznanje
svim onima koji su radili ustrajno na
osnivanju zaštite prirode u Poljskoj i Če.
hoslovačkoj.
— Zaključuje se da se sjedište Unije
nrenese iz Belgije u neko povoljno mjesto
Švicarske o čemu je dat pristanak i sa
jedne i druge strane.
— Sa velikim zadovoljstvom Generalna
skupština je saslušala izjavu delegacije
Kenije, koja je saopćila spremnost da po235