DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1961 str. 66     <-- 66 -->        PDF

SAVETOVANJE O MESTU I ULOZI
FITOCENOLOGIJE U ŠUMSKOJ
PRIVREDI


Savez inženjera i tehničara šumarstva
i drvarske industrije Jugoslavije organizovao
je Savetovanje o mestu i ulozi fitocenologije
u sumoprivredi koje je održano


20. XII 1960. godine u Zagrebu. Na Savetovanju
uzelo je učešća preko 50 učesnika:
predstavnika šumarskih fakulteta, šumarskih,
bioloških i drugih instituta, zatim
Saveza poljoprivredno-šumarskih komora
Jugoslavije, Zavoda za privredno planiranje
FNRJ, Udruženja šumoprivrednih organizacija
Jugoslavije, republičkih saveza
ITŠID, biroa za projektovanje u šumarstvu
i šumoprivrednih organizacija.
Za Savetovanje pripremljen je osnovni
referat »Mesto i uloga fitocenologije u sumoprivredi
« (prof. dr Milan Anić) i tri koreferata:
»Fitocenologija u šumarstvu —
iskustva, potrebe i mogućnosti« (ing. Mio_
drag Glišić), »Jedinstvo dendrogeografskih
i fitocenoloških istraživanja« (dr Pavle
Fukarek) i »Mesto i uloga fitocenologije u
sumoprivredi« (ing. Jože Miklavžić).


Posle veoma iscrpne diskusije doneti
su sledeći zaključci:


— Savetovanje nedvosmisleno konstatuje
veliki značaj fitocenoloških istraživanja
za našu šumoprivredu kao i to da taj
značaj može biti još i veći
— Dosadašnja fitocenološka istraživanja
u našoj zemlji, i pored kratkog vremena,
nedovoljnih sredstava i kadrova,
dala su brojne i značajne rezultate koji se
mogu posredno ili direktno da koriste u
našoj sumoprivredi.
— Rezultati fitocenoloških istraživanja
su dosada relativno slabo iskorišćavani u
šumarstvu i to u prvom redu zbog ekstenzivnog
karaktera naše šumoprivrede. Međutim,
uzroci za ovo u izvesnim slučajevima
leže i u samim fitocenološkim radovima,
koji. iz objektivnih razloga, nisu bili
uvek dovoljno kompleksni (nedovoljna obrada
pedoloških, prirodno-istorijskih, klimatskih
i dr. faktora).
— Ubuduće treba pri fitocenološkim
istraživanjima još više nastojati da fitocenoze,
odnosno tipovi šuma, budu svestrano
osvetljeni. Sa gledišta fitocenologije
pogrešno je proučavati vegetaciju odvojeno
od staništa. U tom smislu treba omogućiti
istovremeno i produbljena stanišna,
pedološka, klimatska, geomorfološka i
druga potrebna istraživanja.
— Savetovanje ističe nužnost intenzivnijeg
rada na primeni u šumskoj privredi
(uzgoj i obnova šuma, uređivanje šuma,
pošumljavanje, melioracije itd.), svega
onoga što je dosada u oblasti fitocenološkog
istraživanja urađeno u Jugoslaviji.


— S obzirom da su fitocenoze i njihove
dinamične faze realna i prirodna osnova
klasifikacije naših šuma, njihov prirodni
katastar, potrebno je po mogućstvu da
sva istraživanja biološko-uzgojnog karaktera
budu nužno povezana sa fitocenozama,
odnosno tipovima šuma. U tom smislu
potrebno je:
a) da uređajni elaborati imaju fitocenološko-
pedološki deo, odnosno da tretirani
šumski objekt razvrstavaju prema fitocenozama;


b) da projekti pošumljavanja, gajenja
i obnove šuma, očetinjavanja, melioracija,
konverzija, introdukcija, izdvajanja semenskih
sastojina, kao i sva eksperimentisanja
u vezi sa navedenim, treba obavezno
da sadrže fitocenološko-pedološki
deo;


c) da se za intenzivne šumarske zahvate
na terenu preporučuje pored fitocenološko-
pedoloških proučavanja i izrada
fitocenološke karte.


— Potrebno je da se formira odgovarajući
i brojniji kadar koji bi u šumarskim
institutima, a naročito u šumskim
gazdinstvima pri rešavanju određenih
problema u šumskoj privredi primenjivao
rezultate fitocenoloških istraživanja.
U tom pogledu treba sugerirati šumarskim
i prirodno-matematičkim fakultetima
da u odgovarajućoj meri pojačaju nastavu
iz fitocenologije kao i da organizuju
postdiplomske studije iz oblasti fitocenologije.


Šumari — fitocenolozi su pozvani da
ubuduće intenzivnije učestvuju u predlaganju
odgovarajućih mera gazdovanja zasnovanih
na rezultatima fitocenoloških
istraživanja.


— Radi koordinacije rada i izmene iskustava
preporučuje se Savezu ITŠIDJ da
stupi u kontakt sa Odborom za fitocenološka
istraživanja i izradu fitocenološke
karte Jugoslavije pri Saveznom savetu za
naučni rad.
— Fitocenološka istraživanja treba
skoncentrisati na one šumske objekte koji
su od značaja za privredu, a koji zbog
svoje složenosti zahtevaju obimna i produbljena
istraživanja radi određivanja
adekvatnih metoda rada. U tom smislu
prioritet fitocenoloških istraživanja treba
da bude određivan dogovorno sa privrednim
organizacijama.
— Ubuduće treba nastojati da se radovi
iz oblasti fitocenoloških istraživanja
blagovremeno štampaju kako bi se na vreme
upoznala naša praksa sa rezultatima
tih istraživanja.
— Radi pravilnijeg shvatanja uloga i
značaja fitocenoloških istraživanja u prak