DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1961 str. 65     <-- 65 -->        PDF

!
ŠUMARSKI LIST: 2,700.000 1,500.000 1,200.000 !,700.0M
a) pretplata 2,600.000 1,450.000
b) oglasi 100.000 50.000


3
DRUŠTVENA DVORANA: 200.000 400.000 200.000 200.000


4
STARE PUBLIKACIJE: 6,754.000 3,536.000 3.113.000 6,754.000
a) knjige 2,000.000
b) časopisi 10.000
c) tiskanice 4,744.000


5
SALDO PO BILANCI 31. XII. 6,316.390 6,134.061 182.32* 6,316.380


SVEGA : 16,881.000 12,651.000 4,600.329 370.329 36,881.0!)«


Zagreb, dne 1. siječnja 1961. godine


Predsjednik: Blagajnik:
dr Milan Androić, v. r. Peternel ing. Josip, v. r.


BILANCA SAVEZA ŠUMARSKIH DRUŠTAVA HRVATSKE
NA DAN 31. XII 1990. GODINE


Tek. Aktiv a Pojedinačno Ukupno Pasiv* Ukupno
broj Dinara Dinara


1 STANJE BLAGAJNE:
a) gotovinab) gotovina
u blagajni
na tek. rn.
48.738
6y287.652 6,316.390
12
Tuđa sredstva
Tuđe knjige
1,547.520
5,377.500
2 STANJE POTRAŽIVANJA: \
a) članarina 380.000
b) pretplata na Šum. list 144.400
c) publikacije 1,879.432
d) ostala potraživanja 781.920 3,1185.752
3 NEKRETNINE:
Zgrada »Šum. dom« 33,948.527 33,948.527


POKRETNINE:


a) namještaj 4,237.994
b) knjižnica 1,125.128
c) zaliha publikacija 21,073.350
d) zaliha robe 25.000 26^461.4)72


SVEGA 69,912.141 69,912.141 SVEGA 6,925.020


Nadzorni odbor:


Predsjednik: Serbetić ing. Adolf, v. r. Blagajnik:


Dr. Milan Androić, v. r. Dragišić ing. Petar, v. r. Peternel ing. Josip, v. r.
Horvat ing. August, v. r.