DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1961 str. 59     <-- 59 -->        PDF

DRUŠTVENE VIJESTI


ZAVRŠNI RAČUN
SAVEZA ŠUMARSKIH DRUŠTAVA HRVATSKE ZA 1960. GODINU


Odobreni proračun za 1960. godinu upravni je odbor Saveza izvršio kako
slijedi:


Proračunom predviđeno Izvršeno ´%>
a) PRIMICI ... . Din 12,051.000.— 18.964.892— 150.0
b) IZDACI ... . Din 12,651.000— 12,648.502.— 100.0
odnosno višak nad rashodima Din 6.316.390.—


Izvršenje proračuna po pojedinim glavnim računima slijedeće je:


A) Primici:


1. Rn. Osnovni društveni primici ... . ostvaren je sa 102..2 %>
2. Rn. Šumarski list ostvaren je sa lllJS´/o
Rn. Stare publikacije ostvaren je sa 244,6*/o
B) Izdaci:


1. Rn. Osnovni društveni izdaci ... . ostvaren je sa 99 6n/o
2. Rn. Šumarski list ostvaren je sa 99,0 °/o
3. Rn. Nove publikacije ostvaren je sa 90,40/o
4. Rn. Priredbe ostvaren je sa 149,3B/o
5. Rn. Obaveze po bilanci iz 1959. god. . . ostvaren je sa 154,9 %>
Uzimajući proračun u cjelini, ovakovo njegovo izvršenje može nas potpuno
zadovoljiti. Ovo naročito vrijedi u pogledu primitaka — posebno po računu »Stare
publikacije« — koji je visoki prebačaj uslijedio kao posljedica povećanih potreba
na raznim tiskanicama kod organizacije novih šumskih gospodarstava. Ostvarenja
izdataka kreću se unutar planiranih granica.


Stanje imovine Saveza koncem 1960. godine, koje rezultira iz bilance za tu
godinu, iznosi
_ ukupno Din 62,987.121.— _


što predstavlja povećanje spram stanja koncem 1959. godine za Dinara 1.451.574.—
odnosno za cea 2,3|%r. Ovo povećanje imovine Saveza odnosi se uglavnom na povećanje
vrijednosti pokretnina kao i na povećanje gotovine.


Ovakav uspjeh novčanog poslovanja u protekloj godini rezultat je uglavnom
naše od ranije zacrtane financijske politike, a za proteklu godinu i aktivnosti članova
upravnog odbora Saveza uz punu podršku cjelokupnog našeg članstva, koje sva
nastojanja upravnog odbora Saveza svesrdno pomažu.


Prilozi:


1. Obračun primitaka za 1960. godinu,
2. Ohračun izdataka za 1960. godinu,
3. Bilanca,
4. Sltanje imovine Saveza na dan 31. XII 1960.