DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1961 str. 57     <-- 57 -->        PDF

Tabela br. 2


Dušika u "Vo
Dio drveta u NH* grupi ukupn o
kora bijel. srž Prosjek kora bijel. srž Prosjek
vrh 0,37 0,27 0,37 0,33 0,43 0,42 0,53 0,46
sredina 0,19 0,36 0,22 0,26 0,38 0,44 0,31 0,38
žili Ste 0,25 0,23 0,32 0,26 0,28 0,25 0,36 0,30
Prosjek 0,27 0,29 0,30 0,28 0,36 0,37 0,40 0,38


U vertikalnom smjeru stabla aminski je dušik nešto veći na vrhu, dok je
u sredini i žilištu isti. Ukupni dušik najveći je na vrhu, a prema žilištu opada.
U horizontalnom presjeku drva, na vrhu i žilištu je kod bijeli manji, a u kori
i srži veći. U sredini stabla je obratno, u bijeli je znatno veći nego u srži i kori.
Ukupni dušik je na vrhu i žilišltu u srži najveći, a u središtu drva najveći je
kod bijeli. Ukupni dušik u horizontalnom presjeku manje varira nego aminski.


3. JASENOVINA. Fraxinus angustifolia L. Grančice sa vrha imale su promjer
3—4 cm. Rezultati istraživanja su u tabeli br. 3.
Tabela br. 3


Dušika u «/t
Dio drveta u NH* grupi ukupno
kora bijel. srž Prosjek kora bijei. srž Prosjek


vr h 0,18 0,23 0,20 0,20 0,32 0,22 0,22 0,25
sredina 0,15 0,30 0,19 0,21 0,24 0,23 0,21 0,23
žilište 0,24 0,20 0,26 0,23 0,18 0,32 0,40 0,30
Prosjek 0,19 0,24 0,22 0,21 0,25 0,26 0,28 0,26


U vertikalnom smjeru stabla, aminski dušik je gotovo isti kroz čitavo stablo,
dok je ukupni najveći u žilištu. a najmanji u sredini stabla. U horizontalnom
presjeku aminski dušik viši je na vrhu i sredini stabla kod bijeli, a manji u
kori i srži. U žilištu je gotovo isti u kori i srži, a niži u bijeli. Ukupni dušHk na
vrhu i sredini, najviši je u kori, a u bijeli i srži ovih dijelova stabla je gotovo
isti. U žilištu je najveći u srži, a najmanji u kori drveta.


Ako se usporedi sadržaj dušika u ove tri vrste drveta, vidi se da brestovina
ima najviše dušika (0,88%), dok hrastovina i jasenovina imaju manje, ali gotovo
jednake količine (0,26—0,29%). Raspored dušika u svakoj vrsti drveta je različit.
Kod hrastovine količina ukupnog dušika u sva tri dijela drva je gotovo jednaka
(0,28—0,30%). Kod jasenovine ima najviše u žilištu (0,30%), dok na vrhu i središtu
ima manje, ali gotovo u istim količinama (0,23—0,25%). Kod brestovine
količina ukupnog dušika raste od žilišta prema vrhu (0,,30—0,38—0,46%). Ovaj
pravilni porast je u skladu sa istraživanjima Beckera i Dillingera samo što ovi
autori nisu naveli o kojoj se vrsti drva radi. Za hrastovinu i jasenovinu nismo
mogli ustanoviti ovakav porast na sadržaju dušika od žilišta prema vrhu.