DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1961 str. 39     <-- 39 -->        PDF

O CILJU GOSPODARENJA U SUMAMA
NA NI2IM POLOŽAJIMA EUMEDITERANSKE ZONE DALMACIJE
I O NJEGOVOM OSTVARENJU


Ing. Branko Bićanić


ZA ŠUMSKA PODRUČJA DALMACIJE uopće, a ni za šume njene mediteranske
zone posebno, nema izrađenih gospodarskih osnova, osim malih iznimaka
(otok Šćedro i Mljet), te zasada nema jasno utvrđenih smjernica za gospodarenje
s tim šumama, koje bi bile općenito poznate i prihvaćene. Vrlo često, čak nije ni
jasno, koje su površine na tom području šumsko, a koje poljoprivredno zemljište.
Ni među samim šumarskim stručnjacima nema o tome zajedničkog mišljenja. Radi
toga podaci o površinama šuma i šumskog zemljišta na ovom području nisu
tačni. Cesto se, naime, neobraštene površine (kamenjare, pa čak i makije i garige)
uvrštavaju u pašnjake (9). To nije čudo, kad sam Pravilnik o katastarskom
klasiranju i bonitiranju zemljišta (Služb. list FNRJ br. 10/61.) propisuje, da se
zemljišta obraštena šikarama, makijom itd, degradirane ili opustošene šume i
druge slične šume, u kojima nije zabranjena paša i brst, smatraju pašnjacima.


Pošto je riječ o srazmjerno velikim površinama (preko 80% cijele površine
ovog područja), potrebno je, da izvjesni pojmovi o šumama ovog područja
budu razibistreni, a potom općenito prihvaćeni. Isto je tako potrebno, da se na
šume i šumska zemljišta ovog područja obraća veća pažnja, nego se to dosada
činilo.


Niži položaji eumediteranske zone Dalmacije po svojim klimatskim i pedološkim
osobinama imaju uglavnom vrlo slične uvjete za podizanje i uzgoj šuma,
a oni se, međutim, jako razlikuju od uvjeta koji vladaju u drugim našim krajevima.
Ovo je prouzročilo, da šume ovog područja imaju druga obilježja, a
moraju imati i druge gospodarske ciljeve nego šume u drugim našim krajevima.


Svrha je ovog članka, da dade podstrek za pravilnije uočavanje važnosti
šumarstva za ekonomsko podizanje Dalmacije, kao i da bi se dao jedan prilog
za što bolje utvrđivanje smjernica za gospodarenje sa šumama na ovom području,
na nižim položajima. Osim toga, namjera nam je, da izvjesne ustaljene pojmove
o šumama prilagodimo prilikama šuma ovog kraja, da bi se tako mogle
što točnije odrediti granice između poljoprivrede i šumarstva, koje su sada
dosta neodređene i teško uočljive. No uza sve to, ostaje očito, da su poljoprivreda
i šumarstvo na cijelom području međusobno jako isprepleteni i da će
tako trajno ostati, što je posebno obilježje cijelog Krša.


I


Niži položaji eumediteranske zone Dalmacije obuhvataju sve dalmatinske
otoke i priobalni pojas Dalmacije, isključujući neke najviše dijelove srednjedalmatinskih
otoka (Brača i Hvara) i obalnog pojasa (Pelješca) — (8).