DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1961 str. 35     <-- 35 -->        PDF

treba najprije izvršiti klasifikaciju terena kojom bi omogućili lakše određivanje
vrste drveća i mjere. Zasada možemo tla tog dijela krša svrstati na:


— degradirana tla listopadnih šikara raznog stadija devastacije i degradacije;
— degradirana tla napuštenih obradivih površina, zauzeta sa prvim pionirima
prirodne vegetacije (18);
— degradirana tla gariga;
— krške kamenjare do 0,3 obraslosti;
— erodirana tla razne jačine erodiranosti.
Ova fizionomska razdioba nije dalje razrađivana u vezi sa pošumljavanjem
(17). Potrebno je da se klasifikacija podrobnije razradi po tipovima a potom da
se za svaki tip odrede svojstva tla i vrste kojima treba pošumljavati. Time bi
dobili sredstvo za određivanje vrsta i mjera kojim treba pristupiti pri podizanju
kultura brzog rasta.


U šumarstvu će biti teško provesti zaključak donesen na Konferenciji o
kršu u Splitu 30. VI — 3. VII 1958,, da se sredstva imaju prvenstveno ulagati
tamo gdje daju maksimalne prihode. Takvih tala, izuzevši nekih dijelova krških
polja i sličnih površina pod šumom, ima malo. Podesne površine koristi poljoprivreda.
Odatle izlazi da za površine kultura brzog rasta ostaje u tom području
relativno malo površina.


Na kršu su vršena inicijalna istraživanja kulturama brzoga rasta (1, 2). Izvršene
sadnje dale su, unatoč svojim nedostacima, povoljne rezultate i pokazale,
da postoji mogućnost rješenja, iako od uspjelog pokusa do tehničkoproizvodne
metode predstoji još dugačak put.


Na neplodnim krškim tlima pojavit će se pitanje hranjiva. Pošto je u
šumarstvu pitanje ishrane tek u početnoj fazi a njime se bave Francuzi (9) u
Mediteranu, koji imaju samo početne rezultate, morat ćemo se u tom pravcu
orijentirati na rezultate u voćarstvu, čija praksa već dulje vremena primjenjuje
vještačka hranjiva. U voćarstvu vrše đubrenje površinski na cijeloj površini ili
parcijalno oko svake sadnice. Đubrenje je dubljinsko ili površinsko. Dubljinsko
se vrši prigodom obrade tla ih kasnije pomoću injektora. Unošenje se vrši
vremenski prema vrsti gnojiva. Lako topljiva gnojiva (dušična) unose se nekoliko
puta godišnje a teško topljiva jedamput a njihovo djelovanje traje i nekoliko
godina. Pri upotrebi gnojiva valja oprezno postupati jer ona često imaju
suprotna djelovanja. Zato treba kombinirati tako, da ne dođe do pogoršanja
tla. Gnojiva se dodaju u krutom i tekućem stanju. Dodavanje gnojiva putem
injektora omogućuje dodavanje na dubinu preko 40 cm. Injektiranje se vrši
putem željezne cijevi sa rupicama vezane na stroj koji rastopljeno đubrivo unosi
u tlo. Injektiranje se vrši u krugovima oko stabala na površini projekcije krošnje.
Kao- gnojiva upotrebljavaju se nitrati, amonijski sulfat, mokraćevina, kalijev
sulfat i t. d. U nekim zemljama vrši se tako zvano foliarno đubrenje gdje
se hrana apsorbira kroz lišće i koru. Biljka se prska otopinama gnojiva. U
Engleskoj vrši se gnojenje putem injekcija u stablo (6).


Mogućnost mehaničke obrade tla i vještačkog đubrenja ukazuje na novu
etapu podizanja kultura na kršu. Njome će u stvari nastupiti mogućnost rentabilnog
podizanja biljnog pokrivača. Tome treba da se uz rad operative vrše
istraživanja, kako bi se dobio siguran oslonac za te radove