DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1961 str. 32     <-- 32 -->        PDF

uzgoja u cijevima ovisi o razvoju korijenja. Cim su se biljke toliko razvile
da počnu urašćivati u tlo rasadnika one se prenose na teren. Ako ipak ostanu
u rasadniku, onda se prije vađenja podrežu naoštrenom lopatom ispod cijevi.
Prije vađenja zemlja se u cijevima dobro zalije vodom. Cijevi se u tlu brzo


Slika 1 — Francuski primjerak najlonske ci- ..-.. i
jevi djelomice napunjene zemljom
Foto: Opalički - Uli


rastvaraju. Takvim postupkom biljke bez oštećenja dolaze na teren. Uspjeh
pošumljavanja kreće se oko 90:%. On je postignut u aridnim predjelima.*


III


Osim metode sadnje biljaka u jame primijenjeno^ je na kršu niz drugih metoda
ciljem da se poveća uspjeh pošumljavanja. Pobrojati ćemo ih prema vremenskom
redoslijedu kako su nastali.


Malbohan E. (28)** je primijenio sadnju u jarke. On je na padinama sa
dovoljno tla kopao horizontalne jarke u smjeru NE. Jarci su imali duljinu
1,50 — 2,50 m, širinu 20—25 cm i dubljinu 30´—35 cm. Kopanje u horizontali
vršeno je zbog toga da voda ne odnosi zemlju. Na mjestima izloženim djelovanju
bure podizani su radi zaštite biljaka nad svakim petim ili šestim jarkom
suhozidovi visoki 0,6 do 1 m. Biljke u jarku sađene su u međusobnom razmaku
od 0,5 do 1,0 m i najmanje 10 do 15 cm ispod nivoa tla radi zaštite od bure i
insolacije.


* Pokusi takvim cijevima vrše se i kod nas. Vidi članak 0. Jedlowskog: Tuljci od polyetilena
za uzgoj sadnica. Sum. 1. broji l—2 s. 58—60, 1961. godine.
** Malbohan E. bio je Mađar koji je došao u Hrvatsku u eri mađarizacije za šefa Kr.
nađzornistva za pošumljavanje krša u Senju, koje je osnovano 7. maja 1878. g. Za stare Jugoslavije
ono je dobilo naziv Inspektorat za pošumljavanje krša. Prestao je rahlom 1945.