DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1961 str. 30     <-- 30 -->        PDF

ne na koju djeluje dnevna temperatura t. j . 20 cm gdje se kod sadnica nalazi
najveći broj korjenčića, razumljivo je da pokrivanje kamenom koristi pod izvjesnim
okolnostima. Ta istraživanja ujedno indiciraju na što dublju sadnju
biljaka.


Preokret u načinu očuvanja vlage na kršu unio je Burlakov (7). primjenom
iskustava stečenih pri pošumljava*ju stepskih rajona SSSR-a. On je pri tome
pošao od činjenice da voda iz tla hlapi putem bezbrojnih kapilara u kojima se
voda u pravilu kreće od šireg prema užem promjeru za vrijeme sušnog perioda.
Kako je tlo na površini zbijeno udarom kapi kiše, gaženjem stoke i si., to su
kapilare uže prema površini. Zbog toga nastaje u doba suše ascendentni tok
vlage. Prekidanjem kapilara sprečava se dizanje vlage i ishlapljivanje. Osim
kapilara tlo isušuju milijuni sisalica korijenja korova, koje troše znatne količine
vlage. Burlakov je, da spriječi isušivanje tla na krškim diluvijalnim tlima
pristupio agrotehničkim mjerama. Vršio je na što većoj površini obradu tla
čime je prekidao kapilare i uništavao korov. Na tako obrađenom tlu sadio
je biljke uobičajenim načinom. Za vrijeme ljeta te je površine, naročito iza
kiša, okapao (prašio´), čime je prekidao kapilare i sisalice i time konzervirao
vlagu. Metod je pokazao* znatan uspjeh jer se primilo 6 puta više biljaka nego
ranije, a ishlapljivanje vlage umanjeno je dva puta.


Oraš (33) je zaključio da je za intenzitet ishlapljivanja najvažnija struktura
površinskog sloja i prema tome pronalaženje rješenja kako da se vlaga
zadrži u tlu. Da bi spriječio dovođenje vlage u površinski sloj primijenio je
u jami odjeljivanje pojedinih slojeva zemlje pločastim kamenjem koso položenim
od dna do vrha jame. Sadnju vrši uz rub jame na zbijenu zemlju na
koju prilikom sadnje lijepi biljku vlažnom zemljom, čime radnik oslobađa ruke
za rad. Nakon sadnje površinu jame potpuno* prekriva većim i manjim
pločastim kamenjem tako da biljka izgleda kao da raste iz kamenja. Oblaganjem
tla kamenjem sprečava evaporaciju. On tvrdi da je to uspješan metod,
koji ipak praksa nije prihvatila.


Poslije rata počelo se u cilju sprečavanja isušivanja tla okapanje površine
svake jame. Iza kiše čim bi se tlo skrutilo pristupilo se toj mjeri. Ono se
vršilo od sredine juna do kraja sušne periode iza svake kiše t. j . oko 3 do 4 puta
godišnje. Time se u stvari metoda okapanja sadnica u rasadniku iza zalijevanja
prenijela na teren. Obrada tla daje dobre rezultate.


Razne metode sprečavanja evaporacije iskušane su u Istri. Konačno se


(15) naišlo na najjednostavniju i najuspješniju agrotehničku mjeru, pokrivanjem
obrađenog tla jame iza sadnje slojem sitnog šljunka visine 3—5 cm. Sloj
šljunka prekida kapilare. jer su prostori između šljunka većeg promjera nego
promjeri kapilara u tlu zbog čega se zaustavlja dizanje vode u kapilarama. Mogućnost
daljnjeg poboljšanja tog postupka postoji u tome, da se iza kiše šljunak
odgrne sa površine, zemlja nakopa, a potom opet zagrne šljunkom.
Svojevremeno su stručnjaci pokušavali smanjiti isušivanje tla zaštitom od
insolacije sadnjom biljaka u duboke jame. Manjom insolacijom umanjuje se
užarivanje tla jame a time i isparivanje. Metod se zbog nerentabilnosti izvođenja
jama i slabog uspjeha zaštite nije održao.


Starija literatura spominje kao mjeru protiv sušenja zalijevanje sadnica
vodom. Spominje se (30) da su sadnice zalijevane u okolici Trsta gdje je
trošak zalijevanja iznosio po sadnici 5 novčića. O uspjehu te mjere nije ništa
zabilježeno.