DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1961 str. 89     <-- 89 -->        PDF

Philadelphus, Malus, Populus, Potentilla,
Quercus, Rhus, Ribes, Robinia, Salix, Sorbus,
Spiraea, Symphoricarpus, Syringa sp..
Tamarix, Viburnum.


Ustanovili su za pojedine grupe kulture
doze hebricida.
Dr J. Kovačević


ŠUME MONGOLIJE


Površina je Mongolije (Bugude Nairamdacho
Monggul Arat Olos — Mongolska
sovjetska republika), nešto je veća od Jugoslavije,
Italije, Francuske i Spanije zajedno.
Leteći nad tom velikom zemljom
pokrivenom beskrajnim stepama i pustinjama,
mogao bi se promatrač zavesti na
kriv zaključak, tj. da u toj zemlji nema
šumske vegetacije. Međutim, planinski je
sjever šumovit, a to je bogatstvo i ponos
Mongolije, Klima je tipično kontinentalna
sa srednjom godišnjom temperaturom od
minus 6,6°C do plus 3,9«C. Najhladniji je
januar u kom najniža temperatura siže do
minus 52°C. a u julu biva i plus 400C u
sjeni. Srednja je količina godišnjih oborina
200—222 mm, a od toga 80^B{P/o padne
-od maja do septembra. Proljeće je najsuše
doba godine. Jak vjetar i visoka temrokuju
minimum relativne vlage u zraku
(koja je u aprilu i maju oko 51%). Ljeti
pada dosta kiše, ali brzo isparuje (visoka
temperatura, sunčana radijacija).


Mongolija je zemlja sunca; ima ga dosta
i ljeti i zimi. Najsunčaniji je januar. Za
šumsko je područje značajno obilje svjetla


TANir TVVA


M


K


VUi li»J<


u hladno doba godine, a relativno smanjeno
osvjetljenje u toplo godišnje doba.


Pojas četinara nije oštro odijeljen od
lisnatih ili mješovitih šuma, ali je zato
očita vertikalna zonalnost. Prvi je utisak
pri upoznavanju sa mongolskim šumama,
da im je floristički sastav malobrojan. Padaju
u oči čiste šume ariša, limfoe i bora,
a rjeđe su mješovite sastojine tih triju
vrsta ili bora, ariša i breze. Ipak teritorij
je te zemlje tako prostran, da je na njemu
oko 140 vrsta što drveća što grmova.


Prema podacima aerotaksacije vršene
1956. g., površina je šuma 10,4 mil. ha (od
toga je pod šumom 9,8 mil. ha ili 94"7o, a
obešumljeno 0,6 mil. ha ili 6°/o). Ali taksacijom
nisu zahvaćene šume ispod 100 ha,
a tako ni pustinjske površine saksaula
(oko 4,3 mil. ha), mada mu je znatno gospodarsko
značenje.


Glavna je vrsta mongolskih šuma-sibirski
ariš. Razdioba je sastojina po dobnim
razredima veoma neravnomjerna:
mladika ima 2°/o, srednjodobnih 8*Vo, dozrijevajućih
sastojina 12P/o, a zrelih i prezrelih
78°/o. Prosječna masa po ha iznosi
za limbu 163 kub. m, za bor 152, ariš 130,
a za brezu 57 kub. m. U šumama prevladava
IV bonitet sa 6

.
Prvog i drugog bon. razreda gotovo i nema.
Sastojine sibirskog ariša zapremaju
oko 7 mil. ha (većinom su to čiste
sastojine). Drvna im je masa nerijetko i
300 kub. m po ha, a i više. Ariševe šume
sižu i do 1800 m n. v., a na zapadnim i


J A
ŠUMARSKI LIST 3-4/1961 str. 90     <-- 90 -->        PDF

istočnim padinama planinskih penje se i
do 2200 m.


Sastojine limb e zauzele su visoka
područja planina od 1700—2200 m i više,
pa se uspinju sve do krajnje granice do
koje sižu stablašice. Sredinu padina zapremaju
čiste limbine šume sa drvnom
masom i do 600 kub. m po ha.


Čiste borove sastojine nalaze
se u Kenteji, a pomiješane s brezom po
srednjem toku Selenge. Prirast im je velik.
Drvna masa po ha iznosi i do 470 kub.
metara


Brezov e sastojine zapremaiu niža i
srednja područja padina, a redovno su na
opožarenim površinama.


Šumski su požari karakteristična pojava
u mongolskim šumama i jedva da je
igdje koja šuma, gdje se ne bi zapažao njihov
trag. Ali ipak valja istaći veliku otpornost
četinara spram gljivnih bolesti. I
još jedna značajna pojava: Limba čak i
do 300—3201 godina starosti ne prestaje
prirašćivati. Požarišta ima 216.000 ha.


Narodna revolucija 1921. g. ukinula je
privatno vlasništvo zemlje, ruda, šuma i
voda, a 1940. donesen je prvi zakon o šumama,
1957. drugi. Svim šumama upravlja
Ministarstvo poljoprivrede, a rukovodi
Uprava poljoprivrede i šumarstva. U zemlji
ima 17 ajmaka (oblasti), a u 13 postoje
šumarije. U centralnom ajmaku su 3 šumarije,
a u ostalim po jedna. U 4 južna
ajmaka nema šumarija. Gospodarenje šu.
mama po tim oblastima vode šumarski
inspektori Uprave.


Čuvanje šuma od šteta i sječa dobro
je organizirano. Lugarnice su tako smještene,
da ništa i nitko ne može pored njih
proći nezapažen.


Zaštitne i vodozaštitne su šume određene
zakonom i to: zabrambene šume i zelene
zone oko gradova (sa radijusom 15—50
km), a duž rijeka zaštitni je pojas 5 km,
duž željezn. pruga i drumova 1 km. Sve
se ostale šume iskorišćavaju. Potrošnja je
drva bila 1960. g. 816.000 kub. m, a 1965.


g. iznosit će oko 1 mil. kub. m godišnje.
U šumama se provodi preborna sječa i to
ručnim radom; izvozi se kamionima, a nešto
se i splavari.
Za doznačeno drvo na panju plaća se
taksa i 15n/o za provođenje šumsko-uzgojnih
mjera, za kulturne ustanove i poljoprivredna
udruženja, a razumije se i potrebe
šumskog gospodarstva. Rok izradbe,
izvoza i čišćenja sječina određuje se istovremeno
sa doznačnicom. Njega se šuma
zasada još ne vrši. Da bi se pomoglo prirodnoj
obnovi šuma, osnovat će se 2 rasadnika.


Posljednih se godina mnogo polaže na
kadrove u šumoprivredi, za koje postoji
Poljoprivredni tehnikum sa šumarskim odjelom
u Cojbalsanu.


U trogodišnjem planu razvitka narodnog
gospodarstva NRM 1959.—1961. g. i u
petogodišnjem 1962.—1960. g. predviđa se
uporedo sa povećanjem sječa i znatno povećanje
šumsko gospodarskih mjera.
Lesnoe hozjajstvo, br. 11, 1960.


Inž.
A. F. Jelizarov
Preveo: Đ. Knežević