DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1961 str. 76     <-- 76 -->        PDF

rat. Sveučilišni je senat jednoglasno to
prihvatio na sjednici 4. X 1960.


Riječ uzima prof. K a u d e r s ing.
Alfons. Toplo se zahvaljuje na počasti.
Reminiscira uspomenu na svoje nekadašnje
profesore i životni put rada i borbe
za naprijed. Apelira na mlađe, da upornim
radom, nastave. Obećaje, da će, kolikogod
mu bude moguće, dalje raditi na
dobro naše socijalističke zajednice.


Riječi profesora dr A. Kaudersa snagom
skromnosti, iskrenosti i ljubavi za
rad osvojile su prisutne. Nakon posljednjih
riječi prolomio se urnebesan pljesak.


Otkrivanje spomen-poprsja


U ponedjeljak 21. XI 1960. poslije podne
sakupili su se uzvanici proslave u velikom
foveru Šumarskog fakulteta u Maksimiru.
U 17 sati u prisutnosti predsjednika dr
Bakarića otkrivena su spomen-poprsja:
Josipu K o z a r c u. šumaru književniku;
Bohutinsk i dr Gustavu, uzgojitelju
prolific pšenice; Kesterčanek Franu,
profesoru Šumarske Akademije; Petra čić
dr ing. Andriji, profesoru Šumarske
Akademije i Poljoprivredno-šumarskog fakulteta;
Hercigonji dr ing. Marku,
asistentu, poginulom u NOB-i. Spomen
poprsja su rad akad. kipara E. Bohutinskog.


KOZARAC JOSIP, šumarski stručnjak
i istaknuti hrvatski realistički književnik,
rođen je 1858. u Vinkovcima. Šumarstvo
studira u Beču 1876—1879. Naročito ga
privlače ekonomske i prirodne nauke. Studira
u siromaštvu. Zadobiva tuberkulozu.
Kao šumarski vježbenik potuca se zatim
po raznim mjestima Slavonije: Vinkovcima,
Vrbanji, Nemcima, Županji. Jasenovcu.
Mašićima. Novoj Gradiški. God. 1885—
1895 upravitelj je šumarije Lipovljani. da
na kraju službu završi u Vinkovcima, a
život u Koprvnici 1906. PosUje Beča Kozarac
se velikom energijom baca na stručni
rad. U Šumarskom listu kao i u stranim
časopisima objavljuje rasprave prvenstveno
o slavonskoj šumi. Iz stalnog i
dugogodišnjeg k.ontakta sa šumom i sel^m
rađa se i književno stvaranje Kozarca. Crna
je bila slika društva, kad ju je promatrao
naoružan poznavanjem prirodnih nauka
i političke ekonomije. Hrvatska je
životarila u sieni različitih ausiro-uga-skih
i ugarsko-hrvatskih nagodbi koje su sinkcionirale
eksploatatorske težn:e i austriiskih
vlada^ućih klasa-buržoazije, ve´eposjedničkog
plemstva i mađarskih vladaju ćih
klasa — veleposjedničkog plemstva i


buržoazije. Hrvatska nije vodila samostalnu
ekonomsku politiku, nego uglavnom
prema intencijama ministarstva u Pešti.
Problemi novčarstva, industrije, trgovine,
prometa, željeznice, pošte, ceste, tarife, pa
šumarska politika, vanjska politika, vojska,
zatim svi važniji položaji, emigracije,
imigracije, postavljeni su i rješeni tako,
da se planski škodilo narodnim interesima,
a velika se korist osigurala mađarskim
i austrijskim eksploatatorima. U doba,
kad je Kozarac počeo svoj književni rad,
Slavonija se pomalo opraštala sa starim
krajiškim uređenjem. Jačanjem kapitalističkog
načina proizvodn;e požurio je i
proces raspadanja zadruga, seljački su posjedi
neprestanim diobama prelazili u patuljasta
gospodarstva na rubu propasti. Seljaštvo
se nastavilo diferencirati u kulake,
srednjake i siromaške seljake. U tim
prilikama mnogi su pokušali, da se dočepaju
bilo kakve državne službe, lugarske,
žanđarske, pisarske, ili su se iselili, ili
lijenošću. rastrošnošću. nemoralom, ubrzali
svoju propast, a u mnoga mjesta uletjeli
su stranci Mađari, Niiemci. Česi. Neki
su odlazili u grad da ponude radnu snagu
obrtu i tvornici, neki su se zaposlili u
slavonskim šumama,´)


Kozarac je mnoge od tih pojava vidio
neposredno varirane nizom primjera i detalja.
Sve je to njega zaboljelo i on je kao
i.imietnik reagirao i stvarao umjetnička
djela.


Premda ga je bolest rano oborila, svojim
intenzivnim stručnim i u ono vrijeme
naprednim kniiževnim radom zadužio nas
je. Njegovo je djelo da su se pog´edi novih
generacija usmjerili poljoprivredi, šumarstvu
i problemima da mrtvi kapitali
ožive.


KESTERČANEK FRAN, rođen u Zagrebu
14. IX 1856. Studirao je šumarstvo
u Mariabrunnu i Beču. Zauzima najviđenije
mjesto u šumarskoj struci na Slavenskom
Jugu.´) Odličan nastavnik. Radi na
Gospođarsko-šumarskom učPištu u Križevcima
1878—1883 i 1893—1899 te na Šumarskoi
Akademiji 1899—1915. On ie bio
glavni i neumorni borac za unapređenje
šumarske nastave. Njegovom zaslugom ta
je nastava 1898. prenesena u Zagreb i podignuta
na visokoškolski stupani. S Keste.
rčanekom počinie novo doba za šumarsku
kniiževnost. Napisao ie prve stručne
udžbenike. Njegov plodni literarni rad za


) Kozarac: Djela, Zagreb 1950., predgovor
E. Štampar.
´) Ugrenović i dr.: Slava F. Z. Kesterčaneku,
Šumarski list 1915. (žalobni broj).