DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1961 str. 7     <-- 7 -->        PDF

O NEKIM NORMALAMA U JELOVIM PREBORNIM SUMAMA


Dr Dušan Klepac


NORMALNO STANJE u prebornoj šumi ne počiva na nizu jednodobrtih sastojina
— kao> u visokoj regularnoj šumi — nego na jednom nizu stabala različitih
starosti, odnosno različitih debljina, i na više takvih upotpunjavajučihnizova.. Ovi posljednji nizovi nadomještavaju posječena stabla različitih debljina.
Skup svih nizova osigurava godišnju produkciju jednog stabla izabrane dimenzije
(prsnog promjera), koju neki autori zovu »dimenzijom zrelosti«. Iskustvo
pokazuje, da taj skup stabala čini geometrijsku progresiju.


Liocour t je prvi konstatirao-, da je odnos između broja stabala u jednom
debljinskom stepenu i slijedećem nižem stepenu konstantan za određeni
bonitet. Taj se odnos (kvocijent geometrijske progresije) kreće od 1,3 do 1,5. Na
najboljim staništima taj je kvocijent (k) 1,3, a na najlošijim 1,5. U sastojinama
s većom primjesom smreke ili bukve, taj će kvocijent biti nešto veći. Broj stabala
opada s povećavanjem debljinskog stepena i zaustavlja se kod određenog
prsnog promjera, koga u tom slučaju često nazivaju »dimenzijom zrelosti*«.


Određivanje »dimenzije zrelosti« zavisi od mnogo momenata. Neki autori


— uzimajući kao bazu biološku ravnotežu sastojine — smatraju »dimenzijom
zrelosti« onaj prsni promjer iznad kojeg obično "čovjek ne može naći po hektaru
ni jedno stablo dobrog rasta. Ta granica, uvjetovana intenzivnošću vegetacije,
joo