DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1961 str. 62     <-- 62 -->        PDF

brijest, javor gluhi i gorski, amer. jasen, karagana i amorfa su vrste koje već
pet godina žive u ovom području, a da se nisu skoro ni pomakle. Na melioriranoj
površini prirast se odvija normalno u cijeloj vegetacijskoj periodi kod, svih
vrsta, a pojave promrzavanja izbojaka nema.


S.*


— C"ni bor na melioriranoj
plohi
Troškovi ovakovog načina pošumljavanja, kakvog smo prikazali na našoj
melioriranoj plohi iznose prema kalkulacijama iz 1958. godine oko 400.000 dinara
po hektaru, odnosno 2—3 puta više nego pošumljavanje na istom terenu u gnijezda.
Ipak kada se radi o šumama zaštitnog tipa, kao i pitanju sigurnosti i brzini
pošumljavanja, smatramo da je ovakav postupak uzgoja opravdan i tehnički i
ekonomski.


SI. 56 — Crni bor izvan meliorirane
plohe u gnijezdu


ZAKLJUČAK


U stručnoj, a i u dnevnoj redovnoj štampi često se čita o planovima pošumljavanja
na kršu ali vrlo malo o njegovim uspjesima. Pored objektivnihsubjektivnih razloga o neuspjehu pošumljavanja, postoji na nekim našim terenima
još uvijek dilema o prioritetu kvantitativnih ili kvalitativnih radova. Ima