DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1961 str. 6     <-- 6 -->        PDF

povoljnije uslov od onih iz 1958-59. godine, pa da za takav slučaj nismo čitavu
organizaciju dovoljno osposobili, a ponegdje da nam još za to nedostaje snage.
I jedan i drugi faktor traži dosta napora u svom uklanjanju.


Ulaženje novih proizvoda u transformacije slične vrste (kao stočarstvo,
povrtlarstvo, voćarstvo, itd.) tek otvara i ondje takve probleme.


Još jedan element otežava brža rješenja. To su odnosi cijena. Mi smo sada
otprilike na tom nivou kad rentabilno može sve proizvoditi samo onaj koji se
koristi različitim rezervama seljačkog domaćinstva (ili onih elemenata koji se
na njega nadovezuju), i onaj koji je najsuvremeniji. Sredina prečesto ide u
gubitke. To je, također, jedna od teškoća privrednog rasta i preobražaja društva.
Cijene su nam određivala dva elementa: pretežna proizvodnja uz seljačke rezerve
i relativno usko i skučeno tržište. Uloga prvog se smanjuje a veličina
drugog raste. Oboje daje tendenciju novih odnosa cijena. Politika niskih cijenapoljoprivrednih proizvoda ubrzo će doći u suprotnost s daljnjim privrednimrazvojem i morat će se mijenjati. Ona je odraz prošlog niskog standarda društva
i morat će nestajati kako i ovaj nestaje. Ipak ne treba ovo shvatiti kao da
koristim ovaj skup za agitaciju za neposredno i bezuslovno povišenje cijenaagrarnim proizvodima. Daleko sam od toga. Bezuslovno povišenje tih cijena,
izuzev nužnih korekcija, ubrzo bi povratilo stare odnose u novom obliku i služilo
bi isključivo razbijanju nekih iluzija, ali ne bi dalo nikakvih drugih rezultata
(osim osjećaja nestabilnosti). Zato je za dovođenje u sklad odnosa cijenasa životnim standardom nužno potrebno povesti borbu za energičnu modernizaciju
(i ne samo poljoprivrede i šumarstva), a tu je opet široko polje rada za
vas i za buduće stručnjake. Praksa nekoliko posljednjih godina pokazala je da
vrlo oštro kažnjava polutanstvo, diletantizam i nedosljednost pa je ne bi trebalo
ponavljati.


Kako se vidi, drugovi, potrebna količina poljoprivrednih i šumarskih proizvoda
i stalno povisivanje standarda radnog čovjeka traži od nas velike naporena vašem području. Ali zato i nagrađuje te napore. Radostan sam što je i način
ove proslave pokazao da i vi dijelite takva mišljenja te ste i samoj proslavi dali
radni karakter, a ne karakter prostog slavlja. To je još jedan znak da će vaš
rad u budućnosti bivati još uspješniji pa — nadamo se — čak i uspješniji negošto je svojedobno u historijskim relacijama, bio pionirski rad vaših prethodnika.


Dopustite da vam te uspjehe od srca zaželim«.