DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1961 str. 58     <-- 58 -->        PDF

Prema nekim izvorima i željeznička uprava je pokušala u par navrata uzgojiti
šumski snjegozaštitni pojas iznad same željezničke stanice Zrmanje ali bez
rezultata. Ovo je stvorilo uvjerenje, da na ovom području koje je pored jake
bure i izrazito krševito, nije moguć nikakav uzgoj šume. Međutim je željeznička
šumarska služba — koja je prije nekoliko godina osnovana radi stabilizacije
terena pored pruga, zatim rješavanja bujica i parkiranja željezničkih stanica —
postigla izvjesne rezultate na ovom zadatku, radi čega smatramo korisnim da
se oni i objave.


*?.<**


VCLIKA


V^OPINA / H


-ir «J»


%


VARA I/UITU.HA


U LASA HULTUHA,


SI. 1 — Područje zrmanjske bure


PRILIKE STANIŠTA I KLBME


Ploha, koja je obrađivana u ovom našem primjeru sastoji se od tri odvojene
parcele položene neposredno uz željezničku prugu. Najveća od njih nalazi se uz
samu željezničku stanicu Zrmanja, a druge dvije su oko 4 km dalje prema Gračacu.
Ukupna površina ovih parcela iznosi oko 15 ha. Nadmorska visina ovog
terena nalazi se između 650—700 m. Srednja količina godišnjih oborina iznosi
1600 mm, s tim da su ljetna tri mjeseca skoro svake godine potpuno suha. Za
ilustraciju niskih temperatura navest ćemo da je u zimi 1955. na 1956. najniža
temperatura iznosila —36° C. Smjer glavnih vjetrova dolazi sa sjeveroistoka, a
njihova jačina od 100—130 km/h je vrlo česta pojava. Tla su plitka, vapnenasta
i jako porozna. Suma se na ovom terenu nalazi u degradaciji, dok BU travni ele