DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1961 str. 30     <-- 30 -->        PDF

POKUSNO SUZBIJANJE BOROVA ČETNJAKA (Thaumatopoea
pityocampa Schiff.) BAKTERIJAMA (Bacillus thuringiensis)


Prof. đr MJlan Androie


UVOD


U NASTOJANJU da na obešumljenim i degradiranim terenima našeg obalnog
područja Jadrana podignu šumske kulture, šumarski stručnjaci ulažu
ogromne napore da pronađu pogodne vrsti drveća, koje će moći uspijevati na
ekstremno nepovoljnim uslovima zemljišta i klime. Utrošeno je mnogo radne
snage i materijalnih sredstava za skromno postignute uspjehe. U tim nastojanjima
crni bor (Pinus nigra Arn) davao je mnogo nade da je konačno pronađena
vrsta, koja će svojim zahtjevima na tlo i vlagu omogućiti željeni uspjeh. I zaista,
rijetko koja druga vrsta može toliko podnijeti sušu i buru na siromašnom
kamenom tlu mediteranskog i submediterans´kog područja naše zemlje.


SI. 1 — Rijetko koja vrsta drveća može podnijeti ekstremno
teške uslove tla i klime na kršu kao crni bor (Pinus nigra Arn).
Foto: Opalički