DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1961 str. 28     <-- 28 -->        PDF

Visoka, dugotrajna, stagnirajuća i podzemna voda ne djeluje toliko uočljivo
na smanjenje rasta sadnica, sadnice su bujne i vizuelno lijepe, ali fiziološki
oslabljene a ako se k tome pincetiraju prijemljivije su za infekciju. Prema našim
iskustvima navedeni momenti su jako važni i sadnice uzrasle pod ovim
stanišnim okolnostima prema dosadašnjim zapažanjima znatno su više napadnute
slijedećeg proljeća od Dothichize populea. A onih godina kada su u predvegetacijsko
vrijeme povoljni uslovi za optimalan razvoj gljive (toplo vrijeme)
kako je to bilo-u proljeće 1956. godine, mogu dovesti već u samom ovakvom
rasadniku do uništenja velikog broja sadnica potpuno nesposobnih za sadnju.
Jer su pod takvim stanišnim i klimatskim uslovima čak sadnice klona 1-214 bile
napadnute od Dothichize populea, razumljivo u mnogo manjoj mjeri nego domaći
kultivari topola.


Slika 1 — Sadnica % klona 1-214 pravilno uzgojena u rasadniku Šumskog gospodarstva
Osijek u 1960. god. i na odgovarajućem zemljištu, visine 8,05 metara, a opsega
na 1 met. visine od korijena 23 centimetra


Za sadnice koje će biti sađene na tipovima zemljišta koja su duboka, rastresita,
približno neutralne reakcije (7 PH) kao* npr. degradirani černozem, ritska
crnica itd. pogodno^ je osnivati rasadnike na takvom ili sličnom zemljištu. Razumljivo´
je da se rasadnicima na ovakvom zemljištu moraju stvoriti maksimalno
izvodljivi stanišni i hidrološki uslovi za uzgoj topola. Počevši od dubokog
jesenskog oranja do 100 cm dubljine, opskrbe krečom i ostalim potrebnim mineralnim
tvarima, pravovremenom obradom i gnojenjem propisanim količinama
stajskog đubriva. Stajsko đubrivo osim prehrane omogućava razvitak mikrofaune
te poboljšava fizičku strukturu tla, a time povećava prozračnost tako
važnu za korijenje topola, koja često na ovakvim zjemljištima nije dovoljna.