DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1961 str. 27     <-- 27 -->        PDF

IZBOR ZEMLJIŠTA I LOKACIJA RASADNIKA TOPOLA


Ing. Ilija Knežević


PREMA IZRAĐENIM investicionim programima i planovima u cijeloj zemlji
uzgoj topola u plantažama i nasadima za naredne godine znatno je povećan.
Ovo povećanje iziskuje proširenje rasadnika topola koji će kod nekih šumskih
gospodarstava dostići površinu i do 100 ha.


Da bi se što´ bolje i potpunije osvijetlilo pitanje određivanja lokacije rasadnika
topola i izbora zemljišta, namjera mi je da iznesem stečena praktična
iskustva u tom pogledu na području šumarije Osijek.


Za rasadnik topola, kako> za ožilište tako> i za rastilište pogodno je da je
ravan i smješten uz dobru komunikaciju radi otpreme sadnica, koja se obično
vrši u kišnom periodu godine (proljeće i jesen), pa ima sigurnu i stalnu mogućnost
navodnjavanja (osobito u ljetnim mjesecima) i da je dislociran radi opasnosti
od tuče, i približen mjestu sadnje, ali ako je moguće, ipak udaljen od
nasada topola i osnovan na odgovarajućem zemljištu.


Prije izbora odgovarajućeg zemljišta za rasadnik trebalo bi znati u načelu
na kakvom zemljištu će se u tom rasadniku većina uzgojenih sadnica saditi.
Kada se to> zna, onda prema stečenom iskustvu na ovom području izbor zemljišta
za rasadnik određuje ta činjenica, da se izabere onakvo ili slično zemljište
na kakvom će sadnice biti sađene, kako bi se one od mladosti djelomično već
u rasadniku prilagodile na zemljište na kojem će kasnije rasti do svoje ophodnje.
Razumljivo je da se ovdje misli samo na zemljišta koja odgovaraju uzgoju
topola.


Poznato je da sadnica prilikom presadnje iz rasadnika u svoje buduće prebivalište
trpi šok obrezivanja grana i korijenja, šok presadnje i šok prouzročen
izbivanjem iz zemljišta prilikom transporta. Ako je ona k tomu uzgojena u
rasadniku pod najpovoljnijim stanišnim uslovima, a u novom prebivalištu nakon
presadanje ima drugorazredne stanišne uslove onda se utjecaj i ove promjene
pridružuje naprijed spomenutim i takva sadnica u prvim godinama dok
se ne prilagodi novim prilikama, slabije se prima i zaostaje u rastu u konkurenciji
sa sadnicama uzraslim pod istm uslovima ali na istom ili sličnom staništu.


Stoga je za uzgoj sadnica topole koje će biti upotrebljene zai sadnju na aluvijalnim
nanosima, pogodno osnivati rasadnike na istom ili sličnom zemljištu
uz normalno dodavanje stajskih i umjetnih a specijalno´ dušičnih gnojiva. Jer
na zemljištima koja preobiluju dušičnim gnojivima dobiju se vizuelno lijepe
sadnice, ali sa staničiem velikih lumena, spužvaste i pri terminalnom izbojku
često neodrvenjele i manje otporne bolestima. Za rasadnike su se pokazala nepogodna
ona zemljišta koja su izložena poplavama, kao i ona zemljišta na zaštićenom
području npr. u blizini obrambenih nasipa koja su izložena dugotrajnoj
i visokoj podzemnoj vodi.
ŠUMARSKI LIST 3-4/1961 str. 28     <-- 28 -->        PDF

Visoka, dugotrajna, stagnirajuća i podzemna voda ne djeluje toliko uočljivo
na smanjenje rasta sadnica, sadnice su bujne i vizuelno lijepe, ali fiziološki
oslabljene a ako se k tome pincetiraju prijemljivije su za infekciju. Prema našim
iskustvima navedeni momenti su jako važni i sadnice uzrasle pod ovim
stanišnim okolnostima prema dosadašnjim zapažanjima znatno su više napadnute
slijedećeg proljeća od Dothichize populea. A onih godina kada su u predvegetacijsko
vrijeme povoljni uslovi za optimalan razvoj gljive (toplo vrijeme)
kako je to bilo-u proljeće 1956. godine, mogu dovesti već u samom ovakvom
rasadniku do uništenja velikog broja sadnica potpuno nesposobnih za sadnju.
Jer su pod takvim stanišnim i klimatskim uslovima čak sadnice klona 1-214 bile
napadnute od Dothichize populea, razumljivo u mnogo manjoj mjeri nego domaći
kultivari topola.


Slika 1 — Sadnica % klona 1-214 pravilno uzgojena u rasadniku Šumskog gospodarstva
Osijek u 1960. god. i na odgovarajućem zemljištu, visine 8,05 metara, a opsega
na 1 met. visine od korijena 23 centimetra


Za sadnice koje će biti sađene na tipovima zemljišta koja su duboka, rastresita,
približno neutralne reakcije (7 PH) kao* npr. degradirani černozem, ritska
crnica itd. pogodno^ je osnivati rasadnike na takvom ili sličnom zemljištu. Razumljivo´
je da se rasadnicima na ovakvom zemljištu moraju stvoriti maksimalno
izvodljivi stanišni i hidrološki uslovi za uzgoj topola. Počevši od dubokog
jesenskog oranja do 100 cm dubljine, opskrbe krečom i ostalim potrebnim mineralnim
tvarima, pravovremenom obradom i gnojenjem propisanim količinama
stajskog đubriva. Stajsko đubrivo osim prehrane omogućava razvitak mikrofaune
te poboljšava fizičku strukturu tla, a time povećava prozračnost tako
važnu za korijenje topola, koja često na ovakvim zjemljištima nije dovoljna.
ŠUMARSKI LIST 3-4/1961 str. 29     <-- 29 -->        PDF

Odgovarajuća vlažnost u rasadniku mora se podržavati tokom čitave vegetacije,
a provođenje zaštitnih mjera pravovremeno, brzo> i efikasno.


Iz naprijed izloženog nameće se zaključak, da bi se o spomenutim iskustvima
kod izbora zemljišta i lokacije rasadnika trebalo voditi računa, usmjeravajući
ih prema opisanom izlaganju. Razumljivo je da treba u rasadniku
nastojati proizvoditi što punodrvnije i veće sadnice, ali da to ne bi trebalo biti
jedino mjerilo kod odlučivanja kakvih kvaliteta (provincijencije) sadnice će se
upotrebiti za plantažiranje na nekom tipu zemljišta.


THE CHOICE OF SOIL AND THE LOCATION OF POFLAR NURSERT


SUMMARY


Presenting his experiences gained in the choice of soil and placing of Poplar
nurseries, the author comes to the following conclusions: the nurserv should lie on
a flat terrain and in the proximity of good roads; it should have a safe and permaent
possibilitv of irrigation; it should toe protected against hail and situated in
the vicinity of the planting site; it should be established on a convenient site (similar
to the one to be planted). Seedlings obtained on a soil with an excess of nitrogenous
manures display large lumena and a spongy structure, and therefore they are less
resistant to diseases. The same happens also in places with longJasting stagnant
underground water where the seedlings become physiologically weakened, and if
additionally clipped they become susceptible to infections (Dothichiza populea).