DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1961 str. 27     <-- 27 -->        PDF

IZBOR ZEMLJIŠTA I LOKACIJA RASADNIKA TOPOLA


Ing. Ilija Knežević


PREMA IZRAĐENIM investicionim programima i planovima u cijeloj zemlji
uzgoj topola u plantažama i nasadima za naredne godine znatno je povećan.
Ovo povećanje iziskuje proširenje rasadnika topola koji će kod nekih šumskih
gospodarstava dostići površinu i do 100 ha.


Da bi se što´ bolje i potpunije osvijetlilo pitanje određivanja lokacije rasadnika
topola i izbora zemljišta, namjera mi je da iznesem stečena praktična
iskustva u tom pogledu na području šumarije Osijek.


Za rasadnik topola, kako> za ožilište tako> i za rastilište pogodno je da je
ravan i smješten uz dobru komunikaciju radi otpreme sadnica, koja se obično
vrši u kišnom periodu godine (proljeće i jesen), pa ima sigurnu i stalnu mogućnost
navodnjavanja (osobito u ljetnim mjesecima) i da je dislociran radi opasnosti
od tuče, i približen mjestu sadnje, ali ako je moguće, ipak udaljen od
nasada topola i osnovan na odgovarajućem zemljištu.


Prije izbora odgovarajućeg zemljišta za rasadnik trebalo bi znati u načelu
na kakvom zemljištu će se u tom rasadniku većina uzgojenih sadnica saditi.
Kada se to> zna, onda prema stečenom iskustvu na ovom području izbor zemljišta
za rasadnik određuje ta činjenica, da se izabere onakvo ili slično zemljište
na kakvom će sadnice biti sađene, kako bi se one od mladosti djelomično već
u rasadniku prilagodile na zemljište na kojem će kasnije rasti do svoje ophodnje.
Razumljivo je da se ovdje misli samo na zemljišta koja odgovaraju uzgoju
topola.


Poznato je da sadnica prilikom presadnje iz rasadnika u svoje buduće prebivalište
trpi šok obrezivanja grana i korijenja, šok presadnje i šok prouzročen
izbivanjem iz zemljišta prilikom transporta. Ako je ona k tomu uzgojena u
rasadniku pod najpovoljnijim stanišnim uslovima, a u novom prebivalištu nakon
presadanje ima drugorazredne stanišne uslove onda se utjecaj i ove promjene
pridružuje naprijed spomenutim i takva sadnica u prvim godinama dok
se ne prilagodi novim prilikama, slabije se prima i zaostaje u rastu u konkurenciji
sa sadnicama uzraslim pod istm uslovima ali na istom ili sličnom staništu.


Stoga je za uzgoj sadnica topole koje će biti upotrebljene zai sadnju na aluvijalnim
nanosima, pogodno osnivati rasadnike na istom ili sličnom zemljištu
uz normalno dodavanje stajskih i umjetnih a specijalno´ dušičnih gnojiva. Jer
na zemljištima koja preobiluju dušičnim gnojivima dobiju se vizuelno lijepe
sadnice, ali sa staničiem velikih lumena, spužvaste i pri terminalnom izbojku
često neodrvenjele i manje otporne bolestima. Za rasadnike su se pokazala nepogodna
ona zemljišta koja su izložena poplavama, kao i ona zemljišta na zaštićenom
području npr. u blizini obrambenih nasipa koja su izložena dugotrajnoj
i visokoj podzemnoj vodi.