DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1961 str. 64     <-- 64 -->        PDF

U praksi ove dvije faze obradbe izvode se
ili kao odvojeno ili istodobno. Kao odvojeno
vršit će se osobito u slučaju, kada se
iskopom radi skeletnosti ne dobije dovoljno
sitnice (ili sa sitnijim skeletom) da se popuni
iskopano sadno mjesto, nego tu zemlju
treba uzimati sa strane. ("Zapravo u
jače skeletoidnom ili skeletnom tlu ne treba
ni izvršiti izbacivanje materijala do cijele
dubljine, do 40 cm, nego samo gornje
polovice, a donju je dovoljno prekopati na
željenu dubljinu. Time se postiže svrha
obrade, a skeletnost ne smeta razvoju korijenja
posađene biljke ili biljke iznikle iz
sjemena. Ako se u jače skeletnom tlu vrši
potpuni iskop, tada nastaje problem donosa
zemlje, ; to u tolikoj mjeri da ova faza
rada može koštati više nego sve ostale).
Zatrpavanje jama (gnijezda, gradona)
potrebno je i u onom slučaju, ako se odmah
ne vrši sama sadnja, a to će biti
uvijek slučaj kod radova na većim površinama
ili kod radova s manjim brojem
radnika, sa stalnim radnicima (a to korištenje
i za pošumljavanje stalnih radnika
trebalo bi biti pravilo).


Uspjeh sadnje biljaka (pa i ponika posijanog
sjemena) u velikoj mjeri ovisan
je i o održavanju povoljnijeg režima vlage
barem tokom prve godine. To se može
postići šljunčanjem (pločanjem. mulčiranjem)
ili koričanjem. Pod šljunčanjem ili
pločanjem razumijevamo prekrivanje cijele
obrađene površine obrađenog sadnog
mjesta sitnijim ili krupnijim kamenjem ili
travnim materijalom (mulčiranjem), i to
odmah kod same sadnje, dok se koričanje
vrši jednom ili više puta tokom godine (u
proljeće i tokom vegetacijske periode). Ako
se vrši pločanje onda koričanje nije potrebno.
Osobno dajem prednost pločanju
i to što u jačoj mieri (da se sadno mjesto
i ne može otkriti kao prekopano nego po
posađenim biljakama ili »kamenometu«),
jer se time osigurava bolji režim vlage od
časa sadnje pa unanrijed. Pločanje je korisno
jer štiti tlo od deflagracije, a osobito
od bure. Za sprečavanje isušivanja najpovoljniji
je sitan materijal (krupniji pijesak),
ali jednako dobro može poslužiti i
krupnije kamenje (ako nema sitnijeg), jer
su i ispod njega temperaturni odnosi u tlu
za biljku «povoljniji nego u nezaštićenom
tlu.* Sljunčanje i pločanje osiguravaju
praktički stopostotni uspjeh (ako su inače


biljke bile dobre i sama sadnja pažljivo
izvršena) ne samo na području Krasa nego
i izvan njega.


*) Inž. D. Jedlowski: Temperature
tla pod kamenim pločama (»Šumarstvo«,
mart-april, 1958).


Objavljivanje ovih normativa potaknu


to je interesom nekih stručnjaka iz Crne


Gore, a ima svrhu ne samo da se primi


jene i drugdje nego da se podvrgnu dalj


njem ispitivanju s ciljem, da se korigira


ju i potpune, kako bi za planiranje radova


i izradu troškovnika imali što solidniju


bazu.


Ing. O. Piškorić


ZASEDANJE STUDIJSKE GRUPE
MEŠOVITOG KOMITETA ECE I FAO
7—12 NOVEMBRA I960. GODINE
U ŽENEVI


U Zenevi u palati Nacija od 7—12 no


vembra 1930. godine održano je Zasedanje


Studijske grupe Mešovitog komiteta Eko


nomske komisije ECE i Međunarodne or


ganizacije za poljoprivredu i šumarstvo


FAO. Kao predstavnici naše zemlje Zase


danju su prisustvovali dr ing. Ljubomir


Petrović, docent Šumarskog fakulteta u


Beogradu i ing. Jurij Hočevar, tehnički


direktor Gozdnog gospodarstva — Bled.


Studijska grupa Mešovitog komiteta ECE


i FAO zaseda svake godine i to obično u


raznim zemljama.


Zadatak grupe je da organizuje proučavanje
svih problema manuelnog i mehanizovnog
rada u šumi. Probleme na sastancima
grupe predlažu zemlje članice, a
obradu prihvata jedna ili više njih u sarodnii.
što zavisi od prirode samog problema.
O rezultatima istraživanja saopštava
se i diskutuje na sastanku grupe. Osim
ovoga, svaka zemlja članica na sastanku
podnosi kratak referat di problemima i
stanju mehanizacije u svojoj zemlji. Gotovo
redovno praksa je da se posle završenog
rada organizuje ekskurzija u trajanju
od dva do tri dana radi obilaska terena na
kojima se primenjuje mehanizovani rad.
Cesto se organizuju i demonstracije mehanizama.
Ovoga puta, zbog loših vremenskih
prilika, nije organizovana ekskurzija.


Svi referati koje podnose predstavnici
pojedinih zemalja umnožavaju se na francuskom,
ruskom i engleskom jeziku. Ovi
su i službeni iezici na zasedanju. Osim
referata Mešoviti komitet umnožava, u vidu
posebnih publikacija, radove pojedinih
obrađivača tema, zašta se prethodno donosi
odluka na sastanku Studijske grupe.


Na ovogodišnjem zasedanju Studijska
grupa radila je po sledećem dnevnom redu:


1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Izveštaj o stanju i problemima pojedinih
zemalja;