DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1961 str. 60     <-- 60 -->        PDF

Slika 4


Sadnja Pančićeve omorike


stvu i drvarskoj indusirii; i izložba stručnih
knjiga i časopisa; nrveče su. davana
prigodna predavanja, priređivane su pane]
diskusije, dano je niz primanja i organizirano
je mnogo različitih sastanaka,
koji su bili vrlo korisni za međusobno
zbližavanje i bolje upoznavanje šumarskih
stručnjaka cijeloga svijeta. Najuspjelija
aktivnost bila je sadnja šumskog drveća
pred Sveučilišnim zgradama, kad je u
znak međunarodnog prijateljstva među
ljudima, svaka delegacija zasadila po jedno
svoje stablo — na velikom travnjaku
ispred paviljona Tery et Lander Hall —
na ulazu u Sveučilišni grad Washingtona.
Jedno stabalce Pančićeve omorike
zasadila je inž Ste vani ja Šanović
u ime jugoslovenske delegacije. Građani
grada Seattla sudjelovali su pri tom činu,
koii je pratilo preko 2.00O delegata iz raznih
zemalja svijeta. Od Jugos´ovena tamo
su bili: dr V. Tregubov. inž. V.
Klanjšek, inž. Đ. J o v i ć, dr D. Klep
a c, inž. S. Šanović i inž. S. D ob
r i v o j e v i ć.


Dušan Klepac


TULJCI OD POLIETILENA ZA UZGOJ
SADNICA


U Š. L. br. 5—6 1955. godine opisana je
u kratkim crtama upotreba krovne ljepenke
za izradu tuljaka umjesto glinenih lonaca
i šupljih stabljika suncokreta. Tom
prilikom je iznesen način izrade tuljaka
kao i način korištenja uz analizu cijena,
koja se sada utoliko razlikuje ukoliko je
stanica sa doprinosima nešto povišena.


Ovdje će se izložiti korištenje polietilena
u istu svrhu, što je sada omogućeno
znatnim razvojem kemijske industrije u
našoj državi, posebno tvornica plastičnih
masa i poduzeća koja se bave prerađivani
em poluproizvoda u finalne artikle.


Istraživanja u pravcu korištenja polietilena
za izradu tuljaka vršena su već ranije
i takvi tuljci se sa uspjehom rabe za
uzgoj sadnica kako je to izneseno u radu


A. Monjauze (L´enveloppe de polyethylene,
vecteur des racines et instrument d´etud´e
du developoement radiculaire, Alger
1956).
U rasadniku Šumsko pokusne Stanice
u Splitu, korišteni su polietilenski tuljci
cd 1959. godine za uzgoj nelkoliko vrsta eukalipta,
cedra, arizonskog čempresa, borova
itd. te su se pokazali vrlo podesni.


Polietilen je otkriven pred 20 godina u
Engleskoj, a tržište je osvoiio 1940. To je
plastična masa, po svom vanjskom izgledu
slična parafinu. Dobija se polimerizacijom
etilena na visokoj temperaturi i visokom
pritisku po jednačini


H H / H H


C = C - ( — C — C


H H \ H H


etilen polietilen


Polietilen pripada termoplastičnim masama
koje se prilikom procesa prerade razmekšavaju
uslijed djelovanja toplote. Može
se oblikovati u niz artikala, u cijevi,
tanka crijeva, razne profile, ploče, kao i
u niz artikala za domaćinstvo i svakodnevnu
upotrebu. Specifična težina mu je
0,92, a ima mnoge prednosti pred drugim
plastičnim masama. Njegove tehničke karakteristike
su slijedeće:


Minimalna debljina: 0.025 mm; Otpornost
prema toplo ti: omekšava na 92" C;
Otpornost prema hladnoći: —70° C; Otpornost
prema sunčanoj svjetlosti: odlična;
Promjena dimenzija na vlažnom zraku:
nikakva; Zapaljivost: gori; Čuvanje u
skladištu: odlično; Otpornost, prema vuči:
140 kg/cm2; Istezanje u ´%>: 50/600; Upijanje
vode na 24 h u ,D/o: 0,005; Propuštanje
vodene pare u gr. za 24 h na 620 mm 1


;r)8
ŠUMARSKI LIST 1-2/1961 str. 61     <-- 61 -->        PDF

38° C; Propuštanje gasova OiC: veliko;
Otpornost prema kiselinama: odlična;
Otpornost prema alkali jama: odlična; Otpornost
prema mastima i uljima: malo se
širi; Otpornost prema organskim rastvaračima:
malo se širi poslije potapanja.


Poduzeće JUGOPLASTIKA u Splitu,
koje je stavilo na raspolaganje navedene
tehničke podatke, izrađuje i isporučuje
prema našoj preporuci i dosadašnjem iskustvu
2 tipa tuljaka od polietilena.


1. tip: Crijevo namotano na kalem dužine
500—600 m, debljine 0,05 mm. opsega
kruga 20 cm (D = 6,3 cm). Crijevo se reže
na željenu dužinu prema razvoju i
strukturi žiljnog sistema i pod predpostavkom
da je potrebna dužina od 28 cm, dobija
se 350 tuljaka iz 1 kg crijeva što odgovara
cijeni od cea 0,86 din. po komadu.
Dno tulika se savije za jedan cm i pričvrsti
na dva mjesta mašinom za spajanje
spisa. Osim toga se u donjem dijelu izbuši
na 3—4 mjesta radi aereacije (si. 1).
i


o o


SM


2. tip: Formirana kesica iste debljine
lista, dužine i otvora, zavarena na dnu, po
cijeni od cea 8,4 din. po komadu. Ovdje je
iznesena dimenzija koja se kod nas rabila,
međutim, ona može varirati kako po dužini
i presjeku tako i po debljinj lista (0,04,
0,05. 0,06, mm) već prema namjeni odnosno
prema biljnoj vrsti koja će se uzgajati.
Tuljci se pune zemljom ili još bolje
kompostom, kod šireg profila rukom, a kod


užeg profila prikladnim lijevkom. Slažu
se na gredice do 125 cm širine tako, da je
u redu naslagano 20 tuljaka navedenih dimenzija.
Strane gredice se ograde daskom
širine 18—20 cm kako bi tuljci ostali u
prvobitnom položaju. Ukoliko je potrebno
zasjeniivanje. izrade se nosači za ljese na
odgovarajućoj visini (si. 2, 3. 4).


Sjetva krupnijeg sjemena obavlja se
direktno u tuljke te se nakon izbijanja
klica kontrolira uspjeh i popune eventualne
praznine. Sitno sjeme sije se na gredice
i u pogodno vrijeme biljčice se pikiraju
u pripremljene i složene tuljke.