DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1961 str. 48     <-- 48 -->        PDF

SAOPĆENJA


ŠUMA U PČELARSKOJ PRIVREDI


Da bi se pojačao interes šumarskih,
stručnjaka za pčelarstvo, u ovomu ću članku
ukratko iznijeti, kakvog medonosnog
bilja ima u našim šumama i kakvu vrstu
slatkih sokova izlučuju, kako ih se is-
i može li se i kako ona povisiti bez štete
po šumsko gospodarstvo.


Šuma je pradomovina pčele. U Srednjem
vijeku postojalo je u Njemačkoj i
Rusiji posebno šumsko pčelarstvo, koje se
sastojalo u tom, da je čovjek tu pčele držao
i iskorišćavao. U Njemačkoj Zeidleri, u
Rusiji bortniki, čuvali su brižljivo šuplja
stabla, nastanjena pčelama, a bušili su i
zdrava i u njih smještali nove rojeve pčela.


Pčele i danas žive slobodnim životom
u šumskomu drveću. Kasnije je
čovjek hvatao rojeve po šumi, izrezivao
dijelove stabala sai šupljinama i živjm
pčelama u njima i dopremao ih bliže svojoj
nastambi.


Šumsko medonosno bilje


Broj toga bilja u šumama dosta je
ograničen. Grmlja ima više, a najbrojnije
je prizemno rašće u slobodnom prirodnom
razvoju, gdje su šume isprepletene proplancima,
prirodnim livadama, čistinama i
potocima.


S obzirom na vrstu izlučenog soka, možemo
šumsku medonosnu floru podijeliti
u 2, skupine;


a) koje izlučuju medun, i


b) nektar.


Medun izlučuju: hrast kitnjak i lužnjak,
razne vrbe, grab, topole, jela, smreka,
bor, neke vrste javorova, jasen, joha,
drijen, pajasen, divlji bagrem, razno šumsko
voće i dr. U novije vrijeme počelo se
unašanjem japanske sofore, eukalipta, paulownije,
kelraiterije i dr.


Od mnogobrojnoga grmlja spominjem
važnije: biserak (Symphoricarpus racemosus),
crvenkasti vrijesak (Erica carnea),
drača (Paliurus vulgaris), glog, malina, kalina,
divlja jagoda (Fragaria vesca), obični
pasdrijen i trušljika,, likovac obični, divlja
loza, suručica (Spiraea Bumaldi), crni trn,
crvena vrbica (Epilobium angustifolium),
zlatošipka (Solidago virga aurea), crna
bazga i dr.


To je bilje zastupano u većemu ili manjemu
broju prema tomu, kakovoga je šuma
biološkoga i tehničkoga sastava. Prirodne
šume povoljnije su za opstanak raznih
životinja, posebno za pčele, nego šume
uzgojene i uređivane čovjekom. U NR Hrvatskoj
ima ih 364.000 ha.


U uređenim šumama, kojiJti ima 827.000
ha, ograničen je broj vrsta drveća, i mnoge
su biljne vrste uklonjene, ili se ne uzgajaju,
jer su manje vrijedne. Među njima
ima medonosnoga drveća (lipe, topole,
vrbe, divlje voće i dr.). Kako se
svaki komadić zemljišta privodi šumskoj
kulturi, nestaje mnogih cvjetnih oaza u
šumama. Te su šume pristupačne čovjeku
i u korišćenju pčelama.


Prednost šume za pčelarstvo
»


Temperatura i vlaga u šumskomu tlu i
povrh tla manje su kolebljivi nego na tlu
izvan šuma, zimi je šuma toplija, ljeti
hladnija, zrak se u šumi laganije grije
i laganije hladi, zračno je strujanje slabo,
insolacija nije odviše jaka i štetna, raspodjela
oborina dosta je pravilna i režim voda
stalniji, a zaštićeno bilje ne strada od
mraza.


Takva mikroklima djeluje povoljnije na
život i razvoj bilja, dakle i na izlučivanje
biljnih slatkih tvari, nego na tlima izvan
šume.


Za vrijeme poduže ljetne vrućine i suše,
kad pčelarska privreda u bešumnim
područjima dospije u kritično stanje, šume
su pčelama dobro sklonište, jer u njima
ne zamire život bilja. Zato pčelari iz
vrućih i suhih krajeva sele u unutrašnje,
hladnije i vlažnije krajeve. Pčele u šumi
izložene su manjoj kolebljivosti hladnoće
i manjemu štetnom djelovanju zimskih
vjetrova.


Suma je prvi i najveći proizvađač bjelančevinaste
hrane za pčele, jer u šumi
cvjeta prvo cvijeće. U šumi se pčele najprije
i najviše množe i šire, a u povoljnim
okolnostima najveći su proizvođači meduna
(šumskoga meda).


Šume su, zbog bjelančevinaste hrane
rano u proljeće raspoložive, najbolji prirodni
stimulans za brz i zdrav proljetni
razvoj pčelinjeg legla. To je važno u krajevima
gdje osim glavne proljetne paše
nema kasnijih pčelinjih paša, jer se glavna
rana proljetna paša može iskoristiti samo
s vrlo jakim, vrlo dobro razvijenim
pčelinjim sabirnim jedinicama, pcelcima,
Na velikim šumskim prostranstvima mogu
se pčelci racionalnije razmjestiti i time
izbjeći akumulaciji od više stotina pa i tisuća
pčelaca na jednomu mjestu, što je
često neizbieživo na poljima.


Ulišta (pčelinje nastambe) su stalno u
sjeni i zato daju veći prinos nego ulišta
izložena suncu, jer se kod potonjih pčela
ŠUMARSKI LIST 1-2/1961 str. 49     <-- 49 -->        PDF

život ne odvija normalno radi jake fluktuacije
temperature i vlage u ulištu na
gnijezdu.


Pčela je danas nezamjenjiv, najbrži,
najbolji i najjeftiniji oprašivač bilja i sabirač
slatkih tvari.


U mnogim, teže pristupačnim, prašumama
živi redovito čisti soj naše kranjske
pčele medarice (Apis mellifica car-
n i c a), što je važno za selekciju i oplemenjivanje
konkretne rase, jer prašumske
pčele slabo dolaze u dodir s drugim rasama
ili drugim linijama naše rase, koje su
lošije.


Izlučivanje bujnih slatkih sokova


Suma proizvodi 2 vrsti slatkih tvari:
nektar s bilja cvjetača i međun mednu
rosu, sok s lišća, iglica, najmlađih izbojaka
i najmađe kore. Medun — nepravilno
u praksi nazvan medljika — mnogo
je značajniji proizvod, jer šwne, u prosjeku,
proizvode mnogo više meduna nego
nektara. Medun se javlja, osim na šumskom
drveću, grmlju i prizemnom rašću,
i na različitim biljakama izvan šume.


Razne vrsti biljnih i štitastih ušiju, osobito
Lachnidae, pojavljuju se kao
štetnici u šumama. Među lisnim ušima
osobito se ističu kao proizvođači meduna:
Phy Hapsiš fagi, Lachnus r oboris,
L. exuccator, Cinara Pitt
i, C. grossus, C. pichtae, P t erocoma
šalici s, a od štitastih ušiju
Kermes quercus, Eulecanium
coryli, E. robiniarum, Physokermes
abietis i neke druge.


Biologija ušenaca u šumama još se istražuje.
Zato je sadanje naše znanje o fauni
tih parasita vrlo skromno. Ipak, opaženo
je, da na hladnoću manje reagiraju,
a više na kišu i tuču, ali, da se veći ili
manji napad brzo pojavi, traje neko kraće
ili duže vrijeme i još brže nestaje. Kod te
plime i oseke mogu kukci iznenadno podleći
kakvoj bolesti ili parasitima.


Optimalna je temperatura kod 25" C i
kod 60—60"/o vlage. Bolje se razvijaju u
toploj i suhoj godini. Neispravno je mišljenje,
da prekid temperature povoljno
djeluje na izlučivanje. Kad se jeseni opazi
u šumi »medenje« i na stablima ose, znak
je. da će preko zime ostati dosta jaja na
stablima, a u proljeću se može ustanoviti,
da li će se ušenci pojaviti u većim ili manjim
masama. Empirici tvrde, da se dobra
paša očekuje kad zimi ima dosta vlage,
obilno snijega, kad u ožujku i travnju ima
kiše, kad su u lipnju topli dani a vlažne
i hladne noći i kad je jaka rosa. Kod temperature
niže od 1—2° C jelovi izbojci ozebu
i uši uginu.


Međutim, teško je predvidjeti pojavu
meduna, što bi bilo od velikog privrednog
interesa, sve dok se posve ne istraži biologija
ušiju. Njihova pojava ovisi o vremenskim
prilikama u pojedinoj godini, o
genetskoj strukturi pojedinih generacija i


o kvalitetu
hrane.
Najveće je izlučivanje oko ponoći, pa
između 8 i 11 sati. Preko dana izluči ušenac
oko 5 mg soka. Sok je bistar, vrlo vodenast
(60´—70°/o vode), čist, a s vremenom
postane smeđ i taman. Taj sok ližu pčele,
a mravi ga uzimaju odmah na izvoru, iz
zatka ušenca u času ispuštanja kapljice.
Kad je obilje sladora u biljci, izgledaju
spomenuti dijelovi biljke kao da su okupani
u slatkomu soku, katkad u tolikoj
mjeri, da sok kaplje sa stabla i na tlo.
Kad pred podne prigrije sunce, tad se
medun zgusne i ukruti, a pčele ga tad ne
mogu lizati, dok ne poraste vlaga u zraku.
Uzimajući medun, pčele ga nastavljaju
prerađivati, kao i nektarski sok i odlažu
na gnijezdu u saće. Medun od četinjače je
tamniji, od listača svjetliji.
Šumski je med za čovjeka najvredniji,
osobito onaj iz planinskih šuma, u kojima
ima livada s mnogobrojnim medonosnim
i ljekovitim biljem. U Austriji
smatraju alpski med najboljim, jer u njemu
ima više baktericidnih, bakteristatičkih
i mikrobicidnih tvari nego u nizinskim
šumama. Dok naši neupućeni potrošači daju
prednost samo poljskomu svjetlijemu
među, u ostalim srednjeevropskim zemljama
Zapada troši se u prvomu redu šumski
med, jer je njegovo dijetetsko i profilaktičko
terapeutsko djelovanje na čovjeka
povoljnije. U Sloveniji i Bosni proizvodi
se mnogo više šumskoga nego poljskoga
meda. Tako je i u Njemačkoj i Švicarskoj,
kojima je šuma glavni dobavljač meda.


Neke su vrste Lachniđa specijalno
adaptirane na proizvodnju melecitoze,
vrste sladora, koja katkad stvrdne na samomu
drvetu. Pčele je skupljaju samo u
likvidnom stanju. Takav med obično granulira
u saću, što je štetno za zimovanje
pčela.


Pošto je utvrđena zavisnost između
biljke, ušenaca i mravi, osvrnut ću se
ukratko na funkciju mravi u napadnutim
šumama, o čemu se počelo pisati u najnovije
vrijeme. U čemu je korist mravi u
šumama prikazao nam je prof, dr ing.


M. A n d r o i ć. Evo i jedne i druge koristi
od mravi za pčelarsku privredu. Pokusima
je utvrđeno, da postoji neki biološki
odnos između gustoće mravinjaka i
pojave ušenaca, i da je populacija mravi
u šumama jedan od pouzdanih znakova za
47
ŠUMARSKI LIST 1-2/1961 str. 50     <-- 50 -->        PDF

»medenje« šume. U kojoj mjeri mravi obilaze
drveće može se kontrolirati brojenjem
mravi na stazi dugoj 1 metar. Na lagani
pritisak zatka mrav izluči sok meduna.
Opazi li se tokom vegetacijskog perioda,
da mravi obilaze šumsko drveće, to ukazuje
na prisutnost ušenaca.


Pretpostavlja se, ali to još nije utvrđeno,
da promjenljivi sadržaj bjelančevina
u granama upravlja populacijom ušenaca.
Na vrbi i na hrastu javlja se obilje
ušenaca 2 puta, i to na svibanjskim i na
ivanjskim izbojcima.


Jaki napad ušenaca redovita je pretpostavka
za masovnu proizvodnju meduna.
Ali ta se pretpostavka ostvaruje samo
kad se u blizini stabala nalaze jake kolonije
šumskih mravi. Pokusima je utvrđeno,
da je pojava L a c h n i d a mnogo veća
u blizini mravinjaka, u uporedbi sa šumskim
područjima, gdje nema mravi, a kraj
istih ostalih bioloških i ekoloških uvjeta.
Uzrok tomu leži u zaštitnoj funkciji, koju
mravi pružaju ušencima.


U ranomu proljeću i u kasnomu ljetu
mravi trebaju znatnu količinu meduna. H.
Miler je izračunao, da 3 jaka mravinja
gnijezda šumskih mravi golih leđa (F o r-
mica polyctena) trebaju po ha 4.500
litara meduna za vrijeme vegetacionog
perioda ili kojih 900 kg suhe slatke tvari
tako, da pčelama malo ili ništa ne preostane.


Po podacima Wallensteina zadnjih
su godina u šumama s mravinjacima
iznosili prihodi u medu za 150´°/o više nego
u šumama bez mravinjaka.


Drugo je pitanje za praksu najvažnije,
kad se isplati s pčelama seliti u šumu. Po
svršenom cvjetanju voća u travnju i svibnju,
a livada od sredine do konca lipnja,
pada sabiranje slatkih sokova na pčelarskim
pogonima izvan šuma tako naglo, da
se pčelarima redovito isplati seliti u šume,
u kojima ima mravinjaka. Tad se može
očekivati prosječno 10 kg meda po ulištu
više nego na području izvan dohvata šuma.


U šumarstvu igraju važnu ulogu ne samo
mravi, nego i pčele, koje skidaju slat»
ku prevlaku s lišća i iglica, kad se preko
podneva u vrućini i suši ukruti. otežava
disanje. U šumama, gdje kod obilnoga izlučivanja
»pada medna rosa« na tlo, a ne
bude kroz duže vrijeme kiše, tad se na
površini tla sprečava izmjena tvari. Prema
tomu pčele su dobar suradnik šumara.
U slučaju obilnoga izlučivanja meduna
njemački šumarski organi nastoie privući
pčelare u šume. olakšati im dopremu i
smieštaj pčelp. Kod nas se, obratno, do
nedavno od pčelara tražilo pašarinu i od


štetu ZP sakupljeno zemljište za smještaj
pčelinjaka.


Istraživači meduna s obzirom na pčelarsku
privredu manje su se bavili pitanjem
štetnosti ušiju za šumsko gospodarstvo.
Šumarski stručnjaci tvrde, da lisnate
uši ne izazivaju većih šteta u šumama,
dok se pojavljuju u manjoj mjeri, ali kod
masovne pojave izazivaju djelomično sušenje
kod starijih biljaka, a u kulturama i
biljevištima mogu biti i vrlo štetne. Njihovo
oštećivanje je utvrđeno u starijim
sastojinama kod prirasta, a kod bukve
Lachnus exsiccator može izazvati
veće štete. Međutim, ne treba zaboraviti,
da ima biljaka, koje izlučuju medun, a da
ih pčele ne obilaze (u zagrebačkim drvoredima
javora). Po Zander u nije poznat
medun na bukvi.


Proizvodnja slatkih sokova


Po Ščer.bini — Bliznjuk hektar
šume ive, bijele vrbe, rakite, daje do 150 kg
cvjetnoga meda, lipe u istočnom ruskom
Primorju 1.000 kg, gledičije 350 kg, kadulje
650 kg. Po prof. Ho hl ovu travnasto
bilje daje prosječno 32 kg po ha, grmlje i
šiblje 110 kg, drveće 240 kg.


Po prof. B. Geinitzu jako jelovo
stablo granato i visoko 25-30 m, izlučilo je
preko noći 10—15! lit. meduna. Na 1 ha
visoke četinjaste šume sa 1.000 visokih stabala,
izluceno je u danu 100—150 lit. Na
jednom lipovom stablu sa 24.000 listova
izluceno je 24 kg meduna, ili po listu 1 g
(Bürge n).


Koliki je »medni kapacitet« u šumama
hrvatskim ne može se odgovoriti, jer
istraživanja na tomu nisu ni otpočela,
ali približno se može pretpostaviti da na
sadanjoj šumskoj površini od kojih
2,400.000 ha može oko 150.000 pčelaca sabirati
slatke sokove, ako računamo, da se
grupe od 30 pčelaca porazmjeste na 50 ha
površine obrasle šumom. Ako bi svako
ulište proizvelo prosječno najmanje 15 kg
meda, to iznosi preko 2 miliiuna kg, u sadanjoj
vrijednosti od cea 675 milijuna dinara.
Dodamo li tomu proizvodnju sadanjih
120.000 pčelaca s prosjekom od 15 ka
po pčelcu, iznosila bi ukupna vrijednost
proizvodnje kojih 1,.215,000.000 din. Međutim,
posredna korist od pčela u oprašivanju
mnogobrojnog bilja, osobito voća i
raznog krmnog i industrijskog bilja mnogostruko
je veća.


Zaštita i obogaćivanje šuma medonosnim
biljem


Akcija se može podijeliti u 2 dijela: na
naučno istraživački i na praktični rad. U
zadatke istraživačkoga rada spada: istra
ŠUMARSKI LIST 1-2/1961 str. 51     <-- 51 -->        PDF

živanje medonosne flore u šumama i izradba
fenoloških karata; ispitivanje medonosnosti
pojedinog drveta; djelovanje
mikroklime na izlučivanje slatkih tvari u
šumama uopće; istraživanje pojava meduna
u šumama odnosno proučavanje biologije
parasita. Također treba ispitati, nije li
rentabilnije podizati i uzgajati kulture pitomog
kestena, bagrema, vrbe, lipe i drugoga,
domaćega i stranoga medonosnoga
drveća i grmlja, a tako i genetska svojstva
naše pčele u prašumama radi ev. uzgoja
što boljih matica i djelovanja pčele oprašivanjem
na količinu i kakvoću plodova
šumskoga drveća i grmlja.


Koordinacija rađa


Danas se narodno šumarstvo povezuje
sve više s potrebama poljoprivrede. Između
šumarstva i pčelarstva može se naći
više dodirnih tačaka i s tim znatno proširiti
iskorišćavanje biljnih slatkih sokova
i cvjetnoga praška.
Kako sve šume danas još nisu na dohvatu,
treba se ograničiti na ona šumska
područja, koja su na dohvatu naseljima,
odnosno do kojih vode transportna sredstva.


Šumska se pčelinja paša može obogatiti
primjenom uobičajenih uzgojnih, uređainih
i eksploatacionih mjera, koordinacijom
rada organa šumarstva sa organizacijama
pčelarskih privrednika.


Postepenim vraćanjem šuma prijašnjem
njihovom prirodnijem sastavu pojavit
će se u njima mnogo više i medonosnoga
bilja.


Šuplja stabla treba poštedjeti od sječe,
jer se u njima rado udomi koji roj, a takva
su stabla prirodne nastambe u njihovom
praiskonskom prirodnom stanju.
Šumsko gospodarstvo ne bi s tim trpjelo
osjetljiviju štetu. Kod proređivanja ili
drugih glavnih sječa bilo koje vrste uzgoja,
može se od sječe poštedjeti i medonosno
drveće i grmlje, osobito divlje voće,
hrana mnogim šumskim životinjama.


Kod pomlađivanja, u branjevinama,


ima često u prvim godinama pomlađivanja


toliko slobodnog zemljišnog prostora, da se


taj prostor može kroz nekoliko godina


upotrebljavati i za povremenu pčelinju


pašu, dok šumsko bilje ne ojača i ne po


tisne medonosno grmlje i prizemno rašće.


S tim niukoliko ne bi bio ugrožen uzgoj


planirane šumske kulture.


U šumama ima dovoljno nepošumljenoga
tla, svjetlih pruga, šumskih i lovnih
prosjeka, šumskih puteva, cesta, željezničkih
pruga, šumskih potoka, jezera, kanala,
u kojima se bez štete po šumsko gospo


darstvo može uzgajati prizemno rašće, pa
i divlje i pitomo voće, hrana za divljač i
mnoge druge korisne životinje. Takva
mjesta imala bi i ljepši estetski izgled.


U pčelarske svrhe mogu se vrlo dobro
upotrebiti osobito rubovi šuma, kojih ima
mnogo u šumama ne samo na granici šuma,
već i u nutrini, u dugodolinama, uz
potoke, rijeke, jezera, kanale, uz puteve,
ceste, željeznice. Uređeni rubovi bili bi
sklonište divljači i raznim drugim životinjama,
pticama i kukcima Današnji rubovi
izgledaju kao ukočeni, visoki, tamniji
ili svjetliji zidovi. Rubovi se, zbog veće
izloženosti suncu i zračnomu strujanju,
razlikuju po sastavu od šuma u nutrini. U
pčelarske svrhe mogu se rubovi u širini
od kojih 10—15 metara preurediti biološki
tako. da se na njima uzgaja i drži razno
medonosno i plodonosno drveće, grmlje i
prizemno rašće. Prilikom redovite ili vanredne
sječe dotičnoga šumskoga okružja
ukloni se na rubu šume jedan dio starih,
nadstojnih stabala tako, da se formiraju s
vremenom tri etaže: visoko drveće sa širokom
krošnjom, podstojno drveće i grmlje,
zatim prizemno rašće postepenim uklanjanjem
nepotrebnog, a umetanrem plodonosnoga
i medonosnoga drveća i grmlja.


Kod podizanja novih šuma može se uzeti
u obzir, osim glavnog šumskog drveća
i medonosno drveće uzgajaniem takvih
staništu odgovarajućih bilmih zajednica, u
kojima će imati većega sudjelovanja: vrbe,
kanadska topola, bagrem, lipa. pitomi
kesten, japanska sofora, javor, Koelreutheria.
Pawlovnia, Eucaliptus i dr.


U šumskim i poljonrivređnim biljev:štima
moglo bi se uzgajati i medonosno
bilje za one pčelarske organizacije, ko^e u
tomu radu sudjeluju. Pri izboru bilja pčelari
će osobito paziti na redosljeđ cvjetanja
pojedine biljke tako da se nastoji omogućiti
cvjetanje i kroz ljetne mjesece, u
neaktivnom periodu.


Na Kršu trebalo bi, u prvomu redu,


zaštititi postojeću medonosnu floru od


uništavanja čovjekom i domaćom stokom.


Nestajanjem koza, što je bila 100-ljetna


želja šumara, zeleni će se biljni pokrov


kroz izvjesno vrijeme obnoviti, ojačati i


podići, a s tim i obogatiti medonosnom flo


rom domaćom i stranom, osobito onom iz


južnih krajeva, koje mogu lakše podnositi


žegu i sušu. čestu pojavu na našemu Me


diteranu. U dalekoj budućnosti nestat će,


istina, podizanjem šuma na Kršu i nekoje


vrlo dobre medonosnice (kadulja, čubar,


Salvia i Saturea), ali će ti gubici biti obil


no nadoknađeni na drugoj strani. Proši


renjem cestovne mreže i boljom opskrbom


vodom omogućit će se intenzivnije isko


49