DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1960 str. 56     <-- 56 -->        PDF

nata u raspodeli dohotka, izmenom politike
cena, omogućiti da gazdinstva stvaraju
dovoljna sredstva za ulaganja u savremenu
proizvodnju. Gazdinstva treba osposobiti
da prime ovako složene zadatke i da
se uklope u naš privredni sistem. Stvarati
najpogodnije odnose povezivanja i kooperacije
sa industrijom za preradu drveta.


3) Naučno istraživačku službu povezati
na određeni način sa privrednim organizacijama
i uključiti u rešavanje osnovnih
privrednih zadataka i stvoriti joj stabilne
materijalne uslove, da bi mogli uspešno
rešavati poverene zadatke.


4) Kroz razne oblike rada osposobljavati
radnike i stručnjake gazdinstava za
prihvatanje i primenu novih metoda ali
ih i izmenom sistema nagrađivanja materijalno
zainteresovati za uvođenje savremenih
metoda u šumsku proizvodnju.


5) Posebnu pažnju posvetiti problemu
semena i sadnica i omogućiti proizvodnju
i upotrebu kvalitetnog reprodukcionog
materijala odgovarajućih genetskih svojstava.


6) Organizovati u gazdinstvima efikasnu
službu zaštite šuma od biotskih i abiotskih
faktora i snabdeti je savremenom
opremom.


7) Projektirani zadaci i programi neće
se moći ostvariti ako se uporedo ne bude
razviiala industrija za preradu drveta, a
naročito hemijska prerada.


8) Nužno je revidirati dosadanju praksu
i metode uređivanja šuma i prići uvođenju
novih metoda uređivanja šuma, a
posebno uvođenju stalnog brzog praćenja
kretanja i promena u nacionalnom šumskom
fondu. Po ovom pitanju bi trebalo
održati posebno savetovanje.


9) Biće potrebno na posebnim savetovanjima
razmotriti i ulogu i mesto fitocenologije
u savremenom šumarstvu, kao i
problem melioracije degradiranih šuma i
šikara.


Na realizaciji predloga i zaključaka
ovog savetovanja, treba pored ostalog preduzeti
sledeće:


a) raditi akcione programe i provesti
niz mera za realizaciju osnovnih planskih
zadataka na unapređenju prirodnih šuma.
Kao na primer:


— Program čišćenja, proreda i drugih
oblika nege prirodnih šuma.
— Program očetinjavanja.
— Plan i način upotrebe agrohemiskih
i agrotehničkih mera.
— Organizovanje poslovanja i službe
proizvodnje semena i osnivanje savremenih
rasadnika.
— Plan izgradnje komunikacija i to
jeftinih i savremenih.
— Plan mehanizacije i dr.
b) Sve ove programe i projekte raditi i
pretresati na nizu užih stručnih sastanaka.
Iz njih će rezultirati stručna uputstva,
preporuke, predloži za obezbeđenje investicionih
sredstava, opremanja proizvodnje,
programi osposobljavanja kadrova,
pravci naučnog istraživanja i druge mere.


Na kraju se konstatuje da je savetovanje
ispunilo svoj zadatak i da pretstavlja
još jedan doprinos bržem raščišćavanju
pojmova o mestu i ulozi šumske privrede
i pravcima njenog razvitka. Krčenju puteva
na prelazu od ekstenzivnog šumarstva
na intenzivnu proizvodnju drveta. Uvođenju
šumarstva i drvne industrije u red naših
vodećih privrednih oblasti.


SEMINAR IZ NJEGE SUMA NA
PODRUČJU ŠUMSKIH GOSPODARSTAVA
SL. POŽEGA, NOVA GRADIŠKA
I NAŠICE


Poljoprivredno šumarska komora u Zagrebu
u dogovoru sa Sekretarijatom za
šumarstvo Izvršnog Vijeća NRH i Institutom
za šumarska i lovna istraživanja NRH
organizirala je seminar iz njege šuma u
vremenu od 19—25. VI. na području šumskih
gospodarstava Slav. Požega, Našice i
Nova Gradiška. Istom seminaru je prisustvovao
od strane Sekretarijata za šumarstvo
Izvršnog Vijeća glavni inspektor B a-
r a n o v s k y Julio i ing. V u č e t i ć Krešo,
od poljoprivredno šumarske komore
ing. Hruška Bernard, od strane Instituta
ing. Dragišić Petar, kao predavač te ing.
Hanzl Dragutin i ing. Hren Vlado upravitelji
šumsko pokusnih stanica Instituta
i izaslanici šumskih (gospodarstava Varaždin,
S´isak, Karlovac, Križevci, Virovitica,
Bjelovar, Kutina, Nova Gradiška, Slav.
Požega, Našice, Osijek, Daruvar, Slav.
Brod i Vinkovci zaduženi za uzgoj šuma
te područni upravitelji šumarija i šumarski
tehničari, na čijem području su pojedine
teme seminara obrađivane.


Seminar je započeo 20. VI. na području
šumarije Slav. Požega, ispostave Velika u
šumskom predjelu Duboka, gdje su učesnici
nakon teorijske obrade uzgojnih postavki:
njege bukovog ponika, pomladka i
mlad´ika, učestvovali u praktičnom radu
na iskolčenim primjernim plohama, u vezi
s normiranjem potrebnog vremena za vršenje
njege mladika. Dana 21. VI. obišli su
učesnici seminara stalne pokusne plohe za
njegu bukovih mladika na području Papuka
u šumariji Slat. Drenovac. Učesnici