DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1960 str. 82     <-- 82 -->        PDF

žava svake druge godine. Upravni odbor ga ubuduće ova dva društva trebaju, da
ostaje nepromijenjen od skupštine do veću pažnju posvete suradnji i zalaganju
skupštine uz eventualne izmjene pojediza
što bolje izvršenje postavljenih zadatanih
članova, koji uslijed prestanka članka
u šumarstvu, gdje ćemo zajedničkim
stva ne mogu vršiti funkciju člana upravzalaganjem
doprinijeti veću korist na onog
odbora, a na njihovo mjesto može se dizanju ugleda naše struke kao cjeline, za
birati na sjednici upravnog odbora ili plešto
bolju i sretniju budućnost našim bunuma
drugi član. dućim generacijama u izgradnji socijali


Problemi koji su izneseni zajednički su stičke Jugoslavije.
Lugarskog i Šumarskog društva. Radi toRadić
Dragan


Čitaocima na znanje: Slika br. 7 (str. 213), br. 8 i br. 9 (str. 214) su od ing. Harapina.


ISPRAVAK. Drugi redak članka na str. 152 Š. L. 5/6 o. g. treba biti: »uvijek
nije dovoljno istražena. Postoji čitav niz neriješenih pitanja o geografskom«


ŠUMARSKI LIST — glasilo Šumarskog društva NR Hrvatske — Izdavač: Šumarsko društvo NR
Hrvatske u Zagrebu. — Uprava i uredništvo: Zagreb, Mažuranića trg br. 11, telefon 36-473. —
Godišnja pretplata: za članove Šumarskog društva NRH i članove ostalih šumarskih društava
Jugoslavije Din 800.—, za studente šumarstva i učenike srednjih šumarskih 1 đrvno-industrijsklh
ikola Din 200.—, za ustanove Din 2.400.—, Pojedini brojevi; za članove, studente šumarstva 1
učenike srednjih šumarskih i drvno-industrijskih škola Din 100.—, za ustanove Din JOS.—. Za
Inozemstvo se cijene računaju dvostruko. — Račun kod NB Zagreb 4W-7S/3-1751. — Tisak:


Tiskara »Prosvjeta« Samobor