DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1960 str. 79     <-- 79 -->        PDF

i najmoderniji postupak), kao i Španija,
Rumuniia, Čehoslovačka. Poljska, Švajcarska
i dr.


U USA ogromna sintetska proizvodnja
skoro je potpuno eliminirala suhu destilaciju
drveta i svela je u 1957. godini na
svega 1 pogon i izvesno vreme težilo se
samo na pougljavanju bez interesa na destilate,
ali u poslednje vreme pojavljuje
se interes i za destilate (Ford) što će povući
modernizaciju pogona.


Može se uzeti da u pojedinim zemljama
ukoliko je manje razvijena sintetska proizvodnja
utoliko je više razvijena suha destilacija
drveta tako na pr. Brazilija, Kongo,
SSSR i dr. podižu suhe destilacije drveta
po najmodernijem kontinuiranom postupku,
budući da bogatstvo u šumama to
dozvoljava.


Sirovinska baza u Jugoslaviji je
osigurana. Može se reći da postoji neizmerna
rezerva osnovne sirovine — bukovog
drveta vrste B i C tako da bi obezbedila
normalno i zadovoljavajuće snabdevanje
još za nekoliko novih pogona suhe
destilacije drveta. Postojeći kapaciteti suhe
destilacije drveta troše oko 150.000 prostornih
metara drveta dok se računa da
raspoloživa drvna masa koja bi se mogla
koristiti za suhu destilaciju drveta iznosi
cea 2.000.000 prm godišnje, a koja zbog
nepostojanja kapaciteta ostaje neiskorišćena
i svakim danom gubi svoju vrednost.


i drva


DD Teslić cea 90—100.000 prm 1
DIP Belišće cea 40.000 prm
Berovo - Makedonija cea 12.000 prm


UKUPNO cea 152.000 prm


Postojeći kapaciteti koriste se praktično
skoro u potpunosti. Proizvodnja u 1957.
godini iznosila je 86—98%> od kapaciteta.
Prve dve tvornice su građene pre više od
6 decenija i rade po starom postupku.
Tvornica u Berovu puštena je u pogon
prošle godine. Poslednjih godina one su
modernizirale preradu finalnih proizvoda,
dok su same destilacije zastarele i neekonomične.


Plasman i potreba proizvoda.
Proizvodnja u postojećim tvornicama suhe
destilacije drveta u našoj zemlji zadovoljava
sadašnje potrebe u sirćetnoj kiselini,
ali je razvojem naše hemiske industrije
(vinil acetat, sredstva za zaštitu bilja —


S druge strane pitanje je regulisanja cena.
Uzevši u obzir da za navedene vrste bukovog
drveta B i C praktično nema nekog
naročitog plasmana u inostranstvu osim
izvesne količine cea 250—300.000 prm u
Italiju i Mađarsku a ne dolazi u obzir plasman
u dalje zemlje, a s druge strane domaćinstva
se sve više elektrificiraju, postavlja
se pitanje da se sva raspoloživa
navedena drvna masa preradi suhom destilacijom
drveta ili na ma koji drugi način.
Skoro je moguće u svakoj republici
a naročito u BiH i Hrvatskoj podići nove
kapacitete suhe destilacije drveta, a naročito
je opravdano u zabačenim predelima
gde nema komunikacija, a gde drvene mase
ima dovoljno na primer Grahovo, Livno,
Glamoč, Velebit itd.


Proizvodi sintetske proizvodnje samo
većeg obima na primer preko 50.000 t/g.
su jeftiniji od proizvoda suhe destilacije
drveta, dok su proizvodi manjeg pogona od
navedenog skuplji od onih suhe destilacije
drveta.


Iz svega proizlazi da Jugoslavija kao
zemlja bogata šumama a bez sintetske
proizvodnje ima uslov za razvoj novih kapaciteta
suhe destilacije drveta.


Proizvodnja. U našoj zemlji postoje
tri tvornice suhe destilacije drveta sa
ukupnim kapacitetom prerade cea 150.000
prm godišnje i to:


Kapaciteti
retort. sirćetna aceton formalugalj
kiselina dehid


8.000 t/g 750 t/g 220 t/g 330 t/g
5.500 t/g 450 t/g 60 t/g 130 t/g
1.300 t/g 120 t/g 15 t/g 50 t/g
4.800 t/g 1.320 t/g 295 t/g 510 t/g
herbicidi, esteri, aceton, acetalni rastvarači,
ulja i dr.), tekstilne industrije, organske
sinteze itd. sagledan manjak od 1.600
tona godišnje.


Naša zemlja treba 7.000 t/g drvenog
uglja dok izvozimo 25.000 t/g. Zapravo može
se sva količina izvesti. U bliskoj budućnosti
naše potrebe drvenog uglja izneće


21.000 t/g.
Izvoz i cena retortnog ugljena u stalnom
su usponu svake godine.


Metil alkohol troši se gotovo sav u samim
destilacijama drveta za proizvodnju
fornialdehida, koje proizvedene količine ne
mogu zadovoljiti potrebe sa veštačkim


269