DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1960 str. 77     <-- 77 -->        PDF

pravili su moderne hale, uređaji za transport
rezane građe, pogon za izradu parketa,
gdje se pored običnog izrađuje probno i
»lamel — parket«, moderna bačvarija, izrada
pokućstva i t. d.


U Virovitici su učesnici vidjeli novosagrađenu
šumsku cestu, mlade i srednjodobne
sastojine. Upalo je u oči veliko
učestvovanje lipe, koje dosiže i do 20 %>.
Velike štete kod pošumljavanja i u mladim
sastojinama čini jelenska divljač pa je
treba reducirati.


U Virovitici nalazi se Tvornica kalupa
sa modernim strojnim parkom. Prerađuje
se uglavnom grabovina, a izrađuju se sve
vrsti postolarskih kalupa i peta.


Na području šumarije Đurđevac
učesnici su imali prilike razgledati Đurđevačke
pijeske, koji su prije uspjelog smirivanja
i pošumljavanja bili pokretni živi
pijesci. Pošumljavanje je izvršeno crnim
i običnim borom i bagremom. Starije´sastojine
dobro su uspjele obzirom na prilike
u kojima su uzgajane.


Učesnici su zatim razgledali vrlo lijepu
sastojinu crne johe, dijelom iz sjemena, a
dijelom iz panja. To je zaista elitna sastojina,
u kojoj nijesu rijetka stabla sa 30 m
visine, a učešće tehničkog drva penje se i
do 80%.


U Repašus u razgledali sastojine euroameričke
topole, lovno gospodarstvo i lovački
dvorac, snabdjeven svim komforom.


Raznolikost objekata, bogat sadržaj,
spremnost i susretljivost stručnih rukovc
dilaca poduzeća i šumarija dali su ovoj
ekskurziji svoje obilježje. Tkogod je prisustvovao,
imao je prilike da mnogo što
korisnog vidi i da to u vlastitoj praksi
primijeni.


Mi smo zemlja sa bogatom
šumarskom tradicijom i mnogo
šta imademo i bolj-e i ljep še
nego u inozemstvu, ali je
potrebno da se prvi sami s tim
upozna mo.


2. Saradnja s drugim klubovima i društvima,
matičnim Šumarskim društvom NR
Hrvatske i pojedincima.
Tokom 1959. godine primili smo u posje


te više šumarskih klubova kao i Šumar


sko društvo NR Hrvatske, koje su naro


čito interesirali tlantažni uzepj euroame


ričkih topola na našem području i uzgojno


lovište Zelendvor.


Saradnja sa Lugarskim klubom u Varaž


dinu (za kotar Varaždin i Čakovec) bila je


dobra te je potpisani prisustvovao 11. II.


1960. godišnjoj skupštini.


Ovaj naš lugarski klub dosad je pokazao
vrlo slabu aktivnost, članovi se prema klubu
odnose indiferentno pa su na godišnjoj


skupštini dane sugestije, kako da se rad
kluba oživi.


Isto tako prisustvovao je naš delegat i
na skupštini Lugarskog kluba Krapina, koji
je pokazao nešto veću aktivnost u radu.


Od većih ekskurzija koje smo primili u
posjete, spominje se samo ekskurzija Saveza
inženjera i tehničara šumarstva i
drvne industrije 26. ožujka 1959. godine.


Nastavljena je saradnja sa podružnicom
Hortikulturnog udruženja NR Hrvatske u
Varaždinu pa je potpisani prisustvovao kao
delegat godišnjoj skupštini 1. ožujka 1959.
godine.


Naša saradnja bila je i ove godine živa
sa Turističkim društvom i Turističkim savezom
kotara Varaždin te je potpisani prisustvovao
kao delegat kluba i na godišnjoj
skupštini 5. travnja 1959. godine.


Postojali su dodiri i sa Planinarskim
društvom »Ravna Gora« u Varaždinu, ali
smatram da bi ovdje saradnja trebala biti
još prisnija.


Smatram, da je za propagandu šumarstva
od najveće, koristi povezivanje sa
planinarskim, turističkim, hortikultumim,
biološkim i ostalim društvima. Ljudi koji
vole prirodu, ali mogu u nju dolaziti samo
kad im to slobodno vrijeme dopušta, željnj
su čuti koju živu riječ od stručnjaka, koji
se u najsavršenijoj biljnoj zajednici—šumi
po službenoj dužnosti gotovo svaki dan
kreću i o njoj daleko više znadu.


Učlanimo se u takva društva, održimo


koje popularno predavanje, žrtvujmo koju


nedjelju za zajednički izlet u prirodu !


Ta naša žrtva brzo će se isplatiti, jer će
nam ti ljudi postati pravi saradnicj, saveznici
i živi propagatori, i na taj način olakšati
naš rad. Otpast će prigovor, da šumari
brane šumu samo radi vlastitog interesa.


Svojevremeno je Šumarski klub u Gospi


ću zaključio, da se svi članovi upišu u pla


ninarska društva pa mislim da bi tako i


drugi klubovi trebali postupati.


Naša saradnja sa matičnim Šumarskim


društvom NR Hrvatske bila je dobra, ali


je mogla biti bolja.


Naši delegati prisustvovali su godišnjoj


skupštini i ekskurzijama Šumarskog druš


tva NR Hrvatske dne 30. i 31. svibnja 1959.


god. u Osijeku.


Zatim smo prisustvovali svečanom ple


numu u čast proslave 40-godišnjice SKJ i


SKOJ-a 19. prosinca 1959. god. u Zagrebu.


Nažalost, ekskurziji u NR Srbiju od 10.


— 20. svibnja 1959. godine nismo mogli
prisustvovati radi pomanjkanja sredstava.
Kad je u Jugoslaviju došao naš znanac
iz Italije, poznati stručnjak za uzgoj topola
Dr. Silvio May, naš klub ga je pri


267