DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu




ŠUMARSKI LIST 7-8/1960 str. 75     <-- 75 -->        PDF

Trst — Udine — Manzano — Milano —
Casale Monferrato — Firenza — Venezia


— Zagreb.
Udin e i okolina su poznati zbog svoje
proizvodnje stolica, koje proizvađaju tvornice,
a djelomično u kooperaciji i pučanstvo
u vidu kućne radinosti.


U Manzan u posjetili smo jednu
takvu tvornicu: »Tonon«, koja nije ni velika
ni moderno opremljena; strojevi su
zastarjeli, radi sa primitivnim načinom,
ali organizacija rada vrlo je dobra, korisni
učinak je velik, a produktivnost rada visoka.
Za proizvodnju stolica upotrebljavaju
bukovinu, koju uvažaju kao trupce, planke
ili kao tehničke cjepanice. Prerađuju
se trupci i vrlo slabe kvalitete. Trupac,
koji je upravo ležao pred jarmačom, prema
propisima JUS-a ne bi se mogao radi
velikih i brojnih kvrga kod nas uopće klasificirati
kao trupac, nego bi služio samo
za preradu u ogrevno drvo. Rad; štednje
sirovine, kružne pile se uopće ne upotrebljavaju,
nego samo tračne. U odjelenju
grube strojne obrade okrugli dijelovi
grubo se bruse prije savijanja i time se
ušteđuje radna snaga i brusni papir u
čistionici.


Savijanje je drveta starijeg tipa i vrši
se uglavnom ručno na željeznim kalupima.
Proizvode se dvije vrste stolica i to
savijene i stolarske. Bolje stolice su estetski
vrlo uspjele, modernih linija, a prave
se u kombinaciji sa sintetičnim vlaknima
na sjedištima i naslonima. Za naše pojmove
one su po konstrukciji upravo filigranske
pa se za njih mogu upotrebiti i najmanji
dijelovi drveta, koji bi za nas predstavljali
samo otpadak. Stolice za široku
potrošnju su nezgrapnog oblika, od lošeg
materijala i nečiste obrade. Uprkos velike
proizvodnosti, cijene stolica su u usporedbi
s našima dosta visoke.


U CasaluMonferratu dočekao
nas je dr. Silvio Ma y i detaljno informirao
o radu Eksperimentalnog instituta za
kulture topola (Instituto di sperimentazione
per la pioppicoltura). Institut pripada
Nacionalnom udruženju za celulozu i papir
(Ente nazionale per la cellulosa e per
la carta), a nastao je na inicijatviu privatnika,
kad se svojevremeno na euroameričkim
topolama počelo javljati gljivno obolenje
od Vent uri a populi. Danas
imade Institut vlastitu zgradu sa potrebnom
ekonomijom i 250 ha površine za pokuse
i proizvodnju sadnica. Imade svoje
stanice i po ostalim krajevima Italije.


Eksperimentalni institut za kulture topola
bio je rasadište moderne talijanske
kulture topola, koji je uzgojio nove izabrane
klonove, otporne prema biljnim boles


tima. Ti klonovi uveliko su rasprostranjeni
po cijeloj Italiji, a mnogo se traže i u
inozemstvu. Institut radi na usavršavanju
tehnike sađenja, uzgoja i zaštite.


Institut je snabdjeven laboratorijima,
staklenicima i oglednim poljima, a sve u
cilju proizvođenja topola sa boljim tehnološkim
svojstvima. Za proizvedeni rasadnički
materijal selektiranih klonova institut
daje garanciju u pogledu identiteta,
porijekla i zdravstvenog stanja. Godišnje
se proizvodi oko 80.000 hibrida.


Institut ima 3 odjela: biološki, tehnički
i fitopatološki. U biološkom odjelu radi se
na poboljšanju pojedinih vrsta topola i na
poboljšanju kultura topola.


Za uzgoj provodi se prirodna i kontrolirana
selekcija. Kod prirodne selekcije sabire
se sjeme sa najboljih i najotpornijih
hibrida i sije u rasadniku Instituta. Od
ponika se ostavljaju primjerci najboljih
uzgojnih svojstava, koji uz to pokazuju
otpornost prema raznim obolenjima. Kod
kontrolirane selekcije vrši se vještačko
oprašivanje ženskih cvjetova u izoliranom
prostoru u staklenicima, tako da dobivamo
sjeme, iz kojeg ćemo uzgojiti željenu
križanu vrstu. Prirodna selekcija je bolja
od uzgojne, jer daje garanciju s obzirom
na svojstva i otpornost. Uz ostala svojstva
klona važna je i brzina ožiljavanja i zarašćivanja
reznica. Hibridi, koji ta svojstva
nemaju, ne dolaze u obzir za podizanje
kultura. Vrijednost pojedinog klona na
raznim staništima ispituje se na staništima
drugih stanica. Za svaki pojedini klon
nalaze se potrebni podaci u matičnoj knjizi
i kartoteci, a fotosnimci u fototeki. U jeseni,
kad je napad Melampsore najjači,
vrše se nemilosrdna škartiranja zaraženih
primjeraka bez obzira na druge kvalitete,
a ostavljaju samo najbolji nezaraženi primjerci.


U tehničkom odjelu ispituju se tehnička
svojstva drveta. Nepoželjne su vrste sa
ekscentričnim srcem, tenzijskim drvom,
griješkama u anatomskoj građi tkiva i t.


d. U ovom odjelu nalazi se i kabinet sa
uzorcima tla i karakterističnim presjecima
drva.
U fitopatološkom odjelu ispituju se razna
oboljenja topola.


U institutu smo vidjeli 2 poprečna presjeka
talijanskog klona I — 214 u visini
prsnog promjera. Prvi je imao sa 4 i pol
godine 32 cm promjera bez kore, a drugi
sa 10 godina 48 cm promjera bez kore.
Svaki komentar je suvišan. Zemljište Instituta
je aluvijalni ilovasti pijesak u dolini
rijeke Po.