DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1960 str. 71     <-- 71 -->        PDF

tijesno vezane sa proizvodnim organizacijama.
Pokusne stanice snabdijevaju sjemenom,
prodaju sadnice, daju savjete gospodarstvima
za koje ne treba odobrenja


DRUŠTVENE VIJESTI


ZAKLJUČCI


XVII PLENUMA SAVEZA INŽENJERA I


´


TEHNIČARA ŠUMARSTVA I DRVNE
INDUSTRIJE JUGOSLAVIJE


XVII Plenum Saveza inženjera i tehničara
šumarstva i drvne industrije Jugoslavije
održan je 13. i 14. maja 1960. god.
na Iriškom Vencu (Fruška Gora).


Plenum je radio po sledećem dnevnomiredu:
,


1. Izveštaj o radu Pretsedništva između
XVI i XVII Plenuma;
2. Uloga i zadaci inženjera i tehničara
šumarstva i drvne industrije u daljem razvitku
komunalnog sistema kao i na unapređenju
privrede i industrije đrveta;
3. Pripreme za održavanje IV Kongresa
ITŠIDJ;
4. Pripreme za Kongres drvodjelskih
radnika;
5. Program savetovanja i seminara uj1960. godini;
6. Izveštaj o radu Nacionalnog komiteta
međunarodne unije šumarskih instituta;
7. O nekim negativnim pojavama u vezi1s izradom investicionih programa i projekata
u industriji drveta i šumskoj privredi;
e


8. Dosadašnja iskustva i dalje smernice
rada sa drvećem brzoga rasta;


9. Razno.
Za svaku od navedenih tačaka, pripremljeni
su i učesnicima podeljeni pismeni referati,
koji su služili kao osnova za diskusiju
sem za tačke 3, 4 i 5, za koje su poslužili
usmeni referati.
Kako se ovaj Plenum održava neposredno
posle V Kongresa SSRNJ i V Kongresa
aainženjera i tehničara Jugoslavije Pretsedništvo
je smatralo da u dnevni red treba
aauneti i neka važna pitanja koja su na ovimtikongresima tretirana i da razmotri zadatke
koji se postavljaju pred Savez ITŠIDJr,
,,
kao stručnu i društvenu organizaciju, a
aakoji proizlaze iz rezolucije ova dva kongresa.
Plenum je prihvatio ovakav stav Pretsedništva.


više instance. Ta velika samostalnost terenskih
pokusnih ustanova pozitivno se
odrazuje na proizvodnoj djelatnosti šumoprivređe.
Đuro Knežević


Posle iscrpne analize i diskusije po svim
tačkama dnevnog reda. Plenum je doneo
sledeće zaključke:


1.
Izveštaj o radu Pretsedništva između
XVI i XVII Plenuma
Plenum prihvata u celini izveštaj o radu
Pretsedništva i konstatuje da je u proteklom
periodu aktivnost Pretsedništva bila
pravilno usmerena na realizaciju zaključaka
ranijih plenuma.


Pretsedništvu se stavlja u zadatak da i
dalje prati rad na izradi novog petogodišnjeg
plana i rad na izradi Nacrta zakona
o šumama.


— Plenum prihvata izveštaj pretsednika
Saveza druga ing. Rajice Đekića o njegovoj
poseti pretsedniku Savezne narodne
skupštine, drugu Petru Stamboliću. U vezi
sa ovim Plenum zadužuje Pretsedništvo da
u jesen ove godine organizuje posetu jedne
delegacije Saveza drugu Petru Stamboliću,
da bi pretsednika Savezne narodne skupštine
informisala o najaktuelnijim problemima
šumske privrede i industrije za preradu
drveta. Ovu posetu obaviti pre jesenjeg
zaseđanja Savezne skupštine ,pošto
se očekuje da će se na ovom zasedanju
razmatrati Zakon o šumama i neka druga
pitanja iz oblasti šumske privrede i industrije
za preradu drveta.
— Plenum takođe zadužuje Pretsedništvo
da organizuje posetu delegacija Pretsedništva
i ostalim političkim i privrednim
rukovodiocima o kojima je bilo reci na
XVI Plenumu, a što se nije moglo ostvariti
u proteklom periodu, sa ciljem da se ovi
upoznaju sa problemima šumske privrede
i industrije za preradu drveta. Tom prilikom,
kao što je i ranije odlučeno, predati
im komplete publikacija Saveza.
— Pozivaju se republička društva, odnosno
savezi, da u smislu ranijih zaključaka,
ukoliko to već nisu učinili, organizuju posete
i predaju publikacije političkim i privrednim
rukovodiocima svoje republike,
— Plenum konstatuje da dosadašnji član
Pretsedništva i potpretsednik drug ing.
Brako Matić nije, zbog svoje zauzetosti,
uzimao učešća u radu Pretsedništva, kao
i da ubuduće pogotvu neće moći da vrši