DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1960 str. 70     <-- 70 -->        PDF

čelu su im viši šum. inspektori. Šumska se inspektor za obranu od požara, specijalist
gospodarstva dijele na šumarije sa oko za lov i upravitelj za tehničko-inženjerske
200.000acre-a (81.000 ha), a ima ih u SAD radove).
oko 750. Šumarijom upravlja šumar (rein-Ovo šum. gospodarstvo ima 9 šumarija.
džer). Delegacija je posjetila jednu od njih, šu


JJzonđ ij.crn-hj


HmZfjrona Ivr. lišć.


Fazona juž.š.htoka


U kadar šumarije spada srednji i niži
tehnički personal: lugari i njihovi pomoćnici
koji su odgovorni za sječu, kulture,
pašu marve, čuvanje od požara i t. d.


Federalna šumarska služba (uprava šumama)
u Ministarstvu poljoprivrede služi
i potrebama šumoprivrede pojedinih država,
industrijalaca i farmera, ukoliko zatraže
njezinu pomoć. Delegacija je posjetila
upravu najsumovitijeg okruga Sjevera u
kom je i eksploatacija šuma najrazvijenija
(države Oregon i Washington), a sjedište
joj je u gradu Portland u.


U tom je okrugu 18 šum. gospodarstava.
Članovi su se delegacije zadržali u jednom
od njih, kojem je centralna uprava u gradu
E u g e n e -u (Judžin-u), a istovremeno upoznati
su grad Springfield (na 4 km
istočno od Eugene-a), citadelu drvarske industrije
u SAD. Tamošnji upravitelj šum.
gospodarstva ima 6 specijalista (asistent,
poslovođa, upravnik trgovinom i izradbom,


ÜS§9 tona za.p. 5.


j^žjzona Z

mariju Plave rijeke. Ured je u šumi
pored dobre ceste blizu rijeke. Tu je nekoliko
kuća: u jednoj ured, a ostale su za
stanovanje. Personal se sastoji, osim šumara,
od srednjeg i nižeg osoblja: lugara
i njihovih pomoćnika. Među njima je i
mnogo privremeno uposlenih osmatrača
požara, dispečer za radiovezu, odgovorno
lice za iskorišćavanje pašnjaka i traktorist.
Zimi radi samo par ljudi, dok ljeti
biva 10 — 20, uglavnom najamnih studenata
praktikanata.


Značajno je to, da na šumarijama ima
radioodašiljač koji djeluje na radiusu od
nekoliko milja, tu su i električne računske
mašine i požarno meteorološka stanica.
Automobili su obično privatno vlasništvo.
Vrijedan elemenat u organizaciji šumarstva
svakako je činjenica, da u okruzima,
u mnogim šum. gospodarstvima i u nizu
šumarija postoje ili šumarske pokusne stanice
ili naučni centri ili pokusne sastojine