DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1960 str. 68     <-- 68 -->        PDF

Razdioba šuma u SAD


Površina šuma u


Rajoni Meke vrste
drveća


Sjever 35,1 (14,2)
JugZapad (bez Aljaske)
81.6
117,4
(33,0)
(47,5)
Sveg a 234,1 (94,7)


po rajonima i vrstama


mil. acre-a (i hektara)


Tvrde vrste
drveća


138,9 (56,2)
111,7 (45.2)
3,9 ( 1,6)


254,5 (103,0)


Uk


174,0
193,3
121,3


488,6


Razdioba šuma SAD po tipovima šumskih formacija


Šumske formacije


Hrastovo-hikorijeve šume Istoka
Rijetki kržljavi borici Istoka
Šume Istoka hrasta i čempresa
Sume žutog bora Zapada
Šume hrasta-bukve-breze Istoka
Duglasijine šume Zapada
Ostale meke vrste:


Istoka
Zapada


Ostale tvrde vrste:
Istoka
Zapada


Ukupno:


U vegetacijskom odnosu šume SAD možemo
podijeliti u 5 područja.


Zona sjevernih crnogorično
-bjelogoričnih šuma. Glavne su
vrste: kanadski bor, borovac, orijentalna
omorika, trepetljika, bukva, žuta breza,
žuta topola i javor sladorovac.


Zona tvrdih liščara u centru
i na jugu zemlje. To su uglavnom
hrastove šume u kojima prevladava bijeli
hrast, hikori (Carya alba), crni orah i stirakalni
amber (Liquidambar Stiraciflua).
Vrijedno je spomenuti da je ovo područje
najbogatije na svijetu raznolikošću vrsta
u rodu hrastova (ima ih 60 vrsta).


U zoni južnih šuma Istoka
prevladavaju raznovrsni borovi, južni čempresi,
crveni hrast. Radi barovitosti na
mnogim su područjima šume rijetka obra


Površina
mil, acre-a mil. ha


112,2 45,5
58,5 23,7
40,3 16,4
37,5 15,1
33,4
31,7
13.6
12,8
58,3 23,5
48,2 19,4


64,6 26.1
3,9 1,6


488.6 197,7
Tablica 1.


upno


(70,4)
(78,2)
(49,1)


(197,7)


Tablica 2


%>


23


12
8
8
7
6


12


10


13


1


100


sta i niska rasta. Na krajnjem jugu Floride
ima i tropskih šuma.


Zona zapadnih šuma pretežno su
to planinske crnogorične šume. U njima je
žuti, sladorni i bijeli bor, klekovina, sitkanska
i Engelmanova omorika, zapadnoamerički
ariš, golema smrekuša (Thuja gigantea).
Prostrano je to područje, koje obuhvaća
brdske masive Zapada, a ujedno
je tu centar za preradu drva u SAD.


Zona zapadnih šuma. Ovo je zona
duglasije, cuge, mamutovca (sekvoje) i
sekvojedendrona. Te vrste tvore poznate
šume golemog drveća (do 120 m visine i 3
do 5 m promjera). Protežu se duž obale
Tihog oceana uglavnom u tri države« Washington
i California i to ne samo u priobalnom
području, nego i po unutrašnjosti tih
zemalja.