DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1960 str. 65     <-- 65 -->        PDF

Iznese brojke jasno ilustriraju zašto se
u posljednje vrijeme prišlo uzgoju topola
na široj osnovi posebno potaknutom od industrije
celuloze i papira. Od malih topolika
u Pijemontu uzgoj se proširio dolinom
Pada sve do mora na aluvijalnim tereni-


Institut za topole u Casale Monferrato


ma, zamjenjujući često jednogodišnje kulture,
neproduktivne vrbike pa čak i sastojine
vrednijih vrsta ali niskog prihoda, posebno
u plodnim dolinama oko Torina, Milana,
Parme, Cremone i t. d. Sada se računa
da ovi topolici mogu proizvesti oko
1,C00.000 m3 drveta godišnje.


Jasno je međutim da su se u ovakovoj
situaciji pojavili mnogi negativni momenti
koji su direktno utjecali na uzaoj i na iskorištavanje.
S jedne strane pritisak industrije,
a s druge nemogućnost zadovoljenja
potreba doveli su do toga, da su brojni topolici
korišteni prije zrelosti, upotrebljavali
su se neprovjereni hibridi i slično. Zaraze
na topolicima posebno 1928. g. bile su
posljedica tog nekontroliranog stanja, ali
i poticaj da se nešto poduzme. Industrija
celuloze i papira preuzela je inicijativu kako
bi se osigurao ravnomjeran i sve veći
priliv materijala u svrhu obezbjeđenja


ekonomičnosti i stalnosti industrijske proizvodnje.


Te iste godine iznesena je potreba genetskih
istraživanja topola, što industrija
odmah prihvaća (Cartiere Burgo) i taj je
zadatak povjeren Fito stanici u Villafranca
Piemonte. Kasnije se osniva institucija za
poboljšanje vrijednosti topola kao organ
Nacionalnog Komiteta za šumarstvo. Ova
organizacija traje do 1937., kad je na sastanku
uzgajivača topola u Casale Monferrato
zaključeno da se osnuje specijalizirani
institut koji će sprovesti kompletan program
naučnog istraživanja sa praktičkim
ogledima u cilju unapređenja proizvodnje
topola. Ta je zamisao ostvarena osnutkom
Instituta u Casale Monferrato obilno potpomognuta
od industrije celuloze i papira,
koji kasnije, 1952. potpuno prelazi pod Nacionalni
Zavod za celulozu i papir. Ova institucija
daje Institutu jači impuls u radu
kako u pravcu produbljavanja istraživačke
djelatnosti tako i u pravcu proširenja i učvršćena
spona sa praksom.


Kako vidimo, prvi poticaj za osnutak
Instituta je uslijedio nakon zabrinjavajuće
opasnosti od parazitarnih obolenja topolika
.posebno od proljetnog opadanja lišća
koje je olakšalo napad drugih obolenja na
oslabljenim sastojinama (Dothichiza, Cytospora,
Phloeomyzus i dr.).


Baš uslijed ovih opasnosti, jedan od primarnih
zadataka Instituta je da svojim radom
poboljša otpornost topola prema najopasnijim
oboljenjima. U prvo vrijeme Institut
se bavio specijalnim istraživanjima
tehnoloških svojstava topola; što je kasnije
prešlo u djelokrug rada tehnološke sekcije
Polj. šum. centra u Rimu. Čitav rad Instituta
obazire se na potrebe svih grana industrije
koje koriste topolu. U tu je svrhu
Institut podijeljen u 4 sekcije: biologija i
uzgoj, zaštita, ekonomika i eksperimentalno
dobro.


Sekcija za biologiju i uzgoj je nastavila
rad selekcije ranije Stanice u Villafranca
Piemonte. Materijal selekcije su
bile domaće forme Pupulus nigra, P. alba,
eurameričke forme, Klon 154, Klon 37 kao
i forme iz sjetve sjemena u 1929. prirodnog
križnja. Forme proizvedene u čistom
klonu bile su označene brojevima 15. 28,
30, 61, 64, 78, 82, 214, 425,, 455, 461, 467, 477, 488
i t. d. Ove forme su tada bile na ispitivanju
kako kod same Fito stanice Villafranca
tako i kod pojedinih uzgajivača. Posao
je međutim bio tek započet i tražio je eksperimentiranje
na širokoj osnovi kao i
proširenje ispitivanja na razne lokalitete
i za duži period vremena. Institut je svojim
radom kompletirao dotadašnja istraživanja
sa prirodnim i umjetnim hibridi


255