DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1960 str. 63     <-- 63 -->        PDF

ralelno sa razmatranjem perspektivnog
plana razvitka šumarstva za svoje područje
a za period 1961—1980. Kod ovog razmatranja
bi trebalo zainteresirati i uključiti
u suradnju sve odgovorne faktore kao
i kotarske organe za planiranje. U klubu
treba da se stručna mišljenja usklade i da
klub djeluje jedinstveno na unapređenju
šumarstva i prerađivačke industrije drveta.
Ovakvi prijedlozi klubova, dostavljeni
Upravnom odboru društva, pretresli bi se
na jednom plenarnom sastanku, a društvo
bi analizirane prijedloge razmotrilo s republičkim
organima za privredno planiranje.


Upravni odbor smatra, da bi ova akcija
bila vrlo potrebna i konstruktivna, a bila
bi usaglašena s akcijom našeg Saveza u
vezi s nekim negativnim pojavama kod izrade
investicionih programa i projekata u
industriji drveta i šumskoj privredi. Napominjem,
da je u tom pravcu donesen zaključak
na XVII. Plenumu našeg Saveza
u Novom Sadu dne 14. svibnja o. g. Ovi
zaključci su objavljeni u Šumarskom listu.


Naš Upravni odbor prati budno pojave
u vezi s novom situacijom u organizaciji
šumarstva. U interesu daljnjeg razvoja
naših dviju privrednih grana, šumarstva i
drvne industrije, priređena su dva referata.
Mislim, da bi bilo veoma poželjno,
da i naši klubovi pretresu iznesenu problematiku
i da u smislu sugestija tih dvaju
referata djeluju na svojem području.


Na kraju, nužno je da napomenemo i
jedan problem, koji Upravni odbor još nije
počeo rješavati, ali koji je na nekim
područjima vrlo osjetljiv. Radi se zapravo
na organizacionom učvršćenju naših klubova,
a koji će uskoro postati društva. Još
uvijek je, naime, jedan dio, iako nevelik,
van naše organizacije. Ovo se više zapaža
kod nekih drvnoindustrijskih poduzeća. O
ovom problemu je bilo govora i na osječkoj
godišnjoj skupštini, kojom prilikom je
donesen zaključak o aktiviranju drugova
iz DIP-ova u našoj stručnoj organizaciji.
Vjerujem, da nije potrebno mnogo uvjeravanja
u obostranu korist takve saradnje
po društvenoj liniji, i da se većina problema
mogu lakše riješiti dogovorom u vlastitoj
kući, nego pregovaranjem preko raznih
posrednika.


Upravni odbor se nada, da će novom
organizacijom društvenog rada neki od
problema nestati sami po sebi, pogotovo,
jer se predviđenom decentralizacijom društvenog
rada prebacuje težište na djelovanje
kotarskih stručnih društava i ko


tarskih društava inženjera i tehničara. Time
se postiže osamostaljenje djelovanja
na tom području i dosadašnjih klubova,
što nema sumnje dovodi do razvijanja vlastitih
snaga i vlastite inicijative.


SJEDNICA PREDSJEDNIŠTVA SAVEZA
INŽENJERA I TEHNIČARA ŠUMARSTVA
I DRVNE INDUSTRIJE
JUGOSLAVIJE


29. lipnja održana je sjednica Predsjedništva
inženjera i tehničara šumarstva
i drvne industrije Jugoslavije. Sjednici je
prisustvovao predsjednik Saveza ing. R a-
j i c a DEKIĆ, te članovi Predsjedništva:
ing. Mirko SUCEVIC, ing. Ljubomii
PETROVIC, ing. Nova k MIHAJLO VIC.
dr. Bogdan ORE5CANIN, dr. Zdravko
TURK, dr. Mila n ANDROlC, ing
Bogumil COP te ing. Ante LOVRlC,
član nadzornog odbora. Sjednici su prisustvovali
i dr. Zvonk o POTOClC, tajnik
i ing. Josi p PETERNEL, blagajnik Šumarskog
društva Hrvatske.
Na sjednici se raspravljalo o pripremama
za Kongres inženjera i tehničara šumarstva
i drvne industrije, koji se treba
održati slijedeće 1961 godine u Hrvatskoj,
zatim o pripremama za 18. Plenum Saveza,
koji će se održati ujesen ove godine
također u Hrvatskoj. Pored pitanja kadrova
u šumarstvu i drvnoj industriji, koje će
se razmotriti na Plenumu, na sjednici je
odlučeno da se ove godine održe i Savjetovanje
o mehanizaciji (Novi Sad) i Savjetovanje
o primjeni fitocenologije u šumarstvu.


GODIŠNJA SKUPŠTINA SAVEZA
INŽENJERA I TEHNIČARA HRVATSKE


11. lipnja ove godine održana je godišnja
Skupština Saveza inženjera i tehničara
Hrvatske. Izvještaj o radu Saveza
podnio je tajnik Saveza ing. M a k s o P ah
o r. Nakon diskusije izabran je novi centralni
odbor. Za predsjednika Saveza izabran
je dr. Mila n ANDROIĆ, za prvog
tajnika ing. B o ž i d a r MACEŠIC. U komisiju
za produktivnost izabran je između
ostalih i ing. Bogumil COP.