DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1960 str. 62     <-- 62 -->        PDF

Početak rada ove naše Komisije za
školstvo nije bio osobito uspješan. Pripremni
radovi su zahtijevali skupljanje
postojećih nastavnih planova i programa.
Našoj molbi nisu se, nažalost, odazvale
naše dvije srednje šumarske škole, iako
se jedna od njih obraća na Društvo i traži
podršku za jedan svoj prijedlog. Društvo
treba prethodno da razradi, razumljivo s
ostalim odgovornim faktorima, određenu
koncepciju i cijeli sistem školovanja srednjih
stručnih kadrova, pa tek da se onda
bori za ostvarenje tih koncepcija.


U stručnom usavršavanju naših članova
važnu ulogu imaju i naši instituti koliko
neposrednim djelovanjem na terenu
i u pogonima servisnom službom, toliko i
izdavanjem stručnih publikacija »Drvna
industrija« i »Obavijesti«. Veoma važnu
ulogu u usavršavanju praktične i stručne
tehnike u dnevnom odvijanju poslova kod
šumsko privrednih organizacija, obavlja i
naša šumarska sekcija Polj. šum. komore
svojom edicijom »Bilten«. Mogli bismo samo
požaliti, ako naši članovi ne prate redovno
ove vrijedne stručne mjesečnike. A
ne bi bilo loše, ako bismo malo prekontrolirao
u svim našim stručnim institucijama,
da li primamo našu stručnu štampu, nesamo
onu koja se štampa u drugim republikama,
nego čak i onu, koja se štampa
na teritoriji naše republike.


Stručno uzdizanje naših članova odvija
se i u raznim drugim oblicima. Ovdje bismo
na prvom mjestu istaknuli seminare
u vidu postdiplomskog studija, koji se već
nekoliko godina održavaju na našem Šumarskom
fakultetu, zatim različite seminare
koje organizira šumarska sekcija naše
Polj. šum. komore u zajednici sa Savjetodavnim
Centrom i Udruženjem šumskoprivrednih
organizacija Jugoslavije. No
ovamo spadaju i mnoga predavanja organizirana
u našim klubovima počam od Gospića
do Osijeka. U ovom pravcu se
naročito istaknuo Sum arskj
klub u Zagrebu, no koji i inače
u pogledu društvenog života i
djelovanja imade osobito povoljne
opće uvjete. Stručna predavanja
i ekskurzije, u tuzemstvo a i inozemstvo,
predstavljaju za sada glavnu aktivnost
Šumarskih klubova, kao cjeline.


Upravni odbor Društva nije zanemario
ni svoje obaveze s ideološko-političkog područja
djelovanja. "Potkraj prošle godine
održan je u društvenim prostorijama Svečani
Plenum, kojom prilikom je ing. Fra njo
K n e b 1, narodni heroj, otkrio Spomen-
ploču palim borcima i žrtvama fašizma
— članovima našeg Društva. Uvodnu


riječ i prigodne govore mogli ste čitati na
stranicama Šumarskog lista.


No i djelovanje naših članova na širokom
prostranstvu na đruštveno-političkom
području odvija se obilnije i šire nego ikada
do sada. Na teritoriji Sum. klubova SI.
Brod 12 naših članova su i članovi radničkih
savjeta, 8 ih je u Vijećima proizvađača
komuna i kotara, 4 su članovi raznih savjeta
u komunama i kotaru, u Splitu su
15 naših drugova članovi raznih savjeta;
u Našicama je jedan naš član savezni narodni
poslanik, četvoro su članovi kotarskog
Narodnog odbora, dvojica su predsjednici
Soc. saveza u komunama, i t. d.
Nije rijedak slučaj, da su naši drugovi
članovi općinskih i kotarskih komiteta SK,
kao u Daruvaru i drugdje. Mi se time ponosimo,
i možemo samo poželjeti, da se još
više naših drugova uključi aktivno u rad
na organiziranju našeg društvenog i privrednog
života.


Naš Upravni odbor je želio, da dobije
od klubova podatke o pojedinim našim
članovima, koji su se osobito isticali u
svom stručnom radu. zatim u društvenom
radu u klubu i ostalim društvenim organizacijama,
ili su se istaknuli posebnim
uspjehom kod raznih akcija bilo u proizvodnji
bilo u akcijama društveno-politjčkog
značaja. Siguran sam, da imade dosta
naših članova, koji ulažu mnogo truda u
razvoj naše privrede ili u oblikovanje našeg
društvenog sistema, a često imadu u
tome i mnogo uspjeha, pa ipak se to nigdje
ne evidentira, čak ni u našem Društvu.
Nažalost, ta želja Upravnog odbora
nije ispunjena: nismo o tome dobili podatke
ni od jednog jedinog kluba.


Rad u našim klubovima odvija se pomalo
neredovno i ne svuda podjednako.
Imamo primjera vrlo lijepog rada. računajući
po dobivenim izvještajima, kao na
pr. u Varaždinu, Našicama. Daruvaru,
Bjelovaru, Koprivnici,
Osijeku, pa i Gospiću, ali imade
klubova, kojima će Upravni odbor morati
posvetiti posebnu pažnju, kako bi se rad
kluba pokrenuo. Upravni odbor je mogao
konstatirati činjenicu, da su naši klubovi
živnuli u posljednje vrijeme, što dovodimo
u vezu s povoljnom okolnošću postojanja
novih šumskih gospodarstava, lociranih
uglavnom u kotarskim centrima. Mi se nadamo,
da će sada i rad klubova biti nesamo
življi, nego i sadržajniji, osobito u
pravcu analiza privrednog razvoja šumarstva
i drvne industrije svoga područja.
Naš Pododbor za drvnu industriju smatra,
da bi klubovi, kao svoj prvi zadatak, trebali
uzeti u razmatranje perspektivni plan
razvitka industrijske preradbe drveta pa