DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu




ŠUMARSKI LIST 7-8/1960 str. 6     <-- 6 -->        PDF

ocrtavaju se velike perspektive. Samo nekoliko podataka, od onoga što je izneo
drug Tito, pomoći će nam da sagledamo obim idućeg petogodišnjeg plana. Naprimer,
u toku narednih pet, godina ukupni društveni proizvod i nacionalni
dohodak treba da se povećaju za oko 65—70%. U ovom periodu obim industriske
proizvodnje porastao bi za oko 85%, a poljoprivredne proizvodnje za
oko 50% u odnosu na sadašnji nivo. Kao rezultat takvog razvoja sadašnji udeo
poljoprivrednog stanovništva od 50% ukupnog broja stanovnika smanjio bi se
u 1965 godini na 41% itd. itd. Osnovna je karakteristika i ovog, kao i prošlog
Plana, skladni razvitak celog društvenog sistema i razvijanje socijalističke demokratije
na svim područjima života.


Ako posmatramo šumsku privredu i industriju drveta u svetlu postignutih
rezultata u proteklom periodu možemo da konstatujemo znatno zaostajanje, kao
i da to zaostajanje narušava skladnost i tempo razvitka naše privrede. Istina i
mi smo beležili uspehe i izvesno kretanje napred ali je sve to u odnosu na uspon
celokupne naše privrede bilo nedovoljno. Zaostajanje šumske privrede i industrije
drveta bilo je i objektivno uslovljeno, jer je u ovoj fazi razvitka zajednica
morala da usmerava i sredstva i napore na ključne probleme bez čijih se rešenja
nije moglo da ide dalje u razvitku našeg socijalističkog društva. Ali zaostajanje
šumske privrede i industrije drveta jednim je delom bilo uslovljeno i subjektivnim
momentima: u nama samima treba tražiti deo krivice što zaostajemo.
Mi se nismo uvek i na vreme dovoljno suprotstavljali raznim koncepcijama koje
su šumsku privredu tretirale kao neku »specifičnu proizvodnju« koja se zbog
te svoje »specifičnosti« ne može da organizuje na osnovama privrednog preduzeća
i koja ne trpi radničko samoupravljanje. Neka specifičnost postoji i o njoj
treba voditi računa, ali ona nije i ne srne da bude razlog našeg neuključivanju
u čitav naš privredni sistem. Ako se do danas moglo da tolerira zaostajanje
šumske privrede to neće biti moguće ubuduće jer svako njeno zaostanje narušava
skladnost daljeg razvitka naše socijalističke privrede i društva, S druge
strane današnji stepen razvitka naše privrede pruža mogućnosti da se u šumsku
privredu i industriju drveta počne ulagati znatno više nego do sada.


Ta dva momenta sasvim drukčije postavljaju naš rad na unapređenju šumske
privrede i industrije drveta; oni nas upućuju na prilaženje problemima ove
dve privredne oblasti sa stanovišta interesa daljeg razvitka socijalističke privrede
i društva. Svako bliže određivanje naših zadataka na unapređenju šumske
privrede i industrije drveta mora da polazi od toga.


Od stava i zalaganja naših organizacija i naših inženjera i tehničara dosta
zavisi da li će se sprovođenje krupnih organizacionih promena i uvođenje novih
tehnoloških procesa odvijati dovoljno brzo da bi se što pre mogao uhvatiti korak
sa ostalim privrednim granama. Više se ne može da postavlja pitanje hoćemo
li ili nećemo, već kako ćemo da što brže i sa što više uspeha pređemo na status
privrednih preduzeća i da što lakše i uspešnije uvedemo nove tehnološke procese
u šumsku proizvodnju. Ova dva zadatka postavljaju se pred sve naše
organizacije: počev od Saveza pa do sreskih društava i podružnica u opštini. Za
prelaz šumskih gazdinstava na status privrednih preduzeća moraju se izvršiti
dobre pripreme da se ne bi čitav posao kompromitovao. U šumskom gazdinstvu
koje radi kao privredno preduzeće postoje svi uslovi za punu i uspešnu primenu
novih tehnoloških procesa, za punu afirmaciju rada šumarskih inženjera i tehničara,
za stvaranje stalnih radnika, za uvođenje i razvijanje radničkog samoupravljanja,
pa od svega toga i treba polaziti u našem radu i nastojanjima na
stvaranju šumskih gazdinstava kao privrednih preduzeća.