DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1960 str. 57     <-- 57 -->        PDF

za brz tehnički, ekonomski i naučni progres. O tome najbolje svjedoči borba
najjačih država u svijetu za prednost u broju i kvaliteti ovog kadra.
Komune u kojima ne djeluju organizacije inženjera i tehničara, ili u kojima
one nisu dovoljno aktivne, nužno trpe od jednostranosti i teškoća.


Brz i intenzivan progres na svim područjima društvene i privredne djelatnosti
i aktivnosti, koji je postao izraz i posljedica jedne društvene i ekonomske
racionalne koncepcije, na čijoj su realizaciji sudjelovali milijuni naših
građana, doveo je našu zajednicu na nivo, na kojem se nametnula potreba
značajnih izmjena u organizacionim formama i metodama rada društvenih i
stručnih organizacija.


V. Kongres inženjera i tehničara, zaključio je, da dosadanja organizaciona
forma organizacije inženjera i tehničara ne odgovara svome značenju i sadržaju,
već ju je potrebno izmijeniti.
Ova izmjena organizacione forme, u smislu stvaranja lokalnih organizacija
inženjera i tehničara unutar komune, uočena je već 1952. godine na III. Kongresu,
u nekim je komunama provedena i dala je dobre rezultate, te takova
društva i savezi imaju za sobom bogata iskustva i plodnu aktivnost. Ovakove
organizacije naročito su brzo napredovale u onim komunama, gdje su naišle
na razumijevanje SSRNJ, SK, i drugih organa komune. To, nažalost, nije bio
slučaj svugdje.


Na V. Kongresu SSRNJ ocijenjeno je značenje stručnih organizacija i štetnost
za komune u kojima se ne pruža dovoljno pomoći veoma važnim stručnim
ili društvenim organizacijama i tako »znatne intelektualne snage ostaju nedovoljno
aktivne tamo gdje je njihovo učešće neophodno potrebno.


Od svih zadataka stručnih udruženja i organizacija navedenih u statutu
SSRNJ, pridaje se poseban značaj naporima stručnih društva u izobrazbi
stručnih kadrova, i naglašava prilog koga su stručne organizacije dale, dosada,
u organiziranju kurseva i seminara za radnike. Učešćem u radu narodnih i
radničkih univerziteta, one su doprinijele podizanju stručnih znanja radnika.


ZADACI I ULOGA SAVEZA ŠUMARSKIH DRUŠTAVA


U okviru svih općih zadataka kreću se i zadaci naše stručne organizacije


t. j . Saveza*šumarskih društava Hrvatske. Nesumnjivo je potrebno i našu organizaciju
usmjeriti u pravcu formiranja osnovnih stručnih podružnica na teritoriju
općine, koje će sa ostalim strukam,a formirati Društvo inženjera i tehničara
općine. (O tom prijedlogu, ja se nadam, čuti ćemo više poslije podne).
Formiranje organizacija na teritoriju komu ne će biti od naročitog značenja
za komune u kojima je šumovitost velika, a broj šumarskih inženjera i tehničara
znatan.
No pored ovih općih nastojanja Savez očekuje niz zadataka specifičnih za
šumarstvo i drvnu industriju. Rješenje organizacije šumarske službe i prelazom
na privredna poduzeća, šumarstvo je došlo na Onaj stepen na kome su se
nalazile druge privredne grane prije 10 godina. Veliki posao nas očekuje na
stvaranju kadra stalnih šumskih radnika, u osposobljavanju radnih kolektiva
za pravilno upravljanje, raspodjeli dohotka i nagrađivanju po jedinici učinka,
normiranju kao i pravilnoj sistematizaciji radnih mjesta i drugim pitanjama


o kojima ovisi pravilna raspodjela čistog dohotka.
Naročito će biti važna aktivnost naših organizacija u oblasti proizvodnje
drvne mase i u oblasti drvne industrije. No savjetovanje i teme koje se na


247