DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1960 str. 55     <-- 55 -->        PDF

AKTUELNI ZADACI I ULOGA STRUČNIH ORGANIZACIJA
U RAZVOJU KOMUNALNOG SISTEMA


(Uvodna riječ predsjednika Šumarskog društva dr. M. Androića
na 81. godišnjoj skupštini)


U periodu između 80, i 81. godišnje skupštine našeg Društva zbila su so
dva dogođaja u našem unutarnje-političko društvenom životu, koji su za perspektivni
rad naših stručnih organizacija od posebno važnog značenja.


U tom se naime periodu odvijao i završio rad V. Kongresa SSRNJ u Beogradu
i V. Kongres inženjera i tehničara u Ljubljani.


Pored toga, ovogodišnja skupština našeg Društva odvija se upravo u jubilarnoj
godini, kada se u radnim kolektivima slavi desetgodišnjica radničkog
samoupravljanja, a cijela naša zajednica slavi 15. godišnjicu pobjede onih snaga,
koje su dovele do ostvarenja socijalističkog društva u našoj zemlji.


Radničko i društveno samoupravljanje, uz uvođenje komunalnog sistema,
tj. razvijanja komune kao osnovne stanice naše društvene zajednice, daju bitno
obilježje današnjoj etapi, ekonomsko društvenog razvitka naše zemlje.


V. Kongres SSRNJ dao je jasnu sliku pređenog puta naše društveno-politićke
i privredne izgradnje i rezultata postignutih u tom razdoblju. Rezultati
ostvareni na području privredne izgradnje i socijalističkih odnosa svima su
dobro poznati, te ih nije potrebno posebno isticati. Mi smo ostvarili veoma brz
ekonomski razvitak, i u posljednjem periodu on je mnogo brži od onog prvih
10 godina poslije Oslobođenja, i odvija se intenzivnije, nego se to ostvaruje u
istom vremenu u drugim zemljama.
Sa stopom od 2,4(>,´o prosječnog godišnjeg porasta društvenog proizvoda,
spadamo među zemlje u svijetu u kojima ta stopa dostiže maksimum.
Stalan porast proizvodnje i materijalnih dobara imao je vidnog utjecaja
na porast lične potrošnje i društvenog standarda, a veliki napredak ostvaren


je na polju kulture, prosvjete i nauke.
Svi ovi rezultati dokaz su ispravno vođene unutarnje i vanjske politike, te
je političko ekonomski sistem, kao i nosioci toga sistema, u kome su ovi rezultati
postignuti, doživio svoju punu afirmaciju.