DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1960 str. 42     <-- 42 -->        PDF

"


iste u Hrvatskoj. On takođe konstatuje da Quercus petraea dolazi obilnije u
asocijaciji Querceto-Carpinetum samo na visinama iznad 500—600 m. Nema
sumnje da nam ove činjenice ukazuju na izvesnu diferencijaciju u pogledu sastava
asocijacije Querceto-Carpinetum. Međutim, to pitanje nije raščlanjeno u
fitocenološkoj tabeli od Rudskog (2). Naprotiv svi snimci koji se navode imaju
termofilan sastav, pogotovu u spratu drveća, što u suštini dolazi pretežno usled
relativno malih nadmorskih visina (snimci su uzeti od 240—400 m). Znači da se
u jugoistočnom delu Sumadije, gde je Rudsk i vršio ispitivanja, asocijacija
Querceto-Carpinetum menja u pogledu sastava u odnosu na promenu nadmorske
visineT Da bi dobili jasniju sliku u vezi sa ovom pojavom potrebno je da
se osvrnemo i na druge delove Srbije. Jovanovi ć (4) konstatuje da se asocijacija
Querceto-Carpinetum na Suvoj Planini obično nalazi od 600 do 800 m visine,
jer su klimatski uslovi u ovom delu Srbije znatno nepovoljniji za pomenutu
asocijaciju nego u severnijim i zapadnijim krajevima. Ustvari na tim visinama
isti autor je opisao mezofilnu varijantu fitocenoze Querceto-Carpinetum. Na
planini Rudniku konstatovali smo da se mezofilna varijanta asocijacije Querceto-
Carpinetum nalazi uglavnom iznad 500 m nadmorske visine, dok se rede
javlja na 300 i 400 m. U južnom delu masiva pomenute planine, a naročito u
jugoistočnom dolazi do pojave termofilnog tipa (5).


Zanimljivo je pro analizirati kakav je sastav šume kitnjaka i graba u horizontalnom
smislu. U tom slučaju moramo znatno šire pogledati to pitanje. U
Makedoniji, gde prema karti godišnjeg raspodela padavina prema R e n i e r u i
Bil u (6, 1. c.) ima znatno manje taloga nego u Srbiji, asocijacija Querceto-
Carpinetum (na nadmorskoj visini od 400 m) sadrži u svom sastavu u spratu
drveća pored Quercus petraea, Q. conferta, Q. cerris, Carpinus betulus i Q. pubescens
Carpinus orientalis, Acer monspessulanum i druge termofilne vrste (7).
U Srbiji, kao što smo videli, na nešto manjoj nadmorskoj visini ima isto termofilnih
elemenata u spratu drveća, samo manje nego u Makedoniji. To je razumljivo
jer u Srbiji ima više taloga. U Hrvatskoj gde se već znatno oseća humidan
karakter klime, asocijacija Querceto-Carpinetum ima izrazito mezofilan karakter,
a što se tiče nadmorske visine one se kreću od 140 do 500 m. I ekspozicija
ne igra ulogu kao u Srbiji; šta više većinom su toplije (8 — prema fitocenološkoj
tabeli)" Ustvari prema istom autoru asocijacija Querceto-Carpinetum pretstavlja
klimatogenu fitocenozu u Hrvatskoj. Nema sumnje da će isto tako sastav navedene
fitocenoze, ako idemo severnije od Srbije imati sve manje termofilnih
primesa. Napr. u Mađarskoj S z u j k o (9) opisuje Querceto-Carpinetum pannonicum
koji u spratu drveća ima Quercus petraea, Carpinus betulus, Fagus silvatica,
Prunus avium i dr. Klik a (10) u Srednjoj Evropi navodi Querceto-
Carpinetum bohemicum koji se u spratu drveća sastoji iz Quercus petraea, Carpinus
betulus i dr.


Kao što vidimo asocijacija Querceto-Carpinetum je izraziti primer kako
pojedine šumske fitocenoze odražavaju klimatske prilike pojedinih područja.
U ovom pogledu ona je posebno značajna za Srbiju, jer ukazuje na prelazni
karakter njene klime.


Bez sumnje da je klima primarna u pogledu uticaja na sastav asocijacije
Querceto-Carpinetum. Međutim, nije dovoljno imati samo to u vidu kada se
uzme u obzir pod kakvim je uslovima živela šuma u Srbiji u toku XIX i XX
veka. Seče, krčenja, paljenje, lisničenje, pašarenje — sve je to itekako ostavljalo
traga na stanje šuma. Na velikim površinama uklonjena je šuma koja u
suštini ublažuje ekstreme klime, pogotovu u slučaju naše kontinentalne klime.