DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1960 str. 41     <-- 41 -->        PDF

postupiti i jednostavnije, tako da se uzme medijalna vrijednost svih individualnihnih
vremena prijelaza. Treba samo odbrojiti polovicu individualnih vremena
prijelaza koji su nanizani po veličini. U sredini se nalazi medijan. Za
pokusnu plohu »Jasle I« medijan individualnih vremena prijelaza iznosi oko
14 godina. Za vrijednost M = 514 m3/ha i Ts=14 godina godišnji prirast po
tabeli 1. iznosi 11,8 m3/ha. (Za M = 250 m3/ha i Ts = 14 godina Z =5,9 m3, a
za M = 500 m3/ ha ->z = 5,9 m3 X 2 = 11,8 m3/ha).


Po Lachausseovo j formuli izračunali smo za istu pokusnu plohu
godišnji prirast od 11,3 m3 po hektaru kako je to detaljno navedeno u spomenutom
Šumarskom listu.


Na ostalim plohama, gdje smo izvršili ispitivanja Schaefferov e formule,
razlike su negdje veće, negdje manje.


LITERATURA


A. Schaeffer : Un type de futaie jardinee, Bulletin trimestriel de la Societe
Forestiere de Franche — Comtć et Beifort, 1900.
A. Schaeffer : Accroissement d´un masiff jardine, Bulletin trimestriel de la
Societe Forestiere de Franche — Comte et Beifort, 1906.
RESUME


I/auteur evoque la methode de A. Schaeffe r pour la determination de
l´accroissement dans la foret jardinee, decrite dans le Bulletin trimestriel de la
Socište Forestiere de Franche — Comte No 5, Mars 1908


O NEKIM KARAKTERISTIKAMA ASOCIJACIJE QUERCETOCARPINETUM
SERBICUM RUDSKI


Dr. Milovan R. Gajić


Šume kitnjaka i graba zauzimaju u zapadnim krajevima naše zemlje, dovoljno
svežim krajevima, najrazličitije položaje, dok se u istočnim delovima sa
suvim i kontinentalnim podnebljem povlače na vlažnija i zaštićenija mesta u
dolinama reka i potoka i na severne položaje (1). Nešto slično nalazimo, ali za
Srbiju, i kod Rudsko g (2), koji opisujući šume asocijacije Querceto-Carpinetum
ističe da one »... dolaze uvek u manjim kompleksima ili čak fragmentarno
na dnu dubokih, vlažnih jaruga i uvala, usred"ploha Quercetum confertae-cerris
ili čine najniži pojas severno eksponiranih strana rečnih dolina.« Ova je specifičnost
staništa asocijacije Querceto-Carpinetum serbium od posebnog značenja,
jer se pomenuta fitoeenoza javlja u raznim predelima Srbije sa nejednakim
sastavom, koji je bez sumnje odraz određenih klimatskih uslova. Ustvari ova
se asocijacija javlja u Srbiji u vidu dve varijante: jedna mezofilnija, kod koje
se u spratu drveća nalazi Quercus petraea i Carpinus betulus, i druga termofilnija,
kod koje u spratu drveća imamo Quercus cerris, Q. conferta i Carpinus
betulus. O ovome smo u jednom od naših ranijih radova govorili i izneli ukratko
tu pojavu (3). Ovom prilikom želimo da se na tom pitanju detaljnije zadržimo.


Ističući specifičnosti asocijacije Querceto-Carpinetum u jugoistočnom delu
Šumadije Ruđsk i (2) navodi termofilne vrste kao Quercus pubescens, Carpinus
orientalis, Cornus mas i dr. po kojima se pomenuta fitoeenoza razlikuje od


231